Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21) - Citát z Bible na každý den

Otázky a odpovědi

Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Kategorie katalogu jsou řazené tématicky. Viz také Abecední výpis kategorií.

Bohoslužba a mše - rozdíl? - Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit, jestli byste mi nemohli nějak stručně a jasně vysvětlit rozdíl mezi bohoslužbou a mší. Děkuji.
Bojím se jít do kostela - Mám takový problém. Jsem věřící, ale bojím se jít do kostela.  Prosím, poraďte mi, co s tím mám dělat.  Děkuji. 
Co dělat? Návrat ztraceného syna... - Byl jsem pokřtěn jako katolík před více jak padesáti lety. Před časem jsem se obrátil k Bohu, začal se modlit a chodit na bohoslužby. Moc toužím po tom dát svůj život do pořádku, čerpat sílu ze svátostí ...
Den odpočinku - Židé, křestani i muslimové uznavají stejný Starý zákon, kde je nepsáno, že Bůh po stvoření sedmý den odpočíval. Potom by den odpočinku pro všechna tato náboženství měla být neděle. A proč není, resp. je pouze pro křesťany?
Introvert v církvi? - Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Uvěřil jsem, ačkoli z mé nejbližší rodiny nikdo jiný věřící není. Chtěl bych se nechat pokřtít, je to pro mě důležité. Vlastně nevím proč, ale cítím to tak. Dočetl jsem se, že povinností křesťana je chodit na pravidelné bohoslužby. Já jsem ale spíš samotářský typ, a tak z toho mám dost obavy. A další důvod je ten, že svou víru chápu trochu jinak, než jako(…)
Jak probíhá mše? - Dobrý den, rád bych šel do kostela, ale bojím se, že se neumím chovat. Nevím, co říkat, kdy vstát, kdy kleknout. Jak vůbec mše probíhá? ... A smím si jít pro oplatku? Děkuji.
JÍST tělo Krista ? - V dlouhodobém hledání a pípravě cítím vhodné konvertovat z evang. církve ke katolické. Problém mám s eucharistií:vnímala jsem to jako symbol.Nevím si dost rady (i když čtu odborné výklady) s vnitřním postojem ke katolickému pojetí eucharistie v doslovnosti:JÍST tělo Krista Pána,v přijímání POJÍDAT ZNOVU OBĚTOVANÉHO. Dostal se mi do rukou i materiál soudobého rozporu mezi představiteli reform.(…)
Jsem nepokřtěný a přijímal jsem svaté přijímání - Přeji pěkný den, prosím, poraďte mi. Uvěřil jsem. Chci žít jako správný křesťan. Začal jsem chodit do kostela na mše. A po čase jsem začal přistupovat i k přijímání. Nejdřív jsem nevěděl, že se to nesmí. Pak jsem se ale dozvěděl, že k příjímání mohou chodit jen pokřtění. I když jsem se to dozvěděl, k příjímání jsem chodil stále dál… Vím, že bych neměl, ale nevím, co teď s tím. Chtěl bych se nechat(…)
Křižování v kostele - Dobrý den, všiml jsem si, že lidé se křižují různým způsobem. Někdo dělá více malých křížků odshora dolů, někdo velký kříž tak, že se dotkne čela, hrudi a pak levého a pravého ramene (někdo nejprve pravého a pak levého). Jaký to má význam, či symboliku?
Liturgie - co je to? - Dobrý den, odebírám z webu www.vira.cz emailovou službu "nedělních liturgií". Jedna kolegyně se mě zeptala, co to ta"liturgie" vlastně je. Já tím rozumím: texty určené ke čtení při bohoslužbě/mši sv. Ale nejsem si jistá, že je to 100 A kdo je to liturg?
Modlitby během mše - Prosim vas, nenapsali byste mi vsechny ty modlitby jak se rikaji pri nedelnich msich v kostele? Dekuji.
