Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Knihovna

Benedikt XVI.

365 dní s Benediktem XVI.

Anotace zajímavé knihy a ukázky....

Kniha je souborem 366 úryvků z různých papežových textů a promluv z posledních let. Úryvky mají vést ke každodennímu zamyšlení.
Přečíst celé

Wanda Póltawská

A bojím se snů

Strhující svědectví mladé dívky - skautky, která přežila jako pokusný králík v koncentračním táboře.

Strhující svědectví ženy, která přežila jako „pokusný králík“ v koncentračním táboře Ravensbrück. Výpověď Wandy Półtawské je na jednu stranu skličující, na druhou však velmi nadějné a dokládající, že i uprostřed pekla si lze zachovat lidskou důstojnost.
Přečíst celé

Philippe Madre

Ale zbav nás od zlého

Praktický přístup k vysvobození.

Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše.
Přečíst celé

Andělé na vánoční pouti

Adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od 3 do 8 let.

Nevšední adventní kalendář s pohádkami a vystřihovánkami na každý den od 1. do 24. prosince
Přečíst celé

Notker Wolf

Andělé v kurzu

Světoznámý benediktin Notker Wolf se rád zabývá každodenním prožíváním z pohledu víry, a to stylem krátkých příběhů nebo postřehů o životě.
Přečíst celé

Pavel Jurkovič

Andělé v oblacích prozpěvují

Kniha (před)vánočního zpívání a muzicírování.

Adventní zpěvy a vánoční koledy
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

Obsah a styl Pavlova působení...
Přečíst celé

Josef Petr Ondok

Ateismus, vesmír a Bůh

Důkaz nebo hypotéza Boha?.

Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.
Přečíst celé

Benedikt XVI.

Benedikt XVI. - výběr z myšlenek

Můžeme dosáhnout opravdového štěstí, nebudeme-li brát na zřetel Boha?.

Na tomto místě přinášíme výběr z myšlenek papeže Benedikta XVI. z různých zdrojů. Texty mohou být redakčně kráceny a upraveny…
Přečíst celé

Max Lucado

Beze strachu

Strach nikdy nenapsal symfonii, nevyléčil nemoc ani nezachránil rozpadající se manželství. Něco takového dokáže odvaha a víra. Něco takového dokáží lidé, kteří se odmítají řídit svou bázlivostí a poddat se jí. Ale strach? Akorát nás zavře do vězení v naší vlastní hlavě, a brání nám ve svobodě, kterou nabízí Ježíš. Nebylo by skvělé toto vězení opustit?
Přečíst celé

Bible - soubor různých textů

Různé texty týkající se Bible, jejích chápání a používání
Přečíst celé

Bible svatá - příběhy na celý rok / velikonoční příběh s ilustracemi

Robert Brunelli, Michail Fjodorov, překlad: Alena Jíchová.

Z knížky pro děti "Bible svatá - příběhy na celý rok". Překlad: Alena Jíchová
Přečíst celé

Gianfranco Ravasi

Biblické postavy

Liturgický rok s osobnostmi Bible.

Kniha je pozoruhodným komentářem k nedělním a svátečním čtením všech tří cyklů liturgického roku. Autor totiž jednotlivé perikopy komentuje z perspektivy jedné konkrétní biblické postavy, objevující se v biblických čteních.
Přečíst celé

Benedikt XVI.

Boží světlo v naší době

Meditace k církevnímu roku.

Pozvání k prožívání slavností a svátků, tak jak následují v liturgickém roce, spolu s papežem, jenž s myšlenkovou hloubkou a širokým kulturním rozhledem, které jsou mu vlastní, uvažuje o jejich významu v životě moderního člověka.
Přečíst celé

Julien Green

Bratr František

Patří celému světu.

Když se mě zpovědník, který měl na starosti mou náboženskou výuku, zeptal, jaké křestní jméno jsem si zvolil, hned jsem odpověděl: „Svatý František z Assisi.“ Neprojevil nad tím žádnou radost...
Přečíst celé

BTM

texty vydané Brněnskou tiskovou misií.

Různé texty z BTM.
Přečíst celé

Anselm Grün

Buď dobrý sám k sobě

Autor se neotřelým způsobem věnuje vztahu člověka k sobě samému: přílišné tvrdosti na straně jedné a bezvýchodnému hledání na straně druhé.
Přečíst celé

Eleonore Beck

Bůh je náš Otec

Texty z Bible pro děti.

