Do všech našich životních situací, krizí, trápení a pochybností, kterými procházíme,
do všech zpráv o nemocech, násilí, nenávisti a chaosu nám Bůh říká: 

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou... já jsem tvůj Bůh.
Držím tě za pravici a pravím ti: ´Neboj se, já jsem tvá pomoc´“ (srov. Iz 41,10.13).

„I kdyby žena zapomněla na své nemluvně,
já na tebe nezapomenu“ (srov. Iz 49,15).

„Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,1-6).

„Na světě sice budete mít soužení,
ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!" (srov. Jan 16,33)

„Jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa!“  (srov. Mt 28,20)

 

"K výšinám své oči pozvedám,
koho bych se bál?
Pomocnou ruku dá mi sám…" 
(z hymny Světového setkání mládeže Krakov 2016)