Mše - proč musím klečet, když bych zrovna raději stála? - Dobrý den, začala jsem občas chodit do katolického kostela na mši, ale neřekla bych, že jsem katolík, jsem křesťan, ne katolík. Mám tolik dotazů ohledně katolické církve. Nyní bych se ráda zeptala na průběh mše. Proč se v některou chvílí stojí, v některou klečí a v některou sedí? Neměl by dělat věřící to, co cítí v srdci? Taky nechápu, proč se lidé modlí: "Pane, nezasloužím si,(…)
Mše po internetu? - Dobrý den,chci se zeptat zda má nějaký význam i mše pokud se dívám přes internet? Předem děkuji za odpověd a přeji pěkný večer. (…)
Mše svatá z povinnosti - Mám problém s pravidelným chozením do kostela. Nebaví mě to. Nedokážu se soustředit, myšlenkami jsem někde jinde a doslova čekám na konec. 
Na mši prožívám osamělost a oddělenost - Už skoro rok chodím na mše. Nejsem pokřtěná, ale rozhodla jsem se, že začnu chodit na přípravu na křest. Nedávno jsem si šla do ke knězi pro požehnání, když ostatní přistupovali k přijímání. Smím si vůbec jít pro požehnání, když nejsem pokřtěná? A smím číst čtení či přímluvy? V kostele mě poslední dobou začal trápit pocit samoty a toho, že tam nepatřím. Vím, proč do kostela jdu - za Bohem. Na tom(…)
Nedělní povinnost. Proč církev nařizuje povinnou účast na bohoslužbách? - Na webu pana arcibiskupa mě zaujalo šokující tvrzení: Bůh se neptá, byl jsi v neděli v kostele, pomodlil jsi se růženec, pokřižoval jsi se. Ale říká, cokoliv jste nejmenšímu udělali, mně jste udělali. .... Pokud se opravdu neptá, pak je mu moje účast či neúčast na bohoslužbě lhostejná? Jinak by se přece po příčině mé neúčasti pídil, přinejmenším po smrti na soudu. Není mi tedy jasné, proč Církev(…)
Podstata eucharistie -  Ledacos jsem k tomu přečetl, ale není mi to stále jasné. 
Práce v neděli - Rád bych se zeptal na postoj k práci v neděli. Osobně vnímám, že práce odlišná od zaměstnání (např. na zahradě) může člověku přinášet zotavení.
Proč neslaví křesťané sobotu? - Proč neslaví křesťané sobotu? Vždyť v Bibli Kralické, věrné řeckému a hebrejskému originálu se přímo říká: Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne SOBOTNÍHO, a posvětil ho.
Slavení neděle nebo soboty? - Nemohu pochopit, proč se nesvětí v církvi sobota jako den Hospodinova odpočinku, podle čtvrtého Hospodinova přikázání. 4 přikázání o slavení soboty je jediné Hospodinovo přikázání, které si Hospodin přímo vyhradil pro intimní spočinutí Sebe s pozemským člověkem. Pro mne, pro kohokoli z nás. Má jej ve Svém nebeském kalendáři a dodržuje jej. A chce, aby Jej v tento jasně daný den i člověk usilovně(…)
Svaté přijímání - stačí být pokřtěný? - Dobrý den, uvěřil jsem nedávno, ale pokřtěný jsem od malička. Teď jsem začal chodit se svou přítelkyní do kostela, mohu přistupovat k přijímání? Nebo musím absolvovat nějaké zvláštní náboženské vzdělávání? Děkuji

Bezlepková dieta a přijímání eucharistie? - Zajímá mě, jak probíhá svaté přijímání u lidí s bezlepkovou dietou. Hostie jsou, pokud vím, z pšeničné mouky a tato mouka lidem s bezlepkovou dietou vadí i ve stopovém množství, tedy bohužel i v hostii.
Duchovní přijímání - Dobrý den, v době omezení možnosti fyzické přítomnosti na mši (zákazy či limitace pro hromadné akce z důvodu epidemie COVID) jsem zvykla často sledovat přenosy mší na TV Noe, jejichž součástí je i modlitba k duchovnímu přijímání. Není mi moc jasné, co to znamená. Je určena pouze pro ty, kteří splňují podmínky pro přijetí eucharistie, nebo pro všechny bez rozdílu, kteří přenos sledují? Mohu se k ní(…)
Eucharistická modlitba a její zřetelné pronášení - Při eucharistické modlitbě se některý kněz až zkroutí k obětnímu stolu a pak ,,huhňá'' do kalichu, že mu není rozumět. Jiný stojí vzpřímeně a radostně nám zvěstuje Kristův odkaz. Chtěla bych vědět, který postoj je správný, proč a kdo to určil.