Příběhy stále živé vypráví Eleonore Beck. Jsou doplněny ilustracemi Miren Sorne. U kapitol nechybějí biblické odkazy.
Přečíst celé

Clive Staples Lewis

Bůh na lavici obžalovaných

Starověký člověk přistupoval k Bohu (či dokonce k bohům) tak, jako obviněný předstupuje před soudce. Pro moderního člověka se role obrátily. On je soudcem; Bůh je na lavici obžalovaných. Je docela shovívavým soudcem; může-li Bůh rozumně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje válku, chudobu a nemoci, je připraven tomu naslouchat. Soud může dokonce skončit tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je však to, že člověk zastává roli soudce a Bůh se ocitl na lavici obžalovaných.
Přečíst celé

Andrea Riccardi

Bůh nemá strach

Síla evangelia v měnícím se světě.

- podnětné úvahy Andrea Riccardiho na téma "co znamená být křesťanem 21. st.
Přečíst celé

Bob Hartman

Bůh píše i na křivých řádcích

Příběhy z Bible.

Několik biblických příběhů z pera skvělého vypravěče.
Přečíst celé

James A. Feehan

Bůh ukrytý v příbězích

Podivuhodné, byť pravdivé příběhy lidí ukazující Boží přítomnost mezi námi.
Přečíst celé

Anselm Grün

Bydlet v domě lásky

Krátké meditace o lásce.

Láska je božská kvalita. Vnáší kouzlo do našeho života. Je v jednom každém z nás a obklopuje nás v okolní přírodě; zahaluje nás milující přítomností Boží a objímá nás v milujících lidech.
Přečíst celé

Knud Eike Buchmann

Cesta k úspěchu

Co nám nám překáží na cestě k úspěchu a jak tyto překážky odstranit? - radí profesor psychologie..

Co nám nám překáží na cestě k úspěchu a jak tyto překážky odstranit? - radí profesor psychologie.
Přečíst celé

Chiara Lubichová

Cesty světla

Meditace všedního dne.

„Dvě věci musím uchovávat v tajnosti: lásku a bolest... ale světlo je třeba rozdávat“.
Přečíst celé

Hana Pinknerová

Co Bůh šeptá maminkám

Krátké fejetony nás zavedou do světa maminek a aktivního prožívání živé víry v Boha v rodině.
Přečíst celé

Benedikt Groeschel

Co dělat, když život ztrácí smysl

Povstaň z temnot .

Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo, dovoluje takovou temnotu? Kniha není odpovědí, ale průvodcem pro ty, kdo jsou v temnotě
Přečíst celé

Co chtějí říci ženy ženám

Záznam rozhlasového seriálu z radia Proglas.

Záznam rozhlasového seriálu "Co chtějí říci ženy ženám aneb Zdánlivě obyčejné životy skrývají neobyčejné poklady", který v roce 2005 odvysílalo Radio Proglas.
Přečíst celé

Jan Heller

Co je Bible 

První orientace.

Tento text je přednáškou prof. dr. Jana Hellera pro Křesťanskou akademii Praha, která se konala 22. března 1990 v aule filozofické fakulty. Zde naleznete dva internetové rozhovory, ve kterých Prof. Jan Heller odpovídal širokému publiku v rozhovoru "Také máte problémy s Biblí?"
Přečíst celé

Mark Hart

Crash test

Narazit na Boží lásku.

Znamená pro vás víra jen samá pravidla? Pokud ano, zapomeňte na jednotvárný život, plný bezmyšlenkovitého dodržování pravidel, kterým nerozumíte. Je na čase vstoupit do světla vašeho Stvořitele, který mění životy a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné lásky.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Credo

Úvahy o apoštolském vyznání víry srozumitelným jazykem.

Souhrn křesťanské víry řečí současného člověka. Přepis záznamu přednášek.
Přečíst celé

Václav Dvořák , Jan Mazanec

Čím to je, že jste tak klidný?

Václav Dvořák v rozhovoru s Janem Mazancem.

Strhující text o člověku, který se nenechal zlomit ani nacistickým, ani komunistickým terorem.
Přečíst celé

Zuzana Holasová

Čtrnáct malých setkání

Cesta Kristova a má?.

Básnické obrazy promlouvající v čtrnácti setkáních „ústy rostlin“ doplňují jemné, prosté a působivé ilustrace Ludmily Jandové.
Přečíst celé

José Carlos Bermejo

Další příběhy pro uzdravení duše

Další sbírka příběhů s pointou pro duchovní život od úspěšného španělského autora.
Přečíst celé

Petr Šabaka

De sanctis - O svatých

Soubor textů o životě vybraných světců.

Soubor textů o životě vybraných světců.
Přečíst celé

Józef Augustyn

Dej mi napít

Duchovní texty dle ignaciánských exercicií.

Impulsy pro plnohodnotný duchovní život věřícího člověka současnosti. Volné pokračování knihy "Kde jsi, Adame?"
Přečíst celé

Jim Bishop

Den, kdy zemřel Kristus

Tato kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v dějinách světa, kdy zemřel Ježíš Nazaretský.
Přečíst celé

Marek Eben , Marcela Kašpárková , Radovan Lukavský

Deset vyznání

Rozhovory Marcely Kašpárkové.

