Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Knihovna

Osobnosti

Rozhovory, profily a informace o známých lidech .

Na tomto místě uvádíme materiály (rozhovory, životopisy atd.) o různých osobnostech z veřejného života. Uvádíme zde texty, které nejsou součástí žádné knížky apod. Další rozhovory naleznete v rubrice "Osobnosti" v katalogu tohoto webu.
Přečíst celé

Anselm Grün

Otcové pouště s Anselmem Grünem

Na cestě duchovním životem nejsme odkázáni jen na sebe. Můžeme čerpat z bohatých zdrojů, jež nám nabízí křesťanská tradice, především spisy starých mnichů. Nesnaží se teoretizovat, nýbrž zrcadlí své osobní zkušenosti tak, jak je prožívali ve vztazích k Bohu a k sobě navzájem.
Přečíst celé

Wilfrid Stinissen

Otče, odevzdávám se ti

Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli. Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení naprostého odevzdání. Zvláštní pozornost je věnována potížím, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. Text je obohacen o odkazy na mnoho autorů duchovní literatury./ Jan od Kříže, Sv. Augustin/
Přečíst celé

Francesco Armenti

Otevřené dopisy

Dopisy velkým postavám Vánoc a Velikonoc.

Tato psaníčka mají pomoci čtenáři, aby si oživil nejvýznamnější události evangelia a zahleděl se při nich do vlastního nitra....
Přečíst celé

Petr Šabaka

Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?

Aneb manuál pro člověka, který si v kostele připadá jako Alenka v říši divů.

Vtipné texty a praktické rady osvětlující, co hledat v kostele a v církvi, jak se tam chovat
Přečíst celé

Giacomo Biffi

Páté evangelium

Páté evangelium je podle vlastních slov autora takové, jaké jsme si ho vlastně přáli.
Přečíst celé

John Izzo

Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete

K sepsání této knihy přivedlo autora celoživotní hledání, co znamená vést hodnotný a smysluplný život. Od dětství toužil odhalit tajemství dobrého života a šťastného umírání.
Přečíst celé

Jiří Hauber

Petr Parléř

Vzdorovat tíze.

Jiří Hauber je příliš dobrý básník, než aby uchvátil Parléře jako pouhé přitažlivé téma pro biografickou poému nebo pro historizující lyrickou etudu.
Přečíst celé

Benedikt XVI.

Pevně se držte víry

Benedikt XVI. s mládeží v Madridu - srpen 2011.

Světové dny mládeže jsou pevnou součástí života církve. Co na SDM mladé lidi přitahuje? Jak je účastníci prožívají? S jakým poselstvím se na ně obrací papež?
Přečíst celé

Bruce Mashall

Plná slávy

Autor se odvažuje v názvu této knihy tvrdit, že církev je plná slávy. Plná slávy přes hříšnost a nedokonalost lidí, kteří se k ní hlásí, protože je plná slávy Boha, který skrze ni promlouvá ke světu.
Přečíst celé

Max Kašparů

Po provaze ke Kristu

Publikace Maxe Kašparů, psychiatra a premonstrátského diákona, zve čtenáře trochu „polotovarovou“, ale srozumitelnou formou k cestě za Ježíšem Kristem.
Přečíst celé

Gerhard Kroll

Po stopách Ježíšových

Nazaret, Betlém a Jeruzalém.

Kniha podává plastický obraz o Ježíšově době. Evangelia, starověká literatura, archeologické nálezy...
Přečíst celé

Markéta Procházková

Podej mi ruku...

Praze.

Mé přání je, aby lidé na celém světě k sobě našli cestu. (z doslovu autorky)
Přečíst celé

Pokání, kajícnost, kajícník

(Hesla ze Slovníku spirituality).

Mluvit o pokání je dnes obzvlášť obtížné. Příliš se zdůrazňuje jeho negativní stránka. Výraz "obrácení" se vyhrazuje pro misiologii nebo pro návrat velkých hříšníků, nebo také pro "duchovní život"...
Přečíst celé

Josef Maureder

Porozumět Božímu volání

Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka.