Eucharistický půst? - Chtěla jsem se zeptat, mohu ke sv. přijímání, když jsem jedla více než před hodinou, před přijímáním, ale v průběhu mše se mi ze zubů uvolnil zbytek jídla a já to spolkla? Je to tedy už méně než jedna hodina. Mohu pak k přijímání?
Eucharistie - smí se hostie kousat? - Dobrý den, v náboženství nás učili, že když přijímáme Krista svátostného, nesmíme hostii rozkousat, nýbrž jen nechat volně rozplynout v ústech. Co je na tom pravdy? Z čeho to vyplývá? Nerozumím podstatě této praxe.
Eucharistie u evangelíků - Proč nemohou evangelíci přistupovat ke svatému přijímání?
Eucharistie z pohledu nekatolíka - Pracuji v zahraničí jako aupair. Jsem již u druhé rodiny a u každé z nich jsem se setkala pro mě s překvapujícím pohledem věřících z jiné církve či náboženství na svaté přijímaní u "nás" v římskokatolické církvi. První rodina byla čistě indická a byli to hinduisté. Při jednom rozhovoru s paní mě překvapil její postoj ke svatému přijímání a mši svaté. Jako hinduistka věří, že Bůh je(…)
Chození na mši s batoletem - Jsem maminkou 13-ti měsíční holčičky. Sehnat pro ni hlídání je pro mne obtížně dostupné. Před pár týdny začala malá chodit a velmi ji to baví. Kdekoli. I v kostele. Celou mši prakticky prochodí po kostele, prohlíží si různé detaily, lidi, ale je klidná a nemluví - což vzhledem k tomu, jak se doma vzteká a je "akční" považuji za vyjímečné. Snažím se, aby nechodila prostřední uličkou a ani(…)
Je hřích, když jdu na zasvěcený svátek do práce? - Nemohu se zúčastnit Božího hodu velikonočního, mám v nemocnici pracovní směnu. Má účast na mši na Bílou sobotu ve 20:00h platnost za nedělní mši? V neděli bych mohla jít po konci směny (…)
Je hříchem nechodit v neděli do kostela, pokud člověk prožívá pochybnosti? - Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je hříchem nechodit v neděli do kostela, pokud člověk prožívá pochybnosti o víře, o tom, jak to v jeho životě a víře může být a jednal by tak na základě nejlepšího osobního přesvědčení?
Jít si pro"křížek" - Dobrý den, s přáteli ze společenství se přeme, jestli, když kněz udělá křížek na čelo dospělému (při mši během svatého přijímání si pro "křížek" u nás chodí např. katechumeni) a pronese nahlas požehnání (např. "Ať ti Bůh žehná a provází tě ve tvém životě"), tak jestli má ten, komu je křížek dělán, odpovědět "amen" či nikoli? A co v případě, že kněz to požehnání nahlas(…)
Koncert na Velký pátek - Dobrý den, jsem nevěřící a můj partner je praktikující katolík. K narozeninám jako překvapení jsem koupila partnerovi vstupenky na koncert (s velkým časovým předstihem - bývají hned vyprodané). Dnes jsem ale zjistila, že den konání je na Velký pátek. Vím, že katolíkům je na tento den nařízen půst od jídla, ale nevím, jestli také od zábavy? Jsem na vážkách, jestli mám příteli vůbec vstupenky dávat,(…)
Křesťanský hrob - Dobrý den, Jsou nějaká pravidla, jak by měl vypadat hrob křesťana? Co by zde mělo být a co ne? Jaký máte názor na podobu společného hrobu pro rodiče, když jeden byl věřící a druhý ne? Děkuji za Vaše odpovědi. -redakčně upraveno-
Možnost svatého přijímání v pravoslaví - Jsem na delší dobu pracovně v zemi, kde jsou převážně pravoslavné kostely. Chtěl jsem jít k svatému přijímání ale kněz mi řekl, že svaté přijímání je pouze pro pravoslavné a podal mi kousek chleba (...)
Mše za zemřelé, pohřeb - Jak  postupovat, když chci nechat sloužit mši za zemřelého?
Musím o Vánocích do kostela? - Dobrý den, má se na Štědrý den nebo někdy kolem vánoc jít do kostela? (…)
Může evangelík ke katolické eucharistii? - Jsem katolička a před půl rokem jsem vstoupila do manželství s evangelíkem. Oba po svatbě pravidelně navštěvujeme nedělní mši v katolickém kostele. Manžel ale nemůže přijímat eucharistii. Existuje způsob jak to změnit, aniž by musel změnit své vyznání a stát se členem katolické církve?