Povídání M. Kašpárkové s lidmi z oblasti kultury... Deset vyznání životu v mnoha jeho podobách...
Přečíst celé

Jaroslav Durych

Děti

Rok 1622, Nagasaki.

Neprávem opomíjená próza Jaroslava Durycha, která ve třicátých letech předznamenala autorovu tetralogii Služebníci neužiteční.
Přečíst celé

Joachim Meisner

Dívat se srdcem

Zpověď kardinála.

Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem o víře, o lidech,…
Přečíst celé

Max Kašparů

Do výšky volím pád

Max Kašparů v rozhovoru s Janem Paulasem.

Muž širokých zájmů a širokého srdce mluví s odzbrojující otevřeností o mnohém, s čím se za léta své jáhenské praxe v životě a v církvi setkal.
Přečíst celé

Dobrá zpráva pro přátele i nepřátele

Omalovánka.

Milé děti, máme zde pro vás úsměvné omalovánky ilustrující několik evangelních zásad.
Přečíst celé

Duchovní vnitřní uzdravení

Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím .

Psychologie a psychiatrie vynesly na světlo skutečnost, že lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím a prožitky z raného dětství, zároveň nám připomněly existenci komplexů a pocitů viny, které existují jaksi vedle autentického pocitu hříšnosti a které jsou na nás uvalovány zvnější.
Přečíst celé

Jaro Křivohlavý , Aleš Palán

Dvě lásky

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem.

Jaro Křivohlavý se stal ve svém oboru uznávanou autoritou. Publikoval bezmála čtyřicet odborných a popularizačních knih, přednášel a přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Tři volební období byl členem nejužšího vedení evangelické církve. Miluje hudbu, cestování – a pochopitelně svou rodinu. A protože hovoříme s psychologem, dozví se pozorný čtenář nejen mnoho o něm, ale také něco o sobě samém.
Přečíst celé

Kateřina Lachmanová

Dvojí tvář lenosti

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené.

Tématem knihy není pouze lenost, jak ji chápeme v klasickém významu slova, ale v jejím širším významu, jež mnišská tradice označila pojmem acedie. Je to vnitřní rozklad, jenž se u jednoho projevuje nedbalostí a nečinností, u druhého pak naopak horečným aktivismem, tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Kniha je proto určena ku pomoci všem...
Přečíst celé

Edice Skřítkova pomoc

Přejatá a vyzkoušená moudrost .

Přejatá a vyzkoušená moudrost v krátkých radách, myšlenkách a postřezích k aktuálním tématům z běžného života jako např. stres, osamělost, deprese, sebeúcta, bolest,....
Přečíst celé

Marie Svatošová

Eutanazie ?

Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy....

Eutanasie / eutanázie / euthanasie / eutanásie / v článku Marie Svatošové
Přečíst celé

Ludmila Jandová

Genesis

1-2 kapitola První knihy Mojžíšovy .

7 dní stvoření očima známé ilustrátorky. Ilustrace doprovází Biblický text.
Přečíst celé

Karen Levine

Hanin kufřík

Příběh dívky, která se nevrátila z koncentračních táborů.

Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Pravdivá historie jedné dívky. Hana Brady
Přečíst celé

Hranice - zdravé meze ve vztazích a v osobním životě

Hranice v životě člověka. Co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat....

Tato kniha předkládá biblický pohled na hranice v životě člověka. Co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat.
Přečíst celé

Hřích (heslo ze Slovníku spirituality)

Vědomí viny v současné společnosti .

Mohlo by se zdát, že v naší době je problém hříchu načisto překonaný nebo že jde při něm o něco docela jiného než v tradiční teologů. Ale dnešní člověk má také vědomí viny a chtěl by být od této viny osvobozen.
Přečíst celé

Henri J. M. Nouwen

Chci ti především říci, že jsi milován...

Život milovaných dětí.

Život milovaných dětí
Přečíst celé

Henri J. M. Nouwen

Chléb na cestu

Deník moudrosti a víry.

Krátká zamyšlení, která nás často překvapí svým pohledem na skutečnosti kolem nás, na člověka a jeho vnitřní život. Z těchto myšlenek na každý den v roce přinášíme výběr.
Přečíst celé

Roger Buliard

Inuk znamená člověk

Deset let misionářem mezi Eskymáky.

Strhující dokument o každodenním životě Eskymáků.
Přečíst celé

Denis Sonet

Já tě snad přetrhnu

Tipy (nejen) pro všechny, kdo mají doma dospívající dítě a musí řešit řadu typických problémů s tím spojených..