Kniha chce čtenáři pomoci objevit, ujasnit si a žít vlastní povolání, které má. Předkládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného duchovního doprovázení.
Přečíst celé

Clive Staples Lewis , Sam Wellman

Portrét C. S. Lewise - poutníka krajinou fantazie

Portrét jednoho z největších obhájců křesťanské víry ve dvacátém století - C. S. Lewise  - z pera fundovaného amerického spisovatele.
Přečíst celé

Anselm Grün

Poselství shůry

50 andělských inspirací pro všední den.

Víte, čemu se můžeme přiučit od andělů?
Přečíst celé

Poslání a pokušení spisovatele

Obrana svobody zevnitř.

Kdo je vlastně spisovatel? Pro naši otázku postačí, když jej všeobecně, ale také podstatně označíme za umělce psaného slova.
Přečíst celé

Eugene Cernan

Poslední muž na Měsíci

Příběh Eugene Cernana - amerického kosmonauta, jehož prarodiče pocházeli z Čech a Slovenska. Několik autobiografických textů..

Na pozadí dramatického závodu Američanů a Sovětů o dobytí vesmíru se odvíjejí osudy amerického astronauta s českými a slovenskými předky, Eugena Cernana, posledního muže, který zatím stanul na Měsíci. Několik autobiografických textů.
Přečíst celé

Pavel Plíšek

Postní aleluja

Pravý půst volá k životu.

Co zamýšlel Ježíš vlastním postním usebráním? Chtěl snad upravit svou tělesnou váhu, vyzkoušet novou dietu, toužil mít pokoj od lidí, sebetrýznit se? Inu, patrně ne…
Přečíst celé

Ross Campbell

Potřebuji tvou lásku

Co můžeš udělat pro své dítě.

Text z jedné z nejúspěšnějších vydaných knih o výchově.
Přečíst celé

Tomasz Weleclawski

Povídka a pohádka od Karla Čapka

Z knihy: Rekolekce s Karlem Čapkem.

Autor nám zprostředkovává v této knize nový pohled na duchovní cvičení, ... a na naši českou spirituální tradici.
Přečíst celé

Luisa Nováková

Povídky

Izaldiny bílé ruce .

- Historická povídka o věrnosti, lásce, bolesti a naději "Havrani" z knihy Izaldiny bílé ruce.
Přečíst celé

Philip Gulley

Povídky z verandy

Laskavá vyprávění o rodině, víře, smíchu a lásce.

Jistě i nás osloví historky amerického spisovatele a kvakerského duchovního svým neobyčejně vlídným humorem.
Přečíst celé

Anselm Grün

Pracovat i žít

Napětí mezi profesním a osobním životem.

Kniha nabízí nové pohledy na pracovní problémy dotýkající se soukromého života
Přečíst celé

Marek Orko Vácha

Probouzení

Autor se ve své knize dělí se čtenáři o vlastní reflexe a prožitky.
Přečíst celé

Notker Wolf

Prokletý mobil

Postřehy o lidech a o životě.

Opat-primas benediktinů Notker Wolf rád pozoruje lidi v jejich každodenním životě. O tomto svém pozorování napsal duchaplná svěží a upřímná zamyšlení, která se dotýkají důležitých životních otázek.
Přečíst celé

Anselm Grün

Proměňující moc víry

Jak milovat Boha, jak milovat bratra?.

K lásce se nemusíme nutit, ona vyrůstá z víry.
Přečíst celé

Stefano Biavaschi

Prorok větru

Nezaměňujme Lásku s tím, co je jejím pocitem.

Tento příběh pozvedá člověka ke kontemplativnímu pohledu na věci, protože “veškeré světlo mysli prochází srdcem".
Přečíst celé

Henry Cloud

Prosím tě, mami… Aneb Jak nás ovlivnily naše matky...

To, co člověk dostal od své matky (ať v kladném, nebo záporném smyslu) si nese celým životem….

Kniha přináší netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům i záporům.
Přečíst celé

Průvodce křesťanským rodičovstvím

Jak vést děti k osobní víře a naplněnému životu.

