Oživ plamen Božího daru, který ti byl dán. (2 Tim 1,6) - Citát z Bible na každý den

30. 7. 2022, IMA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kdybych měl všechny peníze světa

pixabay.com

Ježíš lidem řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“
Pověděl jim pak toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se velmi dařilo v podnikání. Rozhodl se tedy, že své prostředky zhodnotí, nebude už pracovat a bude žít šťastný, spokojený a zajištěný život. Bůh mu však řekl: ‘Blázne, ještě této noci zemřeš, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem“ (srov. Lk 12,13-21).

Jednou se prý zeptali známého milionáře Rockefellera:
„Kolik musí mít člověk peněz, aby byl šťastný?“
Odpověď zněla: „O něco víc, než právě má.“

A toto neplatí jen o penězích. Různí lidé mají různé představy a říkají si: šťastný, šťastná budu, až získám tuto ženu / tohoto muže, až budu mít lepší image, až více zhubnu, až se uzdravím, až nebudu mít své životní překážky, až dokončím školu, až si pořídím skvělé auto, až si postavím vilu, až procestuji zeměkouli, až postoupím ve společenském žebříčku, až budu mít větší moc, až se stanu součástí nějaké vlivové skupiny, až dosáhnu uznání, až mě blízcí budou mít více rádi, až …, až …, až … Každý si doplní své.

Mathew Kelly k tomuto ve své jedné knížce říká: „V každém člověku je propast o velikosti Boha. Nemůžeme ji naplnit věcmi, penězi, postavením, mocí, sexem, drogami, alkoholem, jinými lidmi, zážitky ani úspěchem. Jen Bůh ji dokáže zaplnit. Vhoďte do ní všechny peníze světa a zjistíte, že je pořád prázdná a vy stále toužíte po něčem větším. Přihoďte Oscara, Grammy, Nobelovu cenu...“

Nikdy totiž nemáme dost.
Naše touhy nejsou nikdy naplněné.
Jsme nenasycení a nenasytní.

A to, že naše touhy nejsou nikdy naplněné, je jedním z ukazatelů na to, že jsme stvořeni nekonečným Bohem pro život s ním. S Bohem, který nám nabízí nekonečnou = nekončící = neohraničenou lásku a tedy i pozornost, přijetí, uplatnění, uznání, radost, spokojenost, překvapení, adrenalin, pokoj…

 

Bůh má pro nás připraveno víc,
než si dokážeme představit.
Má pro nás víc,
než nám tento svět může dát, či vzít.

Lidský život je cestou Domů, k Bohu, do plnosti života. Jsme jakoby na mostě, po kterém směřujeme na druhý břeh. Nemá proto význam a smysl se na tomto mostě pokoušet zabydlovat. V Bibli se říká: „Buďte spokojeni s tím, co máte“ (Žd 13:5). Neznamená to, nerozvíjet se, ale spíše nebýt chamtivý – nechtít stále více a myslet si, že v takovém hromadění peněz, jistot, zážitků zde naleznu své uspokojení a jistotu. Jde o to nelpět na tom, o čem si myslíme, že nás to naplní.

A pokud podlehneme představě, že si toto vše musíme nějak zařídit sami, tvrdě narazíme na realitu a ohraničenost světa i sebe sama. Současné dění ve světě i dějiny nám smutně ukazují, že lidé s takovýmto postojem přestávají brát jakékoliv ohledy a jdou si za svým „přes mrtvoly“. Jak na úkor druhých, tak i svých nejbližších, ale i na úkor celé společnosti, okolních zemí a národů, přírody, planety…

 

Jaké je východisko z tohoto rozporu – kdy přirozeně chceme víc, ale nemáme lpět na lidských nejistých „jistotách“? Řešením je otevřenost a odevzdanost Božímu vedení v našem všednodenním životě. Bůh totiž chce každého z nás vést k naplněnému životu. Někdy třeba i po jiných cestách, než si představujeme. Ale s jistotou, že se za to zaručuje on sám - absolutní Bůh, Láska, tvůrce vesmíru, který vidí souvislosti, které my nevnímáme. Zaručuje se za to Bůh, který nám svou lásku dokázal mimo jiné i tím, že každému z nás vyšel vstříc v Ježíši Kristu. A vychází každý den. Nebuďme proto k němu neteční. Má to smysl. I pro mě. I pro tebe.

Ježíši,
odevzdávám se ti,
postarej se ty…

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2022) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?
(29. 9. 2022) (pastorace.cz) Prožíváme zvláštní dobu. Máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak vysoký, jako dosud nikdy. Máme ale…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...