Kniha nejen pro všechny, kdo mají doma dospívající dítě a musí řešit řadu typických problémů s tím spojených.
Přečíst celé

Marie Svatošová

Jak to vidí Marie Svatošová

Internetové pokračování rozhlasového pořadu Host do domu.

Myšlenky, které oslovily Marii Svatošovou.
Přečíst celé

Rob Parsons

Jak žít a přežít manželství

"Žena si bere muže s úsměvnou představou, že ho změní, a on ji s pošetilou myšlenkou, že bude stejná..

Autor jednoduchou formou popisuje zkušenosti ze své poradenské praxe, zkušenosti s manželskými problémy a jejich řešením. Jako radu využívá motto: "Co pomáhá, je upřímnost a vědomí, že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci. To, čím procházíte, prožili i jiní, a některým z nich se podařilo znovu najít lásku, kterou považovali za navždy ztracenou."
Přečíst celé

Jasný prsten

výbor z básní v próze (Bohuslav Reynek).

Dílo Bohuslava Reynka si stále získává nové čtenáře všech generací. Okouzluje svým básnickým viděním i jasným pohledem na svět.
Přečíst celé

Ed Wheat

Jde to vůbec?

aneb recept na šťastné manželství.


Přečíst celé

Fridrich Bridel

Jesličky - Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího narození

Výbor z kancionálu Fridricha Bridela.

Z rozsáhlé tvorby tohoto největšího českého básníka před Máchou byla dosud nově editována jen část, především veršovaná tvorba. Její součástí je i náš výbor.
Přečíst celé

Salvatore Tumino

Ježíš uzdravuje tvé srdce

Cesta od smutku k radosti.

Setkání s Ježíšem od kořenů proměňuje život člověka a uzdravuje jej v jeho smutku a depresích. Autor se postupně zabývá lidskými vztahy – se sebou, s druhými, s Bohem.
Přečíst celé

Eduard Martin

Ježíšek pro mě

Vánoční povídky a příběhy.

Hlavním úmyslem knihy je spustit vánoční paprsky na uspěchaný moderní život a na drobných příbězích ukázat, že i zdánlivě obyčejné chvíle mají hloubku a důležitost…
Přečíst celé

Max Kašparů

Jinými slovy

Na minutu s Maxem Kašparů.

Myšlenkové "jednohubky" nejrůznějších stránek lidského života.
Přečíst celé

Jiří Grygar

Jiří Grygar - věda a víra

Články, přednášky a texty o vztahu vědy a víry.

Soubor krátkých článků, ve kterých se autor věnuje vztahu moderní vědy a víry.
Přečíst celé

Fabio Ciardi

Jít za Kristem

Povolání.

Kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání
Přečíst celé

Benedikt XVI. , Peter Seewald

Joseph kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.)

Křesťanství na přelomu tisíciletí.

Rozhovor Petra Seewalda s kardinálem Josephem Ratzingerem o jeho životě a o základních otázkách budoucnosti církve, papežství a mezináboženského dialogu.
Přečíst celé

Kevin Leman

Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte?

Jak moc ve skutečnosti znáte muže, kteří se objevují ve vašem životě?.


Přečíst celé

Karel Fořt , Jan Paulas

Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem

Život voněl člověčinou.

Karel Fořt - coby "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa v rozhovoru s Janem Paulasem
Přečíst celé

Lee Strobel

Kauza Kristus

Nová fakta pro novou teorii.

Kdo ve skutečnosti byl Ježíš? Za koho se pokládal? Existují o něm vůbec hodnověrné důkazy?
Přečíst celé

Józef Augustyn

Kde jsi, Adame?

Duchovní texty na základě ignaciánských exercicií.

Impulsy pro plnohodnotný duchovní život věřícího člověka současnosti.
Přečíst celé

Když dítě nepřichází, aneb vyrovnávání se s bezdětností

Žili byli jedni manželé a ti si tuze přáli mít děťátko. Léta běžela, oni pořád doufali, ale marně. Sousedé jim radili to i ono, i báby kořenářky, doktoři také, ale nic nepomáhalo..

Pojďme se společně vydat na cestu, po níž někteří z nás jdou, a kterou někteří již prošli. Pojďme se společně ptát, pojďme společně hovořit o tom, co prožíváme, pojďme společně pojmenovat své pocity a podívat se jim do tváře - podívat se do tváře bolesti, strachu, zlobě, prázdnotě...
Přečíst celé

Klášterní kuchařka

aneb oroduj za nás, domácí kuchař.

Někdo by si možná řekl, že klášterní kuchařka bude obsahovat jen jídla střídmá, prostá, snad až nudná. Ale hned první prolistování souborem receptů F. Angela Jeřábka nás vyvede z omylu.
Přečíst celé

Koledy k poslechu

nahrávky ke stažení.

