Čemu jako křesťané věříme?
Co je podstatou křesťanské víry?
Na čem stavíme svůj život?

 

Křesťanství stručně a v kostce (tzv. "kérygma")

  • Věříme, že Bůh stvořil člověka, aby s ním sdílel život, lásku, krásu, radost, vášeň, přátelství, pokoj i dobrodružství... A zároveň, aby se člověk mohl kreativně podílet na díle stvoření.
  • Věříme, že člověk se ale ve své svobodě od Boha odvrátil a chtěl si vystačit sám.
  • Tím, že se člověk oddělil od Boha, vstoupila do života lidí smrt, nenávist, trápení, závist, zášť, sobectví - hřích...
  • Bůh však sestoupil na svět: Ježíš, Boží Syn se sám stal člověkem, aby vyšel lidem vstříc a zachránil je.
  • Skrze Kristův život, učení, smrt a vzkříšení je nám opět otevřena cesta k Bohu a k plnohodnotnému naplněnému životu a to nejen jednou na věčnosti, ale již nyní a tady. K novému životu v lásce, radosti a pokoji…
  • Tato nabídka platí pro každého člověka. A je jen na svobodném rozhodnutí každého z nás, zda tuto nabídku chce přijmout.

Bože, jestli existuješ, dej se mi poznat!
Chcete se na něco ohledně víry a křesťanství zeptat? Můžete zde.

 

Další postřehy k základům křesťanské víry

 

Význam slova kérygma 

Slovo kérygma pochází z řeckého kéryssein – oznamovat, hlásat, prohlašovat, volat, provolávat. V křesťanském prostředí „kérygma“ znamená hlásání základního jádra křesťanského evangelijního poselství. Kérygma lze chápat i jako "evangelium v kostce".