Kniha plná praktických rad, životních příběhů a biblických příkladů.
Přečíst celé

Kevin Leman

Prvorozený - výhoda, či handicap?

Jste přepracovaní. Máte velké plány a sny. Hodně toho od sebe vyžadujete. Nikdo na vás není přísnější než vy. Odkud to pramení a co s tím?
Přečíst celé

Přátelství - myšlenky různých autorů

Myšlenky různých autorů.

Myšlenky různých autorů
Přečíst celé

Gary Chapman

Příběhy lásky, které se skutečně staly

Láska není pouhý pocit. Láska je volba, pro kterou se můžeme rozhodnout úplně všichni..

V této knize Gary Chapman, autor bestselleru Pět jazyků lásky, vybral a okomentoval příběhy "obyčejných" lidí.
Přečíst celé

Sonja Bachlová

Příběhy nejen pro nemocné

Kniha obsahuje 75 krátkých příběhů, většinou se silnou pointou. Nejedná se o texty určené výlučně pro lidi nemocné, i když autorka často čerpá ze své znalosti hospicového prostředí.
Přečíst celé

José Carlos Bermejo

Příběhy pro uzdravení duše

Krátké povídky, které symbolicky i s humorem ukazují na závažné aspekty lidského chování a nesou v sobě nějaké ponaučení. Každý příběh je zakončen několika náměty k vlastnímu zamyšlení, takže je lze použít i pro duchovní cvičení nebo práci ve společenství, v katechezích starších dětí i mládeže.
Přečíst celé

Anna Lukešová

Příběhy z Bible

vyprávěné pro děti a mládež podle ekumenického překladu Bible.

Poutavé příběhy Starého i Nového zákona pro děti od 6 let s barevnými ilustracemi.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Příprava na manželství

Základní témata manželství z pohledu křesťanství.

Pohled na základní prvky manželství z pozice katolické církve. Soubor přednášek.
Přečíst celé

Přírodní vědy a teologie

nad knihou přírody.

Jsou obavy, že věda vytlačuje víru, a že tedy k záchraně víry je třeba oslabit pozice vědy. Obojí je omyl. Víra a věda si nemohou odporovat: obě vycházejí z jednoho zdroje - Boží pravdy. Výroky obou jsou ovšem vyjadřovány lidským jazykem a získávány odlišnými metodami; proto se jejich konfrontace může stát podnětem k dialogu.
Přečíst celé

Pavel Javornický 

Psáno do prachu

Novozákonní ´apokryfy´.

Půvabné povídky na motivy novozákonních příběhů.
Přečíst celé

Isidor Baumgartner

Psychologie a víra

Orientace a podněty k diskusi.

Studie podněcující k přemýšlení a diskusi z pera psychologa.
Přečíst celé

Anselm Grün

Půst

Dává nám tělesně pocítit že jsme na cestě .

Půst věc pozapomenutá. Autor obnovuje různé aspekty užitečnosti, významu a přínosu postu, a také radí, jak se postit.
Přečíst celé

Raněný pastýř

Tato knížka ti pomůže otevřít se světlu, které promění tvůj život.
Přečíst celé

Recepty na vánoční cukroví,

dále: rybí polévka, vánočka, perníčky, štrůdl, kuba, kapr .

Několik domácích receptů z kuchyní babičky Mariany, kuchařky Marušky a dalších.
Přečíst celé

Recepty různé

Recepty k různým příležitostem.

Recepty
Přečíst celé

Reinhart Hummel

Reinkarnace

Víra v převtělování a víra křesťanů.

Nežít pouze jednou, ale mít mnoho životů za sebou a snad ještě více před sebou…
Přečíst celé

Petr Esterka

Rozhodni se pro risk

Petr Esterka v rozhovoru s Alešem Palánem.

Moravan, utečenec přes železnou oponu, voják U.S. Air Force a katolický biskup Petr Esterka. Strhující životní příběh.
Přečíst celé

Klára Lukavská , Radovan Lukavský

Rozhovory s dědečkem

Kniha životních vzpomínek velikého představitele české divadelní i filmové tvorby Radovana Lukavského..

