www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.vira.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 392 121 Nemáme-li žádný důvod k radosti... https://www.vira.cz/texty/clanky/nenalezame-li-zadny-duvod-k-radosti <p>Nenalézáme-li momentálně ve svém životě žádný důvod k radosti, zůstává nám možnost radovat se z radosti Boží a štěstí, přítomného neustále v hloubi naší duše. Nosíme totiž v nitru Toho, jenž sám je radostí a štěstím. Ať se stane cokoliv, ať se cítíme jakkoliv...</p> Tue, 02. Mar 2021 23:00:00 GMT Výzva ze zamořeného Chebu: dodržujme nová opatření! https://www.vira.cz/texty/clanky/vyzva-ze-zamoreneho-chebu-vlada-me-stve-ale-dodrzujme-nova-opatreni <p>Na závěr nedělní bohoslužby 28.2.2021 chebský farář Petr Hruška apeloval, aby lidé dodržovali nová opatření proti šíření koronaviru. I přesto, že vláda jedná chaoticky.</p> Mon, 01. Mar 2021 14:13:00 GMT Z éry komunismu je dobré se poučit https://www.vira.cz/texty/aktuality/komunismus-je-mrtvy Výročí komunistického puče 25.2.1948. <br />Další texty k tématu: <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/Komunismus-a-socialismus.html">Komunismus a socialismus</a>, <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/1948.html" title="1948">1948</a>... Tue, 23. Feb 2021 23:00:00 GMT Půst nám pomáhá odkrývat to, co nás zevnitř ohrožuje https://www.vira.cz/texty/clanky/pust-nam-pomaha-odkryvat-to-co-nas-zevnitr-ohrozuje <p>Mnozí lidé nechápou, co by mohl půst člověku přinést pozitivního. Ale každý, kdo to jednou s půstem poctivě vyzkoušel, ví, že půst smysl má.</p> Tue, 23. Feb 2021 05:54:00 GMT V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“ https://www.vira.cz/texty/aktuality/v-cestine-vysel-kurz-jak-se-modlit <p>Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje video s&nbsp;vyučováním a materiály pro diskuzi ve skupinkách.&nbsp;</p> Sun, 21. Feb 2021 23:03:00 GMT Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody. https://www.vira.cz/texty/aktuality/temnoty-zivota-a-presto-skvele-hudebni-plody-georg-friedrich-handel Georg Friedrich Händel (* <b>23. února</b> 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj zhroucení a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od s nabídkou oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš... (odkaz na pastorace.cz) Sun, 21. Feb 2021 23:00:00 GMT Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení https://www.vira.cz/texty/aktuality/mladi-lide-proti-zvracenemu-politickemu-zrizeni 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové skupiny Die Weisse Rose (Bílá růže). Řadí se k zástupu mnoha těch, co se nasazovali proti politické zvůli (v jejich případě nacismu). Sat, 20. Feb 2021 23:00:00 GMT Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2. https://www.vira.cz/texty/aktuality/svetovy-den-socialni-spravedlnosti-20-2 <p>Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být základním principem vzájemného mírového a prosperujícího života obyvatel a národů. Tento den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 19. Feb 2021 09:13:00 GMT Letní škola Božího slova 28. – 31. 7. 2021 https://www.vira.cz/texty/aktuality/letni-skola-boziho-slova-28-31-7-2021 <p>Všichni, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova, které promlouvá do našich životů, jsou zváni na Letní školu Božího slova&nbsp;&nbsp;v&nbsp;Olomouci 28. &ndash; 31. 7. 2021.&nbsp;</p> Thu, 18. Feb 2021 13:58:00 GMT Postní doba nám nelahodí https://www.vira.cz/texty/clanky/postni-doba-nam-nelahodi <p>Ale je to takový budíček pro duši&hellip;</p> Tue, 16. Feb 2021 12:19:00 GMT Exercicie lectio divina online https://www.vira.cz/texty/aktuality/exercicie-lectio-divina-online <p>V&nbsp;lednu tohoto roku proběhly online&nbsp; exercicie&nbsp;lectio divina. Tyto exercicie, i když již skončily, je možné prožit i individuálně ze záznamu.</p> Mon, 15. Feb 2021 14:20:00 GMT Postní doba - účel a náplň https://www.vira.cz/texty/aktuality/co-je-naplni-a-ucelem-postni-doby <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Postni-doba-pust.html"><img alt="Postní doba - proč a jak?" src="//www.vira.cz/admin/clanky/images/071648600132983363668.jpg" style="width: 160px; height: 80px; margin: 5px;" /></a></p> <p>Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.