Může přijímání Eucharistie znamenat pro člověka odsouzení? - Můj dotaz se týká mše. Jeden kněz před přijímáním říká: Ať přijímání Tvého těla a Tvé krve není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro duši. Jak by mohlo být něco tak ÚŽASNÉHO odsouzením? A je mu rozumět dobře. Opravdu to říká. Děkuji za Vaše odpovědi.
Na bohoslužbách v jiné církvi - Jsem věřící římsko-katolického vyznání. O víkendech pobývám v obci, která je výlučně protestantská - augsburského vyznání (na území Slovenska). Navštěvuji jejich bohoslužby v duchu třetího přikázání Desatera. Z církevního hlediska je - či není možné účast na bohoslužbách jiné křesťanské církve považovat za platnou? Setkala jsem se s protichudnými názory.
Nedělní bohoslužba v jiné církvi - Jsem katolicka a zajmalo by me, jestli je splnenou nedelni ucasti na msi i ucast na ekumenicke bohosluzbe.
Nedělní povinnost na dovolené - Chci jet v létě na dovolenou k moři na deset dní. Nevím, zda budu mít možnost navštívit v neděli katolický kostel a zúčastnit se mše svaté. Jak to mám řešit? Děkuji za odpověď. (…)
Nedělní povinnost účastnit se mše pro děti - Ráda bych se zeptala, jaká je stanovena věková hranice,  od které už to mají děti povinnou účast na nedělní bohoslužbě? Vždycky jsem si myslela, že je to spíš od té doby, kdy se dítě připravuje na prvná svaté přijímání, ale v širší rodině kvůli tomu máme spor.  Jako rodina chodíme pravidelně i s dětmi, a to od miminek. Je to někdy dost náročné, ale naše farnost má pro děti(…)
Nedělní povinnost zúčastnit se mše - Jak závažné je provinění, když nejdu v neděli na mši? Někdy to prostě v neděli nestíhám… Můžu zajít místo toho na mši třeba v týdnu? Díky za odpověď!
Nejít z lenosti v neděli do kostela = těžký hřích? - Vedle zabití apod - je jako těžký hřích napsána absence na nedělní mši .... Určitě je to špatně, ale těžký hřích?
Nemám uzavřený církevní sňatek, přesto chci přijímat svátosti - Mohu se po zpovědi účastnit eucharistie, jestliže jsem pokřtěn, ale manželka je sice pokřtěna v dětství, ale nemáme uzavřen církevní sňatek a manželka jej nechce uzavřít ani nyní - dodatečně.
Neúčast na mši - Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je hříchem, pokud nejdu v neděli nebo v zasvěcený svátek na mši z důvodu, že mám malé miminko? Děkuji za vaši odpověď
Neuposlechl jsem zpovědníka - Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak závažný prohřešek je, když jsem neuposlechl svého zpovědníka v tom, co mi uložil za pokání. Nevadí, že navzdory tomu chodím ke svatému přijímání? Děkuji za odpověď (…)
Omylem u sv. přijímání - Male dieta sa pocas sv. omse postavilo do radu na sv. prijimanie (samozrejme, ze islo na krizik). Duchovny otec si asi nevsimol, alebo dieta nemalo prst na ustach a knaz mu dal sv. prijimanie. Podla mna to nie je hriech, lebo nic z toho co sa stalo nebolo vedome. Ale ked pojde dieta v tretom rocniku na 1. sv. prijimanie, to uz nebude prve. A teraz ani nebolo na sv. spovedi. Ako sa to ma brat?(…)
Pandemie - on-line bohoslužba vs. naživo? - Dobrý den, ohledně online mší mi vrtá v hlavě jedna věc. U nás v obci mám možnost jít na mši svatou přímo do kostela (nějak bych se do 10% vešla), ale raději jdu online. Známí mi to vyčítají, ale já mám lepší zážitek právě ze mše z jiné farnosti. Měla bych začít chodit raději „k nám“ nebo má online mše v mém případě stejnou platnost? Děkuji.