Nádherná kniha životních vzpomínek velikého představitele české divadelní i filmové tvorby Radovana Lukavského.
Přečíst celé

Thomas Merton

Rozjímání, meditace

Myšlenky cisterciáckého mnicha .

V knize myšlenek autora přicházíme k tomu, že rozjímání není především intelektuální činností.
Přečíst celé

Anselm Grün

Rozvíjet vědomí vlastní ceny

Moc nad bezmocí .

Pastýř Anselm Grün vede čtenáře k budování lepšího pocitu vlastní hodnoty a ke konstruktivnímu zacházení s pocity bezmoci.
Přečíst celé

Rychlé a levné recepty, aneb osvědčené rychlorecepty od Markéty

Testováno na lidech!.

Nechcete trávit příliš času v kuchyni a chcete mít více času (třebas na rodinu, anebo modlitbu :-)? Nabízíme vám pár osvědčených rychlých receptů od Markéty. Vše je testováno na lidech (jedné hladové pětihlavé rodiny :-).
Přečíst celé

S anděly si nelze připíjet

A potmě půjde, kdo světlo v sobě nemá.

Druhý svazek Renčových Vybraných spisů "S anděly si nelze připíjet" – z něhož přinášíme několik ukázek - dokresluje obraz Václava Renče-básníka
Přečíst celé

Jan Pavel II.

Santiago de Compostella - Světové dny mládeže 1989

World Youth Day (WYD) 1989.

V srpnu roku 1989 se v Santiago de Compostella (Španělsko) uskutečnily čtvrté Světové dny mládeže, na kterých se setkalo 500 tisíc mladých lidí z celého světa včetně několika poutníků z tehdejšího komunistického Československa. Poslední dva dny setkání se akce zúčastnil i papež Jan Pavel II.
Přečíst celé

Jakob Kremer

Sedm pravidel pro četbu bible 

Základní postoje pro plodné zacházení s biblí.

Tato pravidla popisují základní postoje, které jsou předpokladem pro každé plodné zacházení s Biblí při jeho soukromé četbě.
Přečíst celé

Hans Rotter

Sexualita a křesťanská morálka

Současný pohled na základní otázky sexuality a její funkce v mezilidských vztazích očima univerzitního profesora.
Přečíst celé

Józef Augustyn

Sexuální výchova v rodině a ve škole

Úspěšné pokračování knihy Sexualita v našem životě. Autor se tentokrát zaměřuje na sexuální výchovu jako takovou.
Přečíst celé

Filippa Castronovo

Seznamujeme se s Písmem svatým

Minimum ze světa bible.

Tato brožurka představuje jakési minimum základních informací, jejichž pomocí lze proniknout do světa bible.
Přečíst celé

Dieter Funke

Schopnost vytvářet vztahy a její poruchy

Schopnost k navázání vztahu je problém moderní životní kultury .

Úvahy na téma pastorační psychologie doktora teologie - psychoanalytika.
Přečíst celé

Ravi Zacharias

Skutečná tvář ateismu

Neděste se, prosím!.

O původu člověka, etice, smysluplnosti života a o naději.
Přečíst celé

Raniero Cantalamessa

Slovo a život

Zamyšlení nad Božím slovem pro neděle a svátky v ročním cyklu C.

Zamyšlení obsažené v této knize se snaží zachytit základní tématiku jednotlivých liturgických čtení z nedělí a slavností během roku a uvést je do souvislostí s dalšími biblickými čteními a samozřejmě s aktuálními problémy církve a světa.
Přečíst celé

Anselm Grün

Spiritualita zdola

Překročit svůj vlastní stín.

Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím církve, nýbrž i prostřednictvím nás samých, prostřednictvím našich myšlenek a citů…
Přečíst celé

Osvaldo Poli

Srdce táty

Existuje otcovský styl výchovy?.

