Čemu jako křesťané věříme?
Co je podstatou křesťanské víry?
Na čem stavíme svůj život?

 

Křesťanství stručně a v kostce (tzv. "kérygma")

  • Jako křesťané věříme, že existuje Bůh, jehož podstatou je láska.
  • Věříme, že Bůh stojí za existencí tohoto světa i člověka, že byl na počátku všeho dění. 
  • Věříme, že Bůh si každého člověka zamiloval.
  • Věříme, že Bůh stvořil člověka, aby s ním sdílel lásku, krásu, radost, smích, přátelství, pokoj i dobrodružství...  A zároveň, aby se člověk mohl kreativně podílet na díle stvoření.
  • Věříme, že člověk se ale ve své svobodě od Boha odvrátil a chtěl si vystačit sám.
  • Tím, že se člověk oddělil od Boha, vstoupila do života lidí smrt, nenávist, trápení, závist, zášť, sobectví - hřích...
  • Bůh však sestoupil na svět: Ježíš, Boží Syn se sám stal člověkem, aby vyšel lidem vstříc a zachránil je.
  • Skrze Kristův život, učení, smrt a vzkříšení je nám opět otevřena cesta k Bohu a k plnohodnotnému naplněnému životu a to nejen jednou na věčnosti, ale již nyní a tady. K novému životu v lásce, radosti a pokoji…
  • Tato nabídka platí pro každého člověka. A je jen na svobodném rozhodnutí každého z nás, zda tuto nabídku chce přijmout.

Bože, jestli existuješ, dej se mi poznat!