Kdo se Ježíše dotkli, byli uzdraveni. (Mk 6,56) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Raněný pastýř

Vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Jestliže pro druhé nic neznamenáš
a sám sobě nevěříš,
nestojí-li tvůj život za nic,
protože neustále bloudíš,
klopýtáš, propadáš se,
pak je tato kniha pro tebe,
dočteš se v ní jednu důležitou věc:
Jsi milován/a,
i když o tom nemáš zdání!
Nebraň se setkání s Nejvyšším,
ten nikdy nikoho neopustí!

JAK ČÍST TUTO KNÍŽKU

Neber ji jako román, ani jako vymyšlený dobrodružný příběh, kterým by se zabývali odborníci na literaturu. Nabízí se ti zde totiž něco jiného - dvojí skutečnost, vyjadřující dva životní rozměry, které se navzájem prolínají.

1. Realita vnějšího každodenního života, líčená s objektivní drsností, co autor viděl, slyšel a prožil, bez překrucování a přehánění. I kdyby ve skutečnosti hrdina této knížky, mladík ze Západu v období let 1985 - 86, neexistoval, jsou tu stovky dalších stejných osudů. Jde o skutečné osudy dosud žijících mladých lidí, kteří se mi sami v dopisech svěřili se svými životními příběhy. Pravdivost každé stránky a jejího příběhu by mohli potvrdit Chantal, Mireille, Yves, Marek a mnoho dalších ... Změnil jsem pouze jména míst a osob.

2. Realita duchovního života, stejně aktuální a denodenní. Popisuje se zde poetickým jazykem, kterým lze vyjádřit, co je za věcmi. V této knížce se však vychází ze zkušenosti, kterou prošlo a ještě projde velmi mnoho lidí. Třeba to je či bude i tvá zkušenost!

Je tu řeč o autentických a věčných skutečnostech. Ty jediné nepodléhají času, s časem neztrácejí význam, nezevšední a přetrvají navždy. Zkrátka jsou. Navzájem na sebe působí, pomáhají si k objasnění smyslu a k tušení vyššího smyslu. Přestože je nevidíme, vnímáme v nich skutečnost v konkrétních svědectvích, jak pronikavě se změnily životy v novém způsobu nazírání, v novém světle. Tyto skutečnosti jsou stejné jako rozhlasové nebo lépe elektromagnetické vlny, které nevidíme, neslyšíme, ani jinak nevnímáme, pokud nemáme vhodný přijímač. V našem případě je přijímačem vnitřní zrak, "oči srdce" - ale snad spíše duše: ta vnímá ten podstatný rozměr lidského života; člověk přece nechce žít jen životem tělesným. V životě nelétáme v oblacích, nestačí nám "dělat blbiny", ani se flinkat: máme se opřít o skutečnosti a v nich obstát. Duchovní zkušenost je jako ovzduší. Vzduch nevidíš, ale co by sis bez něj počal? Udusil by ses.

Hmota a duch. Tělo a duše. Věci viditelné a neviditelné. Země a nebe ... Dvě skutečnosti, dva světy, které nejsou proti sobě, jeden druhý nevylučuje, ani se nemíjejí. Naopak, jsou to dvě skutečnosti jednoho a téhož světa jako tvé tělo a tvá duše. Nejsou to dvě oddělené bytosti, bojující proti sobě, ale dvě nerozlučně spjaté složky. Nejsou jako rub a líc, ale jedna je v druhé. Vnitřní život je skrytým, vlastním obsahem života vnějšího.

Tato knížka ti pomůže otevřít se světlu, které promění tvůj život. Tato knížka je protkána odkazy na vynikající knihu, na evangelium. Aby ses v ní lépe vyznal, odkazuji občas na odstavce v ní, které ti pomohou osvětlit nejasná místa. Ukáže ti, jaký je smysl života, jak jej prožívat, jak by mohl být projasněn. Tak by dal vzklíčit naději.
*

Obsah celé knihy:

Jak číst tuto knížku

Začátek příběhu
(Prázdné Vánoce - prázdný život?)

První den
(Setkání)

První noc
(Kdo vlastně jsi, pastýři?)

Druhý den

Druhá noc
(Projdi se mnou ještě jednou všechno to, cos prožil...)

Třetí den

Třetí noc

Poslední jitro
 

Související texty k tématu:

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

(Vnitřní) uzdravení:
Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím 
Staré zážitky mohou ovlivnit to, co prožíváme nyní 
Nenávist k rodičům se může promítat i do ostatních vztahů
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala 
Vypořádání se s minulostí je možné
Jak se vyrovnat s vnitřními zraněními? 
Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí 
Ježíš uzdravuje tvé srdce 
Ježíš nepřišel uzdravit jen "duši", ale celého člověka
Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti 
Odpuštění má uzdravující účinky 
- viz téma: zraněníminulost

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Týden manželství

(6. 2. 2023) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Světový den nemocných (11. 2.)

(5. 2. 2023) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt…

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Kdy je Valentýn?

(3. 2. 2023) Datum svátku sv. Valentýna

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…