Existuje otcovský styl výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem?
Přečíst celé

Eduard Martin

Srdečné pozdravy z Betléma

Ve svých příbězích, tentokrát převážně s vánoční tematikou, zachycuje autor jemné předivo mezilidských vztahů, jimiž obohacujeme, zkrášlujeme, nebo naopak ničíme svůj život.
Přečíst celé

G. Davanzo

Stáří - křesťanský pohled.

Křesťanský pohled..

Pohled na hodnoty, nebezpečí a význam stáří očima víry.
Přečíst celé

Ernest Thompson Seton

Stříbrný lišák

Do Goldurských vrchů přichází jaro.

Povídka o životě Stříbrného lišáka - prostoupená obdivem k divoké přírodě - je jednou z nejpoutavějších Setonových prací.
Přečíst celé

Rob Parsons

Supermatce řekni sbohem

Malé lekce mateřského umění v řadě praktických ukázek rozhovorů s maminkami.


Přečíst celé

František Hobizal

Svatá země s Franiškem Hobizalem

Návštěva Svaté země se mnohým lidem může stát naplněním velkého snu – pro P. Františka Hobizala je to navíc inspirace ke krátkým zamyšlením o křesťanství a víře.
Přečíst celé

Michal Němeček

Svatodušní novéna

Novéna vytvořená 2012 v rámci Cyrilometodějského jubilea a ´Roku biřmování´.

Novéna vytvořená 2012 v rámci Cyrilometodějského jubilea a ´Roku biřmování´.
Přečíst celé

Svědectví ze života víry

Různá svědectví o životě s Bohem.

Různá svědectví o životě s Bohem
Přečíst celé

Hans Waldenfels

Světová náboženství

jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa.

Co je člověk, jaký je smysl a cíl našeho života, co je dobré a co je špatné?
Přečíst celé

Světový den mládeže 2016 - Krakov Polsko

Motto: Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství (Mt 5,7).

Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II., jehož nástupci v tom pokračují. Každé SDM má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.
Přečíst celé

Irena Bukowská

Šimon v říši filozofů

Rozum srdce nechápe.

Autorka přístupnou a čtivou formou seznamuje čtenáře se všemi filozofickými směry antického Řecka, doplněné Blaisem Pascalem.
Přečíst celé

Anselm Grün

Škola odpuštění

Cesty ke smíření.

Autor transponuje fenomén odpuštění a usmíření podle Bible do naší doby.
Přečíst celé

Štěstí vděčnosti

Vděčnost polidšťuje.

Knížka je věnovaná velkému tématu umění žít: vděčnosti jako základnímu lidskému postoji.
Přečíst celé

Francis Jammes

Švec a dívka

Šťastná dcera.

Romantický a láskyplný příběh slavného francouzského spisovatele.
Přečíst celé

Tajemství milování

O sexu pravdivě a otevřeně.

Příručka sexuální výchovy pro dospělé.
Přečíst celé

Anselm Grün

Tajemství velikonoční radosti

Duchovní inspirace.

V této publikaci nám Anselm Grün předkládá úvod do velikonočního tajemství.
Přečíst celé

Texty z Bible k různým příležitostem

Biblické texty pro různé situace, příležitosti a svátky...
Přečíst celé

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista

Ježíš očima těch, kteří se s ním setkávali.

Seriál The Chosen (Vyvolení) nabízí volné zpracování evangelia, které se zakládá na událostech ze života Ježíše Krista. Veškerý biblický a historický kontext i umělecké ztvárnění jsou koncipovány tak, aby vyjádřily podstatu biblického poselství. Na této stránce vám nabízíme přehledné a strukturované informace k jednotlivým dílům a vždy odkaz na jeho spuštění. Většina dílů seriálu je opatřena českými titulky, ev. lze využít automatického překladu.
Přečíst celé

Petr Příhoda

To ostatní nechávám na Pánu Bohu

Petr Příhoda - výběr z textů a rozhovor s Janem Paulasem.