Platnost online mše - Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je platná online mše svatá, kterou ale nesleduji v době, kdy je sloužena v kostele a pouštím si její slavení ze záznamu. Je možné při takovémto slavení mše svaté přistoupit během dne ke svatému přijímaní podávanému v kostele? Děkuji
Postoje při slavení mše svaté - Dobrý den. V naší farnosti vyžaduje otec, abychom stáli na "BERÁNKU BOŽÍ", že všude ve světě se také stojí. Ale navštěvujeme více farností a tam se všude klečí.
Problém přijímání eucharistie u jiné církve - Chci vas poprosit o odpoved na nasledujici problem. Moje kamaradka je pokrtena u ceskoslovenske cirkve husitske, ale chodi se mnou do katolickeho kostela, protoze se v mladi seznamila s liturgii jako zpevak a je ji velmi blizka a msi opravdu proziva. Rada by sla k prijimani, ale knez nam rekl, ze to je mozne jen tehdy, kdyz prejde ke katolikum. Proc to je problem? Ja jsem pokrtena jako dospela(…)
Přenos nedělní bohoslužby v době pandemie - spory v rodině - Dobrý den, mám dotaz ohledně sledování přenosů nedělních bohoslužeb během doby pandemie. Moje rodina se kvůli omezením během pandemie nedostane na mši svatou do našeho kostela. Takže jako alternativu vidím sledování přenosů nedělních bohoslužeb. Trápí mne, že se na tento celý přenos odmítají dívat moje děti ve věku 13 a 15 let. Ani moje manželka není úplný zastánce těchto přenosů. Jaký postoj(…)
Přijímání Krve Páně - Vážení, Již dlouho sám v sobě řeším otázku přijímání Těla a Krve při mši svaté.A vnitřně cítím rozpor mezi skutečností a odkazem Ježíše Krista.Ten přece řekl: volně cituji: "Kdo nejí mé tělo a nepije mou krev-nemůže být spasen" A při poslední večeři řekl : "Vezměte a jezte....... " a potom "Vezměte a pijte...." Na toto téma jsem hovořil s několika zpovědníky a slyšel(…)
Přijímání na ruku - Je to dnes běžně zavedená praxe. Kdo chce, přijímá do úst, kdo na ruku, tak na ruku a nikdo se nad tím moc nevzrušuje. Nicméně někde se dá dočíst, jak je přijímání na ruku hrozně neuctivé ke Kristu, který je v proměněné hostii přítomen.
Přijímání na ruku - Dobrý den, setkala jsem se s názorem, že se proměněné hostie nesmí prostý člověk dotýkat.
Přijímání svátostí pro psychicky nemocné - Dobrý den, prosím Vás, mohou psychicky nemocní lidé, trpící např. schizofrenií, epilepsií, obsesemi atd., přijímat svátosti, chodit ke zpovědi, ke svatému přijímání? Nebo záleží na stupni postižení / někteří jsou zbavení svéprávnosti, jiní ne, ale přesto berou léky / a podle toho je pak i příprava pro získání svátostí individuální?
Rád bych postavil Boží muka, kapličku - Dobrý den, spolu se stavbou našeho domu bych rád postavil malou kapličku či Boží muka na hranici našeho pozemku, tak aby byla k vidění i kolemjdoucími. Otázka je spíše technická: existuje nějaký seznam projektantů řešící nové sakrální objekty?   Vyjde mi místní katolický farář vstříc, i když nejsem pokřtěný (jsem ale věřící)? Moc nových kapliček nevzniká, tak snad mi(…)
Sedět nebo stát? - Dobrý den, je to možná zbytečný dotaz, ale máme mezi našimi farníky spor o tom, zda při zpěvu "Vesel se nebes Královno" stát či sedět. Obdobné to bylo i při zpěvu "Narodil se Kristus Pán", ale to už většina přijala a "vydrží" zpívat ve stoje. Část z nás tyto písně bereme jako poctu (jedno Ježíši a jedno Marii) a tudíž bychom rádi u zpívání stáli. Při návštěvě bohoslužby v jiných farnostech se u(…)
Sloužení mše za zemřelého evangelíka - Může být sloužena mše svatá za zemřelé evangelického vyznání? 
Svaté přijímání - Dobrý den, můžete mi prosím poradit ohledně sv. přijímání? Chtěla bych se zeptat - když nestihnu celou bohoslužbu, protože jsem v práci, mohu jít k přijímání? Kterých částí bohoslužby se musím určitě zúčastnit, abych k přijímání mohla přistoupit?