Několik koled k poslechu.
Přečíst celé

MaHo

Kolem Zeměkoule, e-mailový cestopis

Cestopisné postřehy a fotografie z cesty kolem světa.

Zajímavé a vtipné cestopisné postřehy a fotografie z cesty kolem Zeměkoule, kterou podnikla jedna ze čtenářek webu vira.cz.
Přečíst celé

Brian Cavanaugh

Kolik váží sněhová vločka

a jiné příběhy.

Krátké příběhy zkušeného autora (knih Kup si los a Malé příběhy) nejen na téma Vánoc nás vedou k hlubšímu zamyšlení.
Přečíst celé

Antonio Rosmini Serbati

Komunismus a socialismus v předpovědích italského filozofa

Výběr z eseje přednesené v Akademii obrozenců v Osimu v roce 1847 .

Autor 100 let již před komunistickým pučem v Československu prorocky rozebírá fungování komunistických a socialistických režimů na základě tehdejšího učení utopisticky (komunisticky a socialisticky) smýšlejících filozofů.
Přečíst celé

Konec otců,

aneb nastupuje nadvláda matek. Děti šílejí!.

Otcové se ocitli v ohrožení, jejich slovo v rodině výrazně klesá. Stojíme na prahu století žen, hlásí sociologové a psychologové. Tento proces s sebou přináší první negativní důsledky: z chlapců, které vychovávají dominantní matky, se často stávají podřízení, submisivní muži s celou škálou duševních poruch. Vítejte v matriarchátu! (Článek z časopisu Týden.)
Přečíst celé

Kateřina Lachmanová

Kotva naděje

Někdy se nám možná naděje jeví jako něco „proti přírodě“, něco nepřirozeného pro naši skeptickou mentalitu. Prostředí církve v tomto ohledu nebývá výjimkou.
Přečíst celé

Sestra Marie od Navštívení

Krásný žebrák

Při setkání dvou lidí může někdy vyskočit jiskra, jako bychom o sebe křísli dvěma kameny. Sestra Marie z Komunity Blahoslavenství vypráví o náhodných setkáních, která ji něčím překvapila a oslovila, v nichž prožila nečekaně Boží přítomnost.
Přečíst celé

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

Křest z různých pohledů

V čem je smysl křtu? Proč se lidé křtí? Proč je křest tak důležitý? Má to na člověka nějaký vliv, že se nechá pokřtít?.

Různé pohledy na křest z různých pramenů a od různých autorů.  (Redakční poznámka: texty nevyšly jako papírová kniha, jsou pouze uloženy do redakční webové šablony "kniha").
Přečíst celé

Józef Augustyn

Křivda, odpuštění a smíření

Každá zkušenost křivdy je bolestná. Jak lze tyto jizvy uzdravit?.

Každá zkušenost křivdy je bolestná. Jak lze tyto jizvy uzdravit?
Přečíst celé

Vojtěch Vlček

Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel

Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989.


Přečíst celé

Roy Hession

Křížová cesta

Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru.

Obrodná kázání světoznámého kazatele s důrazem na spiritualitu kříže a posvěcení v praktickém životě křesťana.
Přečíst celé

Guy Gilbert

Křížová cesta

Cílem Křížové cesty není nic jiného než následovat Krista na jeho kalvárii a proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. .

Cílem Křížové cesty není nic jiného než následovat Krista na jeho kalvárii a proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. (Z předmluvy)
Přečíst celé

Brian Cavanaugh

Kup si los

a jiné příběhy.

Příběhy, které osloví a vedou k zamyšlení, aniž by jim chyběl humor.
Přečíst celé

Louis Evely

Láska a manželství. Největší umění je soužití s druhými.

Promluvy L. Evelyho v Lyoně.

Nejde o teologickou knihu, ale o několik přednášek, které měly otřást posluchači. Vyburcovat je ze spánku, stereotypu, návyku.
Přečíst celé

Gary Chapman

Láska jako životní styl

Gary Chapman navazuje na bestseller "Pět jazyků lásky" moudrou a upřímnou knihou, jež pomáhá rozvíjet sedm vlastností, díky nimž můžeme vytvářet a udržovat láskyplné vztahy.
Přečíst celé

Lectio Divina

Svítilnou mým nohám je tvé slovo .

Uvedení do starobylé metody četby Bible
Přečíst celé

Lectio Divina

na každý den v roce .

Tato kniha chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku.
Přečíst celé

Magie a zlí duchové

Příčiny, formy a východiska.

Kdo se utíká k magii, nemyslí především na Boha – na osobního Boha víry – nýbrž spíše na tajné neosobní síly.
Přečíst celé

Malá dětská Bible

Příběhy ze Starého a Nového zákona.