První část knihy přináší rozhovor, který propojuje životní témata Petra Příhody s osobní zkušeností. Výsledkem je živý a plastický portrét jeho osoby a také nenásilná sonda do jeho myšlení. Druhá část přináší výbor z jeho nejzajímavějších a nadčasových publicistických příspěvků z posledních deseti let. Jde o autorovy zásadní texty, představující jeho názory na některá klíčová témata, jimž se věnuje již mnoho let.
Přečíst celé

Detlev Cramer

Toho dne

Příběh německého vojáka v ruském zajetí.

Autor vzpomíná na vlastní osud v poválečné době.
Přečíst celé

Jim Houston

Touha

a honba za větrem.

Jsme schopni přemýšlet o touhách svého srdce?
Přečíst celé

Daniel Ange

Tvé tělo je stvořeno pro lásku

O sexualitě je nutné mluvit.

Lidské tělo je zahrnuto láskou, a tak se může podílet na lásce duchovní. Tato kniha je určená zvláště tobě, zraněnému láskou, když nyní sníš o opravdové, čisté lásce!
Přečíst celé

Jaroslav Janouch

U Toledské brány

Příběhy rytíře Cida.

Rytířská romance o středověkém hrdinovi Cidovi - Rodrigovi z Vivaru.
Přečíst celé

Učení II. vatikánského kocilu

Obnovená církev.

Knížka chce čtenáři umožnit objevit učení a bohatství církve
Přečíst celé

Raniero Cantalamessa

Ukřižovaný Kristus

Šance pro poražené.

Je jeden den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž. Je to Velký pátek…
Přečíst celé

Eva Čerešňáková

Úlet civilizované holky!

Moje cesta do Santiaga.

Mnoho lidí si neumí ani představit, že by se na nějakou cestu, natož tak pouť, vydali sami. Představa, že by měli být jen sami se sebou, je děsí. Neumí to. Přitom umět se napojit sám na sebe, mít čas jen sám na sebe a být občas jen se svým já je úžasné. Obohacující a kouzelné. A přesně takové je mé putování životem. Včetně toho do Santiago de Compostela.
Přečíst celé

Anselm Grün

Umění stárnout

Stáří je pro člověka výzvou a příležitostí právě tak jako jiná životní období. Jeho cena spočívá mimo jiné také v tom, že míváme více času na duchovní věci a na své blízké. .

Kniha ukazující na období stáří jako na výzvu a cennou příležitost k růstu a zrání.
Přečíst celé

Kenneth McAll

Uzdravení rodových kořenů

S předmluvou Vojtěch Kodeta.

Zkušenosti s duchovním uzdravováním v souvislosti s negativním zatížením rodin, jakým je prokletí, praktikování magie, alkoholismus atd.
Přečíst celé

Zdeněk Čížkovský

V Africe mi říkali Sípho

Životní osudy českého misionáře Zdeňka Čížkovského.

Osudy plné exotiky, dobrodružství i těžkostí exulanta bez vlasti...
Přečíst celé

Antonyj Surožskij

V jámě lvové

Modlitba jako dobrodružství.

Čtivě a bez zbytečných slov o modlitbě...
Přečíst celé

Anselm Grün

V půli cesty

Střední věk jako duchovní úkol.

Jak překonat krizi středního věku? Autor předkládá a čtivě rozvádí postřehy středověkého mystika J. Taulera a psychologa C. Junga.
Přečíst celé

Tim Guénard

V ringu s Bohem

Příběh obrácení slavného boxera.

Strhující příběh obrácení úspěšného boxera Tima Guénarda
Přečíst celé

P. Piťha

Vánoce

2. svazek z edice Chvilka klidu.

Podnětné a zajímavé pohledy na Vánoce a věci související.
Přečíst celé

Vánoce - soubor různých textů

Různé texty týkající se Vánoc..

Různé texty týkající se Vánoc.
Přečíst celé

Vánoce v české kultuře

Ukázky z textů a výtvarného umění s vánoční tématikou.

Ukázky z textů a výtvarného umění s vánoční tématikou
Přečíst celé

Veronika Suchá

Vánoční a silvestrovská kuchařka

Vánoční recepty.