Svaté přijímání - podmínky pro dítě - Chci vědět podmínky pro přijetí k svatému přijímání dítěte.
Svaté přijímání dítěte s mentálním postižením - Mám dotaz ohledně svatého přijímání dítěte s mentálním postižením.
Svátky a neděle v práci - Dobrý den, stále přemýšlím nad tím, jak to vymyslet, abych se mohla zúčatnit velikonočních obřadů. Jelikož pracuji v rekreačním zařízení, musím být téměř celé Velikonoční svátky v práci. Vždy jsem se účastnila všech obřadů již od Zeleného čvtrku, ale teď je mi to znemožněno. Stačí, když půjdu na mši sv. v sobotu? Má nedělní platnost? Stejně tak často řeším neděle. Stává se, že pracuji celý víkend(…)
Těžký hřích a sv. přijímání - Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, jak je to s těžkým hříchem a přijímání svátosti eucharistie? Jak rozeznat těžký hřích od lehkého?
Tridentská mše - Chvála Kristu, Navštívila jsem mši svatou v mimořádné formě římského ritu, tzv. latinskou. Ve své farnosti jsem se pak setkala s postojem, že by se měly tyto mše zakázat, že jsou projevem zpátečnického konzervativního přístupu. Mohla bych Vás požádat o vyjádření a osvětlení problému? Děkuji.
V neděli špatně nebo v pondělí pořádně? - Dobrý den, pracuju jako zdravotní sestra a tak se dost často stává, že pracuji v noci a v neděli. Snažím se chodit do kostela každou neděli, ale občas si říkám, jestli by nebylo lepší jít až v pondělí. Jsem třeba po noční utahaná a to ani neřídím, protože mám reakce jak po litru vína, nebo před noční dlouho spím, pak vařím rovnou oběd a časy bohoslužeb v mém okolí mi dost nevyhovují, to potom mši(…)
Velikonoce - účast na obřadech? - Křeštan má být v nedeli a ve svátky na msi. Ale jak to udělat když to prostě nejde, nejde mi ani tak o pracovní zaneprázdnění, tam mám možnost být v kostele v sobotu večer, ale blíží se velikonoce a já vedu dětský oddíl a s detmi pojdeme na celou dobu na chatu do přírody, já tam jsem jako vedoucí, takže se vzdálit nemohu. Já to cítím jako poslání neco pro ty deti delat, takže o velikonocích nebudu(…)
Velikonoční pondělí - Chcem sa opitat aky sviatok slavy katolicka cirkev na velkonocni pondelok
Zpěvy při mši - rozepře s farářem - Dobrý den, máme rozepře s naším p. farářem, co se může zpívat při mši svaté. Odkazuje se na nějaký předpis , podle kterého se během mše svaté nesmějí zpívat některé písně z kancionálu.  Jsme malá farnost, povětšinou starších lidí. Některé písně jsou pro nás zpevněné a jiné nové zpěvy, nás nutí místo zpěvu mlčet. ... Můžete nám prosím poskytnout příslušný dokument,(…)
Zpověď a sv. přijímání - jak často - Mým dotazem je, jak je to se svatým přijímáním..... Jsem křtěná, věřící, pravidelně chodíme s rodinou i dětmi do kostela. Doposud jsem si myslela, že ke svatému přijímání mohu pokaždé, pokud si nejsem vědoma těžkého hříchu a zároveň pokud dodržím půst. Moje matka mi ale, když s námi naposledy do kostela zavítala, rázně řekla: Ty jdeš k přijímání, když jsi nebyla u zpovědi???? To bych měla před(…)
Žiji v civilně uzavřeném manželství a připravuji se na křest - Dobrý den, ráda bych se s Vámi poradila o této situaci: Žiji v civilně uzavřeném manželství a připravuji se na křest.  Manžel je nevěřící, není pokřtěn. Pokřtěna budu příští Velikonoce. Budu moci chodit ke svatému přijímání? Může být civilní sňatek církevně zplatněn? Je k tomu podmínkou příprava na svátost manželství, na které je nutná účast obou manželů? (…)

"Zajdu si v sobotu večer na mši a v neděli si dám leháro, protože už mám splněno!" aneb sobotní mše s nedělní platností - Je pravda, že pokud navštívím mši v sobotu večer, tak si mohu nedělní mši odškrtnout jako splněnou?