Dětskému vnímání světa uzpůsobené příběhy Starého i Nového zákona
Přečíst celé

Malý vánoční zpěvník

Naše nejznámější vánoční koledy pro zpívání doma i při bohoslužbách. Notový záznam je doplněn akordovými značkami.
Přečíst celé

Osvaldo Poli

Maminky, které milují příliš

Jak nevychovat tyrany ani rozmazlence.

Až příliš mnoho lásky může dítě zničit. Co změní malé rozkošné dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu?
Přečíst celé

Holly Pierlotová

Mámy v jednom kole

a jak z něj ven.

Žít intenzivní křesťanský život ve sjednocení s Bohem není výsadou Bohu zasvěcených osob, teologicky vzdělaných jedinců nebo lidí s mimořádnými charismaty. Je to základní povolání každého křesťana.
Přečíst celé

Manželství - soubor různých textů

Děti nejsou záplaty.

Několik kratších úvah na aktuální témata
Přečíst celé

Anna Melchiorová

Mateřství

Mateřství je velká odpovědnost a současně úctyhodné povolání, dnešní společností ale nedoceněné.

Změny, které prožíváte po narození dítěte, přicházejí nenadále. Zpočátku si můžete připadat, jako byste se s padákem snesla na cití území. Vaše zaměstnání, přátelé, kulturní a sportovní zájmy, váš vzhled - to vše vám náhle připadá nekonečně vzdálené. Cítíte se zvláštně izolovaná, zmatená a máte sklon k panice. Náhle nevíte, jak zvládat ty nejzákladnější věci.
Přečíst celé

Renzo Allegri

Matka chudých

Život Matky Terezy z Kalkaty.

Jedním z nejryzejších a nejlaskavějších vtělených Božích slov v naší době je nepochybně Matka Tereza z Kalkaty, kterou nám v tomto mistrovském životopise přibližuje Renzo Allegri.
Přečíst celé

Dana Němcová

Matka Tereza s Danou Němcovou

Komentáře Dany Němcové k výrokům Matky Terezy.

Matka Tereza "přeložená" do našich dní a do našich poměrů.
Přečíst celé

Karel Vrána

Meditace svatováclavská

Kníže očima literátů.

Karel Čapek, Franz Kafka a Karel Vrána o sv. Václavu.
Přečíst celé

Denis Sonet

Miláčku, netrap mě

Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života. .

Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života. Například o komunikaci jako zdroji informací z denního života, o fantazii jako zdroji podnětů pro potřebné změny, ke kterým v průběhu času dochází.
Přečíst celé

Walter Trobisch

Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé lidi i Boha

Láska k bližnímu bez lásky k sobě samému neexistuje.

"Miluj sám sebe" - Tato výzva může mnohé překvapit, ba i šokovat... Avšak "láska k bližnímu bez lásky k sobě samému neexistuje "
Přečíst celé

Miluji tě

Tipy jak vyjádřit lásku.

Jemu a jí, kteří se mají rádi. Každý člověk chápe a posuzuje stejné věci různě…
Přečíst celé

Anselm Grün

Modlitba jako setkání

Rozhovor s Bohem.

Setkání, které modlitbu provází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání s lidmi.
Přečíst celé

Bratr Roger Schutz

Modlitba s Rogerem

Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší.

Zamyšlení a modlitby zakladatele komunity v Taizé, bratra Rogera Schutze.
Přečíst celé

Joachim Badeni (Foto: IMA)

Modlitba? No problem!

Autor vnímá modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících lidí, ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity.
Přečíst celé

Jakub Deml

Moji přátelé

Tázal jsem se květin….

Moji přátelé, nejznámější dílo kněze a básníka Jakuba Demla, patří mezi erbovní znamení české literatury.
Přečíst celé

Daniel Ange , Jan Pavel II.

Momentky ze života Jana Pavla II.

Sbírka výroků, gest a krátkých příběhů vhodně doplňující mnohé studie, které byly o Janu Pavlu II., o jeho povaze, službě a jeho názorech napsány.
Přečíst celé

Moučníky sestry Anastázie

Najdeme zde recepty na přípravu luxusních dortů i jednoduchých a levných moučníků pro každodenní použití.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Muž a žena - dva různé světy?

Jsou muži a ženy dva různé živočišné druhy?.

Několik článků z tématického čísla Katolického týdeníku 5/2002. Převzato se svolením.
Přečíst celé

Dominik Pecka

Mystérium a rozum

Světlo pro život.

O Bohu, křesťanství a církvi fundovaně a systematicky z pera našeho význačného teologa. (Původní název knihy je Světlo a život.)
Přečíst celé

Carlo Carretto

Myšlenky

na každý den - 2.díl.