Klasické i netradiční recepty na Váš vánoční stůl.
Přečíst celé

Vánoční kutění a bastlení

vystřihovánky, ozdoby.

Různé vánoční ozdoby a vystřihovánky...
Přečíst celé

Vánoční miniperly

Vánoční texty z ediční řady MINIPERLY.
Přečíst celé

Vánoční omalovánky

(nejen) pro děti.

Obrázky s vánoční tématikou k omalování.
Přečíst celé

Bruno Ferrero

Vánoční příběhy pro potěchu duše

Aneb Proč byl u jeslí oslík s volečkem.

Zábavné i poučné příběhy podněcující k zamyšlení nad tím, co je o Vánocích nejdůležitější.
Přečíst celé

Vařím si sám

Kuchařka krok za krokem.

Neumíte vařit, ale chcete to zkusit? Nebojte se toho! Naše jednoduchá a srozumitelná kuchařka vás v mžiku naučí ty nejoblíbenější jídla. Dokážete si uvařit bez sebemenších předchozích zkušeností.
Přečíst celé

Jacques Philippe

Ve škole Ducha svatého

Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést?.

Jak co nejplněji odpovědět na Boží volání?
Přečíst celé

IMA

Ve víru víry

Všednodenní lidské hemžení nevšedním pohledem.
Přečíst celé

Věda a víra - soubor různých textů

Různé texty týkající se vědy a víry.
Přečíst celé

P. Piťha

Velikonoce

Vzkříšení.

Několik velikonočních úvah.
Přečíst celé

Velikonoce - soubor různých textů

Naděje pro život....

Význam a smysl židovských a křesťanských Velikonoc, obřady, symboly a zvyky.
Přečíst celé

Anna Šmalcová

Velikonoční omalovánky

Velká noc.

Omalovánky s biblickým komentářem.
Přečíst celé

Velká kniha o svatých /pro děti/

aneb Po kom se jmenujeme.

Kniha pro děti, ve které je poutavě uspořádáno více než sto životních příběhů slavných osobností, jejichž jména často používáme.
Přečíst celé

Vojtěch Kodet

Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem

Podnětná zamyšlení (NEJEN) k jubilejnímu roku 2000..

Podnětná zamyšlení (NEJEN) k jubilejnímu roku 2000.
Přečíst celé

Kateřina Lachmanová

Vězení s klíčem uvnitř - Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenosti každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti.
Přečíst celé

Christine Ponsardová

Víra v rodině

Podněty k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi..

Na výchovu a na rodinný život neexistují všeobecně platné recepty a zaručené metody. Ani autorka této knihy nepředkládá jedinou správnou cestu k následování, nabízí však podněty k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi.
Přečíst celé

Anselm Grün

Víra, naděje, láska

Zamyšlení nad těmi nejdůležitějšími lidskými vztahy a hodnotami, nad nejvyššími ctnostmi..

Zamyšlení nad těmi nejdůležitějšími lidskými vztahy a hodnotami, nad nejvyššími ctnostmi.
Přečíst celé

Václav Renč

Vrstvení achátu

Básně z vězení.

Poezie z Vybraných spisů - Vrstvení achátu jsou vybrány z částí "Bez ozvěny" a "Loretánské světlo", ze skladeb, které vznikly převážně ve vězení. Bylo třeba je "psát do paměti"...
Přečíst celé

Philip Gulley

Vše má svůj pravý čas

Prosté úvahy o tom, jak dobře žít.

Příběhy v nichž se autor nechal inspirovat knihou Kazatel.
Přečíst celé

Výchova

Šťastné dítě bez šťastných rodičů?.


Přečíst celé

Jesús Castellano Cervera

Význam modlitby u křesťanů

Modlitba a velikonoční tajemství.

Úvahy a reflexe, které chtějí napomoci k uvědomění si ústředního významu modlitby v křesťanském životě.
Přečíst celé

David Torkington

Vždycky se může začít znovu

Nejlepší způsob, jak si udržet depresi daleko od těla, je žít vyvážený život, který nám dovoluje být více k dispozici Bohu i sobě navzájem.
Přečíst celé

Jacques Fesch

Za pět hodin uvidím Ježíše

Deník z vězení .