Bude mít církev problém s rozptylem? - Mám své velmi oblíbené místo v přírodě a přemýšlím o tom, že bych jednou chtěla, aby moje ostatky nebyly uložené na hřbitově.
Bůh ve svatostánku - Rád bych se zeptal na jednu věc, která mi nějak nesedí, a tou je otázka Boží přítomnosti ve svatostánku.
Cyril a Metod - svátek 5.7.? - Nemohu nikde najít údaje - narození či úmrtí - Cyrila a Metoda - tak, aby se to shodovalo nějakým způsobem k datu 5.7. - ke státnímu svátku obou věrozvěstů. Prosím, sdělte mi jak katolická církev tento svátek stanovila a další souvislosti a proč je před svátkem Jana Husa?
Datum pravoslavných Velikonoc - Drahí priatelia, chcem Vám poďakovať za prekrásnu prácu, vašu stránku mám nastavenú ako domovskú, a vždy si nájdem všetko, čo potrebujem pre potechu duše. Mala by som jednu otázku, čisto praktickú. Kedy budú sláviť tohoto roku Velkú noc pravoslávni veriaci..... a kde sa to dá poprípade nájsť ... Vopred ďakujem, a ešte raz chcem poďakovať hlavne za vašu prácu a popriať veľa úspechov do budúcna...
Datum Velikonoc? - Podle jakého klíče můžu správně určit datum Velikonočního pondělí? Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
Do kostela bez čepic - Proč vlastně my muži sundáváme v kostele čepku?
Domácí kaple? - Dobrý den, mám jednu asi trochu netradiční otázku. Zajímalo by mě jestli je dovoleno mít doma kapli. Chtěl bych mít místnost (modlitebnu), kterou bych nechal vysvětit od kněze a měl v ní svatostánek s eucharistií. Je to možné?
Ex opere operato -  Je svátost platná v případě, kdy udělovatel svátosti (kněz) nevěří v její skutečnou moc?
Jak se soustředit na mši? - Dobrý den, jsem 13tiletá věřící,  celá moje rodina taky a jsem na to hrdá.  Moc ráda zpívám, takže  při mši pomáhám zpívat a to je taky jeden z důvodů, proč ráda chodím do kostela. Trápí mě ale jedna věc - těším se totiž především na to, že po kostele potkám kamarády.  Kolikrát se při mši nedokážu soustředit a myslím na to, kdo přišel, s kým budu moct(…)
Ježíšovo tělo v eucharistii - Když Ježíš ve svém oslaveném těle sedí po pravici Boha, jak může být denně na mnoha místech v eucharistii? Co se děje s oslaveným fyzickým tělem Ježíše, který fyzicky sedí po pravici Boží, když se přeměňuje v hostii? (…)
K+M+B Tříkrálové požehnání příbytků - Dobrý večer, po loňské zkušenosti tříkrálových sbírek a psaní na futra/dveře konstatuji, že by se častokrát mnohem víc hodil fix (bílý/černý podle barvy futer) než křída. Dotaz: je možné k účelu psaní na dveře/futra při tříkrálovém koledování požehnat i fixy? Je někde na toto téma něco napsáno/doporučeno ...? S přáním požehnaného roku, jsem zvědavá na Vaši odpověď. 
Kdy končí vánoce? - Dobrý den, omlouvám se, že Vás obtěžuji s takovou maličkostí, ale nikde se nám s přáteli nepodařilo nalézt odpověď : Kdy končí vánoce?! Před reformou to bylo asi 2.února, jak je to nyní? Moc Vám děkuji, je strašně hezké, že se máme se svými dotazy kam obrátit :-)
Mám se před sv. přijímáním pokřižovat? - Dobrý den, když se jde ke sv. přijímání má se člověk pokřižovat než přijme Tělo Páně? Jako dítě jsem se učila, že ano a tak jsem to dělala. Jednou v jiném kostele mi bylo řečeno, že se to nedělá. Tak jak to vlastně je? Až po přijetí Krista se mám pokřižovat? Jak je to tedy správně? Jak se mám zachovat důstojně?Myslím, že by nebylo na škodu takové věci vysvětlovat třeba v Katol. týdeníku. Děkuji(…)
Neuróza, zlé myšlenky, předtuchy - Můj život v rodině byl poznamenán několika tragédiemi, smrtí v rodině, těžkými nemocemi. Navíc trpím duševní poruchou, dle psychiatra neurózou. Jedná se o obsedantně kompulzivní poruchu, která mi začala v období dospívání.