Kniha obsahuje myšlenky na každý den na měsíce červenec až prosinec známého autora.
Přečíst celé

Józef Augustyn

Na minutu s Józefem Augustynem

O tom, co je v životě důležité.

Sto krátkých zamyšlení nad tématy z duchovního i běžného života.
Přečíst celé

Kevin Leman

Na otci záleží

Staňte se i vy otcem, jakého vaše dcera potřebuje! .

V životě a obzvláště v rodičovství existuje jen málo záruk, ale je tu jedna, kterou by měl znát každý otec: vy jste klíčem k budoucnosti vaší dcery!
Přečíst celé

Godfried Danneels

Náboženství New Age

Kristus nebo Vodnář?.

Co je hnutí New Age, jaký je jeho program a jaký je jeho cíl?
Přečíst celé

Marie Svatošová

Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou

Autorka se za pomoci příběhů zamýšlí nad tím, zda existují náhody.
Přečíst celé

Yves Boulvin

Naplněný život

Abeceda partnerských vztahů.

Autor čtenářům ukazuje, jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze. Zabývá se volbou partnera pro manželství, životem páru, krizemi, odloučením a rozvodem, novým sestavováním rodiny atd.
Přečíst celé

Henri J. M. Nouwen

Náš největší dar - Úvahy o smrti a o službě umírajícím.

Místo smrti v našem životě.

Úvahy o smrti a o službě umírajícím. (Henri J. M. Nouwen)
Přečíst celé

Maria Calasanz Ziescheová

Návrat

Z válečného zajetí zpět do kněžské služby.

Spolkový kancléř Konrád Adenauer se v říjnu 1955 vydává do Moskvy a po urputném boji s mocnými v Kremlu si může odvézt domů posledních deset tisíc německých válečných zajatců. Tak se i hlavní hrdina příběhu, kněz Thomas Volkner, ocitá v říjnu 1955 v táboře Friedland.
Přečíst celé

Karel Vrána

Návrat Jaroslava Durycha

Není snadné zapomenout.

Autor, který je knězem poskytuje jedinečný vhled do tvorby a duše velikána české literatury
Přečíst celé

H. Norman Wright

Navždy tátovo děvče - Vztah mezi otcem a dcerou

Ať se nám to líbí nebo ne, váš otec má na vás trvalý vliv. .

Autor citlivým způsobem pojednává o významu a jedinečnosti vztahu mezi otcem a dcerou.
Přečíst celé

Václav Vaško

Ne vším jsem byl rád

Strhující vlastní životopis Václava Vaško.

Život katolického aktivisty, diplomata a politického vězně a současně svědectví, které mapuje naše moderní dějiny.
Přečíst celé

David Torkington

Neztrácet naději

O umění začínat stále znovu.

Jak k nám skrze jednotlivé události našeho života promlouvá Bůh? - ukazuje autor na svém životě.
Přečíst celé

Bruno Secondin

Nová hnutí v církvi

Před a po II. vatikánském sněmu.

Přehled a charakteristika hnutí z hlediska vnitřní spirituality i z hlediska návaznosti na tradiční církevní strukturu.
Přečíst celé

Karel Řežábek

O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem

Soubor úvah Karla Řežábka, ve kterých aktualizuje biblické poselství, vykládá Spasitelova slova, velmi osobním způsobem vyznává svou víru a poukazuje i na svědectví jiných křesťanů.
Přečíst celé

Karel Herbst

O Božím vedení s Karlem Herbstem

Zamyšlení nad okolnostmi, které ovlivňují směr života.
Přečíst celé

Hana Pinknerová

O darech

s Hanou Pinknerovou.

Knížka krátkých úvah Hany Pinknerové nad citáty k tématu dar, darování, obdarování či vděčnost
Přečíst celé

O Lásce

Myšlenky moudrých.

Několik krátkých úvah na téma láska.
Přečíst celé

Kateřina Lachmanová

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

S milosrdenstvím stojí a padá celé křesťanství, protože není možné otevřít se Kristu a nepřijmout jeho Ducha, otevřít se Bohu a „nenakazit se“ jeho milosrdenstvím.
Přečíst celé

O naději

Myšlenky moudrých.

Cestou naděje šlo před námi mnoho moudrých lidí, filozofů a teologů. Svými inspirovanými slovy a především svým životem zažehli světla, jež nám umožňují lepší orientaci na často bouřlivém moři života.
Přečíst celé

Marie Svatošová

O naději s Marií Svatošovou

V krátkých kapitolách se setkáváme se zájmem autorky o lidi v těžkých životních situacích, kteří naděje potřebují jako soli, naděje „vzdor vší beznaději“.
Přečíst celé

Jaro Křivohlavý

O odpouštění

Knížka krátkých citátů komentovaných psychologem Prof. PhDr. Jaro Křivohlavým.
Přečíst celé

Józef Augustyn

O přátelství

s Józefem Augustynem.