"Za pět hodin uvidím Ježíše." Těmito slovy končí deník Jacquesa Fesche, který byl odsouzen k trestu smrti a sťat gilotinou v roce 1957 ve věku 27 let.
Přečíst celé

Zádrhele lásky

Představa ideálního partnera. Závislost na rodičích. Falešné představy o lásce. Minulá zranění. Nerozhodnost..

Kniha Zádrhele lásky pojednává o složitém tématu partnerských vztahů velice praktickým, a přitom nezjednodušujícím způsobem. Zabývá se nejen ideálem partnerské lásky, ale i psychologickými aspekty vztahu. Vede čtenáře k tomu, aby lépe poznal sebe sama a všechna běžná úskalí lásky, aby je mohl překonávat a darovat se druhému bez výhrad.
Přečíst celé

Józef Augustyn

Zástupy žasly nad jeho učením

Úvahy na základě duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.

Zamyšlení, která chtějí pomoci hluboké obnově křesťanského života.
Přečíst celé

Henry Cloud

Změna přináší uzdravení

Jak pochopit svou minulost a zajistit si tak zdravou budoucnost....

Kniha nabízí základní kroky, které přispějí k lepšímu osobnímu naplnění a uspokojivým mezilidským vztahům.
Přečíst celé

Zpěvy doby vánoční

Písně a koledy.

Obsáhlá sbírka vánočních koled z nejrůznějších oblastí Čech, Moravy a Slezska. Nápěvy písní jsou jednohlasé, opatřené akordickými značkami.
Přečíst celé

Pavel Svoboda

Zpěvy vánoční Evropy

Se svými 177 vánočními písněmi a koledami představuje tato antologie nejrozsáhlejší sbírku evropských vánočních písní, jaká kdy u nás byla vydána.
Přečíst celé

Zpívání u jesliček - koledy v praktickém vydání

50 vánočních písní.

Praktický zpěvník koled z Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje známé i méně známé vánoční melodie a texty. Zpěvník je určen pro muzicírování doma, ve školách, v kostelích a sborech, na koledách u domovních dveří, na návsích i náměstích. Praktický formát, kroužková vazba a notový zápis jsou přizpůsobeny obecnému užití pro jednotlivce i větší skupiny. Naše vánoční písně, někdy poetické, jindy syrové, jsou plodem lidové tvořivosti a zbožnosti, prosté úcty našich předků. Ti betlémskou událost rozjímali – promýšleli a prociťovali – a věřili, že ten malý chlapec je Boží Syn a že…
Přečíst celé

Žena v církvi a ve společnosti

Identita ženy.

Sborník přednášek pořádaných Unií katolických žen v období 1997-1999
Přečíst celé

Hugues Dollié

Ženy, milujte své muže!

Kniha francouzského autora má provokativní název, který záměrně parafrázuje výzvu apoštola Pavla vůči mužům. Autor má vzácný dar čtenáře zaujmout, leckdy i rozesmát a hlavně – dodat mu chuť znovu pracovat na svém nejdůležitějším vztahu.
Přečíst celé

Antonie Hofmanová

Žijeme jen jednou

Strhující životní příběh statečné ženy.

Láska - hybná síla v životě ženy, která byla odsouzena na šest let do komunistického vězní.
Přečíst celé

Martin Bormann

Život proti stínu - Martin Bormann jr.

Cesta od hákového ke Kristovu kříži.

Hitlerova smrt a konec války mu připadaly jako zhroucení světa. Co přivedlo Martina Bormanna ke katolické víře?
Přečíst celé

Amedeo Cencini

Život v usmíření

´Integrovat zlo´ znamená především připustit jeho přítomnost v našem životě.

V knize Život v usmíření se autor A. Cencini zabývá tématem psychologických limitů, to znamená všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje.
Přečíst celé

Sekce: Knihovna
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…