Umět
děkovat Bohu
ve všech situacích 
znamená 
umění
nalézat
naději
i v pochmurné
skutečnosti.

Vděčností totiž
vyjadřujeme
přesvědčení,
že život vzkříšeného Krista
a naše budoucnost
už dnes prosvítá
i skrze zlo,
trápení
a smrt.

Umíme-li totiž
projevit vděčnost
i v lidsky beznadějné situaci,
znamená to,
že se přibližujeme
k tušení pravé skutečnosti,
která nekonečně přesahuje
naši pozemskou zkušenost.

Naše vděčnost a naděje
ale neznamená rezignaci.
Spíše je protiváhou
přítomné situaci.
Otvírá nás
tomu novému
a nadcházejícímu.

Vděčností
projevujeme
svou víru v to,
že uprostřed násilí
a strachu
přihlížíme zrodu
nového života
a obnoveného světa.