Patří Velikonoční pondělí ke křesťanským svátkům? - Patří Velikonoční pondělí ke křesťanským svátkům? Pokud ano, co se vlastně v ten den slaví? Vysvětluji si tento svátek jen jako prodloužení oslav z nedělního zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podobně - jaký svátek je tzv. druhý svátek vánoční? Opět ho vnímám jen jako pokračující oslavy narození Spasitele.
Popel na popelec - Chybí  nám požehnané ratolesti z loňské Květné neděle, které bychom použili na přípravu popela. 
Posvěcené věci - co s nimi? - Dobrý den, chci se zeptat na jejich likvidaci posvěcených věcí. Např. pokud člověk má posvěcenou svíci, růženec, kříž,..
Posvícení - Přátelé, ráda bych věděla, jaké je církví stanovené datum posvícení u kostelů, u kterých neznáme přesný datum posvěcení. Děkuji.
Proč popel z kočiček? - Moji nevěřící kolegové v práci se mě ptali, proč se popel na udělování "popelce" na Popeleční středu pálí z kočiček?
Sobotní mše s nedělní platností a zasvěcené svátky - Jak se pozná, že sobotní mše je s nedělní platností?
Strach číst v kostele - Dobrý den, obracím se na vás s otázkou ohledně povinnosti čtení v kostele. Jsem věřící a do kostela chodím u nás ve farnosti často i ve všední den. Nedávno se mě kněz zeptal, zda bych nechtěla číst čtení. Já jsem mu to s úsměvem slušně odmítla.  Jsem spíše tišší typ, nerada jsem v popředí a viděna, jsem hrozný stresař. Sevře se mi hrdlo, třese hlas. Někde jsem i slyšela, že je to(…)
Svěcení věcí - Chtěla bych se zeptat, když se žehnají např.obrázky apod. po mši svaté a kněz je v kostele a já venku před kostelem, mám tyto obrázky taky posvěcené, nebo musím být taky v kostele? Musím je při tom držet v ruce nebo nevadí, když je mám v kabelce? Při posvěcování vody musí být sklenice otevřená? Děkuji za odpoveď
Třetího dne vstal? Není tu nesrovnalost? - Studuji Bibli intenzivne uz vice nez rok a cim vice o Bibli vim a cim duverneji ji znam, tim vic otazek me napada. Odpovedi samozrejme hledam a nachazim v dalsim studovani Bible. S nekterymi otazkami se ale potykam jiz dlouho. Jedna z nich se tyka prave Velikonoc. Jak jde dohromady Jezisova predpoved, ze Syn cloveka bude v srdci zeme po 3 dny a 3 noci s krestanskou tradici Velikonoc?(…)
Velký pátek - Jaké jsou zvyky na Velký pátek? Ráda bych věděla, jak se tento den chovat. Staří lidé říkali, že se nesmí dělat se zemí, nesmí se tlouct kladivem, štípat dříví apod. Chtěla bych vědět, co může dělat člověk,
Vigilie - Chtěla bych se zeptat, syn chodí na náboženství a přišel domů s informací, že pokud se v sobotu zúčastní mše - velikonoční vigilie, vzkříšení (večer od 21.30 h), nemusí se v neděli na Hod Boží velikonoční zúčastnit mše svatá. Účast na vigiliích nedělní mši nahradí. Chtěla bych se zeptat, zda tomu tak skutečně je, zda se to tedy týká všech lidí, či pouze dětí. Děkuji za odpověď
Ženy a muži - rovnoprávnost v církvi - Ráda bych se zeptala na otázku týkající oficiálních modliteb v církvi. Existuje rovnoprávnost muži - ženy nebo se v církvi modlí jen muži? Proč jsou v mnoha mešních obřadech a modlitbách uváděni jen muži? A vyskytuje se to i v dalších modlitbách, např. v modlitbě Zdrávas královno jsou slova „… vyhnaní synové Evy…“. Tuším, že pro církev není žena o nic méně než muž, ale(…)
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2024) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…