Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Raněný pastýř

Vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Jestliže pro druhé nic neznamenáš
a sám sobě nevěříš,
nestojí-li tvůj život za nic,
protože neustále bloudíš,
klopýtáš, propadáš se,
pak je tato kniha pro tebe,
dočteš se v ní jednu důležitou věc:
Jsi milován/a,
i když o tom nemáš zdání!
Nebraň se setkání s Nejvyšším,
ten nikdy nikoho neopustí!

JAK ČÍST TUTO KNÍŽKU

Neber ji jako román, ani jako vymyšlený dobrodružný příběh, kterým by se zabývali odborníci na literaturu. Nabízí se ti zde totiž něco jiného - dvojí skutečnost, vyjadřující dva životní rozměry, které se navzájem prolínají.

1. Realita vnějšího každodenního života, líčená s objektivní drsností, co autor viděl, slyšel a prožil, bez překrucování a přehánění. I kdyby ve skutečnosti hrdina této knížky, mladík ze Západu v období let 1985 - 86, neexistoval, jsou tu stovky dalších stejných osudů. Jde o skutečné osudy dosud žijících mladých lidí, kteří se mi sami v dopisech svěřili se svými životními příběhy. Pravdivost každé stránky a jejího příběhu by mohli potvrdit Chantal, Mireille, Yves, Marek a mnoho dalších ... Změnil jsem pouze jména míst a osob.

2. Realita duchovního života, stejně aktuální a denodenní. Popisuje se zde poetickým jazykem, kterým lze vyjádřit, co je za věcmi. V této knížce se však vychází ze zkušenosti, kterou prošlo a ještě projde velmi mnoho lidí. Třeba to je či bude i tvá zkušenost!

Je tu řeč o autentických a věčných skutečnostech. Ty jediné nepodléhají času, s časem neztrácejí význam, nezevšední a přetrvají navždy. Zkrátka jsou. Navzájem na sebe působí, pomáhají si k objasnění smyslu a k tušení vyššího smyslu. Přestože je nevidíme, vnímáme v nich skutečnost v konkrétních svědectvích, jak pronikavě se změnily životy v novém způsobu nazírání, v novém světle. Tyto skutečnosti jsou stejné jako rozhlasové nebo lépe elektromagnetické vlny, které nevidíme, neslyšíme, ani jinak nevnímáme, pokud nemáme vhodný přijímač. V našem případě je přijímačem vnitřní zrak, "oči srdce" - ale snad spíše duše: ta vnímá ten podstatný rozměr lidského života; člověk přece nechce žít jen životem tělesným. V životě nelétáme v oblacích, nestačí nám "dělat blbiny", ani se flinkat: máme se opřít o skutečnosti a v nich obstát. Duchovní zkušenost je jako ovzduší. Vzduch nevidíš, ale co by sis bez něj počal? Udusil by ses.

Hmota a duch. Tělo a duše. Věci viditelné a neviditelné. Země a nebe ... Dvě skutečnosti, dva světy, které nejsou proti sobě, jeden druhý nevylučuje, ani se nemíjejí. Naopak, jsou to dvě skutečnosti jednoho a téhož světa jako tvé tělo a tvá duše. Nejsou to dvě oddělené bytosti, bojující proti sobě, ale dvě nerozlučně spjaté složky. Nejsou jako rub a líc, ale jedna je v druhé. Vnitřní život je skrytým, vlastním obsahem života vnějšího.

Tato knížka ti pomůže otevřít se světlu, které promění tvůj život. Tato knížka je protkána odkazy na vynikající knihu, na evangelium. Aby ses v ní lépe vyznal, odkazuji občas na odstavce v ní, které ti pomohou osvětlit nejasná místa. Ukáže ti, jaký je smysl života, jak jej prožívat, jak by mohl být projasněn. Tak by dal vzklíčit naději.
*

Obsah celé knihy:

Jak číst tuto knížku

Začátek příběhu
(Prázdné Vánoce - prázdný život?)

První den
(Setkání)

První noc
(Kdo vlastně jsi, pastýři?)

Druhý den

Druhá noc
(Projdi se mnou ještě jednou všechno to, cos prožil...)

Třetí den

Třetí noc

Poslední jitro
 

Související texty k tématu:

Láska:

Krize, utrpení:

  • Bůh působí i v naší temnotě I temná období života mohou být dobrými učiteli. Bůh totiž může působit  i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. I temnota nás může mnohému naučit, může nám otevřít oči pro věci,…
  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Život každého…
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému…
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Co dělat, když život ztrácí smysl Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo,…
  • K Bohu se obracejí jen zoufalci? Říká se, že v době vážných krizí se lidé obracejí k Bohu novým způsobem. Skeptici to připisují zoufalství. Bůh vypadá v tomto světle jako berlička. Zranitelnost je ale jeden za…
  • Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: ´Vítězství je jisté! Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme…
  • Bůh přichází do tohoto našeho reálného života Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním lidem v ideálních situacích. Naopak! Bůh je s námi v našem reálném světě, v našich bolestech i trápeních. 
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

(Vnitřní) uzdravení:

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…