</p> Fri, 12. Feb 2021 23:00:00 GMT Popeleční středa, začátek postní doby https://www.vira.cz/texty/aktuality/popelecni-streda-zacatek-postni-doby <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Popelecni-streda-zakladni-informace.html">Popeleční středou</a> vstupují křesťané do čtyřicetidenního <a href="http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Postni-doba-pust.html">postního období</a>, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. <a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pravidla-pro-postni-dobu.html" target="blank">Pravidla pro postní dobu</a>.</p> Tue, 09. Feb 2021 23:10:00 GMT Manželství - džungle svárů https://www.vira.cz/texty/clanky/manzelstvi-dzungle-svaru <p>Život ve dvou přináší radosti i bouřky</p> Tue, 09. Feb 2021 15:38:00 GMT Festival UNITED nově povede Daniela Hurtová https://www.vira.cz/texty/aktuality/festival-united-nove-povede-daniela-hurtova <p>Dosavadního ředitele Petra Húště střídá jeho kolegyně Daniela Hurtová.</p> Mon, 08. Feb 2021 13:44:00 GMT Kdy je Valentýn? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-valentyn <p>Datum svátku sv. Valentýna</p> Sun, 07. Feb 2021 10:32:00 GMT Světový den nemocných (11. 2.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/svetovy-den-nemocnych 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. <em>"Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." </em>(Benedikt XVI.)<br /> - <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/nemoc.html">Téma nemoc v rejstříku webu vira.cz</font></a><br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Nemoc.html">Téma nemoc v rejstříku webu pastorace.cz</font></a> <br /> Thu, 04. Feb 2021 23:00:00 GMT Kdy je Popeleční středa? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-popelecni-streda <p>Datum popeleční středy</p> Wed, 03. Feb 2021 23:00:00 GMT Týden manželství https://www.vira.cz/texty/aktuality/tyden-manzelstvi Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost. Wed, 03. Feb 2021 23:00:00 GMT Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů https://www.vira.cz/texty/clanky/hloupi-a-zli-lide-budou-ovladat-osudy-narodu <p>Nepřenechávejme&nbsp;aktivitu jen zlým. Každý člověk je poslán, aby svítil do temnot...&nbsp;</p> Tue, 02. Feb 2021 15:34:00 GMT IN! na únor právě vyšel https://www.vira.cz/texty/aktuality/in-na-unor-prave-vysel <p>Únor by měl být o sněhu, prázdninách, plesích a stužkování maturantů. No, všechno je jinak, to víme a cítíme. Ale IN! se bude snažit ze všech sil, vám zpříjemnit tento zimní čas. Protože, co jiného si jako křesťané můžeme přát, o co se snažit,&nbsp; než o vnitřní pokoj a lásku. A to není závislé na době a okolnostech, ale na našem srdci.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 02. Feb 2021 13:38:00 GMT Hromnice (2. 2.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/hromnice-aneb-svatek-uvedeni-pane-do-chramu Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života... Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.<br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Hromnice.html">Hromnice</a> (pastorace.cz)<br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Hromnice-svatek-Uvedeni-Pane-do-chramu.html">Hromnice</a> v rejstříku webu pastorace.cz</a><br /> - <a href="http://deti.vira.cz/kalendar/hromnice/">Hromnice - texty a materiály pro děti</a><br /> - <a href="http://deti.vira.cz/kalendar/hromnice/Hromnicky/">Výroba svící "hromniček"</a><br /> Sat, 30. Jan 2021 23:00:00 GMT Kdy je masopust https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-masopust <p>Masopust - datum</p> Sat, 30. Jan 2021 10:43:00 GMT Není nic divného - udělat chybu https://www.vira.cz/texty/clanky/o-co-v-zivote-jde <p>Ježíš opakovaně vysvětloval, že nikdo není dokonalý, jenom Pán Bůh. Růžové brýle nepomohou...</p> Wed, 27. Jan 2021 10:55:00 GMT Osobní pouť ke sv. Valentinu - v lockdownu naživo, ale trochu jinak https://www.vira.cz/texty/aktuality/osobni-pout-ke-sv-valentinu-v-lockdownu-nazivo-ale-trochu-jinak <p>Tradiční pouť kolem svátku sv. Valentina letos proběhne 13. 