Přátelství může našemu životu dodat chuti, podle starého rčení je „solí života“.
Přečíst celé

Max Kašparů

O radostech lidské duše

Všechny pravdy pocházejí od Boha.

Úvahy psychiatra Jaroslava Maxe Kašparů o světských pravdách a všelidské zkušenosti.
Přečíst celé

O štěstí

Myšlenky moudrých.

Zatímco filozof nachází štěstí v moudrosti, teolog je spatřuje v Nejvyšší Bytosti …
Přečíst celé

O toleranci

Myšlenky moudrých.

Snad si v tom spěchu ani neuvědomujeme, do jaké míry máme zodpovědnost za každý svůj čin...
Přečíst celé

O utrpení

Myšlenky moudrých.

Otázkou, která není nikomu cizí a každého svým způsobem tíží, je otázka po smyslu utrpení. Knížka nám nabízí velice široké rozpětí úvah na toto téma.
Přečíst celé

O vděčnosti

Myšlenky moudrých.

Pod tlakem „logiky“ dávám, abys dal se nám zdá stále nesnadnější být upřímně vděčný. Knížka přináší zamyšlení nad tímto dávným a ryzím lidským citem.
Přečíst celé

O vztahu víry a rozumu

Průřez encyklikou Fides et Ratio.

Text přednášky, přednesený na kněžském dnu v Praze 10.11.1998, shrnuje obsah encykliky FIDES ET RATIO a vykládá její jednotlivé části.
Přečíst celé

O životě

Myšlenky moudrých.

Citáty o životě na každý den nejen k přečtení, ale k hlubšímu zamyšlení.
Přečíst celé

Anselm Grün

O životě z víry

Výběr otázek a odpovědí položených posluchači na různá témata.

Čtyřicet odpovědí na otázky z různých oblastí (např. mezilidské vztahy, vlastní slabosti, emoce, deprese,nemoc, utrpení, sexualita)
Přečíst celé

Obrácení

Rozhodnutí pro Boha (Heslo ze Slovníku spirituality).

Pojem "obrácení" všeobecně označuje změnu života, odložení navyklého chování a začátek změny, odklonění se od sobeckého zaměření na sebe a dání se do služeb Pánu. Obrácení je každé rozhodnutí, které nás nějakým způsobem přiblíží a přizpůsobí Božímu životu. Obrácení zahrnuje opuštění předchozího způsobu života a začátek nové zkušenosti.
Přečíst celé

Od adventu do adventu

Křesťanské putování rokem.

Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí? Knížka odhaluje původ a smysl křesťanských svátků.
Přečíst celé

Immaculée Ilibagiza

Odpustila jsem

Povstání z popela rwandské genocidy.

Příběh o přežití genocidy, ale také svědectví o tom, jak autorka díky víře a uzdravující síle odpuštění znovu objevila chuť žít, smysl života.
Přečíst celé

Georgette Blaquierová

Odvaha žít lásku

Manželství není vždycky procházka s kytkou v ruce....

Texty, které Vám na tomto místě nabízíme, pocházejí z knížky, která chce znovu nahlédnout originalitu křesťanského manželství. Text je určen jak manželům starším, tak i těm, kteří se na něj teprve připravují... Text je inspirací k boji proti "opotřebení", rutině, egoismu, touze vlastnit, pýše a omrzelosti.
Přečíst celé

A. E. Howell

Ohně v Namugongu

Příběh afrických misionářů a mučedníků.

Řekni králi, že se nezachoval ke mně spravedlivě. Řekni mu, že mu z celého srdce odpouštím.
Přečíst celé

Ohromné maličkosti

Anglie.

Objevný pohled - skrze maličkosti - nejen na tento svět.
Přečíst celé

Vojtěch Kodet

Okultismus

a křesťané.

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený.
Přečíst celé

Iva Nováková

Omalovánky

pro malé děti.

Omalovánky na různá témata, omalovánky s rébusem, tajenkou, bludištěm...
Přečíst celé

Joachim Meisner

On jde před vámi

Promluvy II. - Květná neděle*Svatý týden*Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Živým jazykem a v živých obrazech, jež svědčí o živém, důvěrném vztahu k Bohu, vykládá kardinál Meisner obsah velikonočního tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Přečíst celé

Herbert Alphonso

Osobní povolání

Jedinečný, Bohem daný smysl života.

Jediné, co nás nikdy neomrzí je to, co „má smysl“.
Přečíst celé

Sekce: Knihovna
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“