Napíšu vám svůj zákon do srdce. (Jer 31,33) - Biblický citát na dnešní den

8.1.2015, Bratr Roger Schutz (Foto: IMA)

Bůh, který vzbuzuje strach?

Bůh, který vzbuzuje strach?

Ať je zlo seberadikálnější,
není tak hluboké jako dobrota.

Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo.
Ať je zlo seberadikálnější,
není tak hluboké jako dobrota.

Bůh nám dává jít životem s jiskřičkou dobroty v hloubi duše,
a tato jiskřička jen čeká, až se z ní stane plamen.

Svědkem radosti a dobroty srdce byla pro mě má maminka.
Již od dětství se učila vlídnosti ke každému člověku:
v její rodině nepadala slova, která druhého hanobí tím,
že ho zesměšní nebo příliš přísně soudí.

Vyzařoval z ní velký pokoj, který vycházel ze zkoušek, jimiž prošla.
Když se dověděla o nějaké náročné události, počkala několik okamžiků, až se jí vrátil klid.
Nebylo v ní nic exaltovaného, měla v sobě hlubokou radost.
Zdálo se, že si zachovává plnost pokoje, přesto mi však několikrát řekla:
„Myslíš si, že v sobě mám vždy  pokoj, ale zatím prožívám hluboký vnitřní zápas.“

Šťastný život je možný
i v hodinách temnoty…

K tomu, aby život mohl být krásný,
není nutné mít výjimečné schopnosti
nebo velké dovednosti.

Lidský život může být šťastný,
dokážeme-li směřovat k jednoduchosti,
k prostotě srdce i celého života.

Bůh chce, abychom byli šťastní!
Nikdy nás však nevybízí ke lhostejnosti vůči utrpení druhých.
Ve zkouškách vnímáme Boží vnuknutí být tvořivými.

Pokoj v našem vlastním srdci srdci
nachází odezvu i v druhých.

Někdy za letních večerů slyšíme v Taizé, pod oblohou posetou hvězdami, otevřenými okny mladé. Stále znovu nás překvapuje, že jich přijíždí tolik. Hledají, modlí se. Říkáme si, že touha každého z nich po pokoji a důvěře je jako tyto hvězdy – jsou to malá světélka ozařující noc.

Přáli bychom si, aby lidé nalezli pokoj srdce.
Pokoj v našem vlastním srdci srdci nachází odezvu
nejen v nás samotných, ale i v druhých.
Pokoj v našem srdci činí život našich blízkých krásným.

Někdy se pokoj srdce může zdát velmi vzdálený,
protože procházíme různými zkouškami, traumaty,
životními obtížemi, vším tím, co námi otřásá.
Ale přes to přese všechno je nám pokoj velmi blízko
a neustále se nám nabízí.

Bůh, který vzbuzuje strach?

Bratr Roger věděl, že jednou z největších překážek na cestě víry je chápat Boha jako přísného soudce, který vzbuzuje strach. Ze všech sil se snažil tuto překážku překonat a vlastním životem také svědčil o tom, že Bůh může jedině milovat. Olivier Clément nedávno připomněl, že právě tento důraz bratra Rogera na Boží lásku předznamenal konec doby, kdy přetrvávala obava z přísného, trestajícího Boha.

Neštěstí a nespravedlivost bídy nepochází od Boha.
Bůh nemůže než milovat.
Na každého lidského tvora se dívá
s nekonečnou láskou a s hlubokým soucítěním.

Jedině soucit nám umožňuje vidět druhého takového, jaký je.
Pohled lásky spatří v každém člověku hlubokou krásu lidské duše.

Kdybychom ztratili milosrdenství,
vnitřní oheň nevyčerpatelné dobroty, co by nám zůstalo?

Tomu, kdo se snaží milovat s dobrotou v srdci,
se život naplní pokojnou  krásou.

Se svolením zpracováno podle knih
Bratra Rogera z Taizé: 

Netušená radost, a Vyvolit si lásku,

které vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
Redakčně upraveno

 

Náš Bůh je láska,
mějte odvahu, 
žijte pro lásku,
náš Bůh je láska,
nemusíš se bát.

(Píseň z Taizé)

 

Související texty k tématu:

Zlo
Zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit
Dva vlci v nás
Popírá zlo Boží existenci?
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo 
Máme zoufat?
Nebojte se! Poselství pro každého... 
Každý máme sílu ničit
Nezaleknu se zla...

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů, tolik posuzování? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí, abychom potlačovali své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi


Taizé Praha

Evropské setkání mladých Praha
29. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 se v Praze konalo evropské setkání mladých křesťanů pořádané bratry z komunity Taizé, kterou založil bratr Roger.  Na setkání se účastnilo na 30.000 mladých lidí z 65 zemí.  Toto setkání - „pouť důvěry na zemi“ se koná každý rok v nějakém městě Evropy.

Mladí lidé (ve věku 17–35 let) jsou během těchto setkání ubytováni především v rodinách. Přivážejí si své spacáky a karimatky, aby mohli spát na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí... Krátké ohlédnutí za setkáním mládeže Taizé Praha 2014 naleznete zde.

Více info o Taizé a setkání v Praze: 

Texty Bratra Rogera z Taizé:

Fotogalerie:

Informace o setkání Taizé Praha 2014 (v průběhu setkání) na webu www.taize.fr/cs:

Praha: Fotografie / 3. ledna 2015 Během setkání (...) 

Další evropské setkání (2015) se uskuteční ve španělské Valencii

2. ledna 2015  / Večer 31. prosince oznámil bratr Alois mladým lidem shromážděným v Praze, že příští evropské setkání mladých se bude konat v jednom městě, ve kterém se dosud nikdy nekonalo: ve (...)

Praha: Promluvy bratra Aloise

1. ledna 2015 / Bratr Alois po každé večerní modlitbě setkání pronese krátkou promluvu k účastníkům. Na této stránce najdete jejich přepis. Bratr Alois, Praha, čtvrtek 1. ledna večer Dostalo se (...)

Biblické rozjímání

1. ledna 2015 / Tato biblická rozjímání jsou cestou k hledání Boha v tichu a modlitbě uprostřed každodenního života. Stačí si najít chvíli o samotě k přečtení doporučeného biblického úryvku (...)

2015: Pouť do Ruska a Ukrajiny

31. prosince 2014 / Během evropského setkání v Praze bratr Alois vyslovil toto pozvání. „Jsou mezi námi mladí z Ruska, Běloruska a Ukrajiny, kteří patří do různých církví. Spolu s nimi víme, že (...)

Praha: Poselství zaslaná k setkání

30. prosince 2014 / Papež František Ekumenický patriarcha Bartoloměj Moskevský patriarchát Canterburský arcibiskup, Justin Welby Rev. Martin Junge, generální tajemník Světové luterské federace (...)

Čtyři podněty, jak být „solí země“

26. prosince 2014 / Dopis „Na cestě k nové solidaritě“ pro roky 2012–2015 bude i nadále vyjadřovat základy naší společné cesty, která nás vede k 16. srpnu 2015, desátému výročí vstupu bratra Rogera (...)

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(28.3.2018) Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24.3.2018) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18.3.2018) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16.3.2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13.3.2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy,...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.