2. 2021 trochu jinak&nbsp;než obvykle. Ale přesto osobně, naživo, offline...</p> Tue, 26. Jan 2021 14:56:00 GMT Den památky obětí holocaustu 27.1. https://www.vira.cz/texty/aktuality/den-pamatky-obeti-holocaustu-271 Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných (etnických, náboženskyých a politických) skupin (např. genocida ve Rwandě 1994). Mon, 25. Jan 2021 23:00:00 GMT Byla jsem naštvaná a v duch řekla: "Do pr..., Bože, https://www.vira.cz/texty/aktuality/byla-jsem-nastvana-a-v-duch-rekla-do-pr-boze <p>tak mi řekni, co mám tedy dělat.&quot;</p> Mon, 25. Jan 2021 12:25:00 GMT 21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie https://www.vira.cz/texty/aktuality/2111953-me-zatkla-komunisticka-tajna-sluzba „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mě strčil do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak, Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. … (Václav Dvořák) Wed, 20. Jan 2021 23:00:00 GMT „Zavři zobák a poslouchej,“ řekl mi Bůh. https://www.vira.cz/texty/clanky/buh-mi-rekl-zavri-zobak-a-poslouchej <p>Jakousi pantomimou naznačím tomu mladíkovi ze zločineckého gangu: &bdquo;Modli se!&ldquo;&nbsp;On povzdychne a protočí panenky, ale poslechne. Sepne ruce a pohled stočí k nebesům &ndash; čirý svatoušek. Ale už po pár krocích cítím potřebu se otočit a zkontrolovat ho...&nbsp;</p> Tue, 19. Jan 2021 13:06:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.vira.cz/texty/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). (odkaz na web pastorace.cz) Thu, 14. Jan 2021 23:00:00 GMT Josef Kemr https://www.vira.cz/texty/aktuality/josef-kemr Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan. Wed, 13. Jan 2021 23:00:00 GMT Jaký byl smysl oběti Jana Palacha? https://www.vira.cz/texty/aktuality/jaky-byl-smysl-obeti-jana-palacha "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze. Učinil to jako protest proti pasivitě veřejnosti po okupaci Československa armádami komunistických států v čele se Sovětským svazem. Zemřel pak za tři dny. (odkaz na web ČT24) Wed, 13. Jan 2021 23:00:00 GMT Tohle žádná kulka nedokáže zničit https://www.vira.cz/texty/clanky/tohle-zadna-kulka-nedokaze-znicit <p>Namířím na něj prst. &bdquo;Tys&hellip; to&hellip; dokázal! Nikdy v&nbsp;životě jsi neměl domov &ndash; a teď ho máš. Dokázals to. Byl jsi největší dealer drog ve městě, skončil jsi s&nbsp;tím a místo toho pečeš chleba. Tys to dokázal. Nikdy jsi neměl otce &ndash; a teď jím jsi&hellip;&ldquo;</p> Wed, 13. Jan 2021 15:56:00 GMT Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914) https://www.vira.cz/texty/aktuality/etty-hillesum-vyroci-narozeni-15-1-1914 <p>Už uplynulo více než 100 let od narození Ester &quot;Etty&quot; Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině v Holandsku. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 30. listopadu 1943 byla v Osvětimi se svými rodiči a bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky, které se po válce staly bestsellerem (odkaz na kna.cz).</p> Tue, 12. Jan 2021 23:00:00 GMT Nechte se očkovat, vybízí papež František https://www.vira.cz/texty/aktuality/nechte-se-ockovat-vybizi-papez-frantisek <p>Lhostejnost&nbsp;je ničivá...</p> Tue, 12. Jan 2021 09:23:00 GMT Jan Heller - jeden z českých předních biblistů († 15.1.2008) https://www.vira.cz/texty/aktuality/1512008-zemrel-jeden-z-ceskych-prednich-biblistu-profesor-jan-heller <p>Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno zahlédnout, že náruč toho, který nás miluje, a to navzdory všemu, co jsme tu pokazili, je stále otevřená... (Jan Heller)</p> Mon, 11. Jan 2021 23:00:00 GMT Vánoční koncert Gen Rossso na TV Noe https://www.vira.cz/texty/aktuality/vanocni-koncert-gen-rossso-na-tv-noe <p>Gen Rosso se vrací do Česka na TV Noe, která v&nbsp;sobotu&nbsp;9. ledna v&nbsp;21.45&nbsp;bude ze záznamu vysílat jejich&nbsp; vánoční&nbsp; koncert.</p> Wed, 06. Jan 2021 15:06:00 GMT Bůh má pro tebe víc https://www.vira.cz/texty/clanky/nespokoj-se-jen-s-proplouvanim <p>Nespokoj se jen s proplouváním.</p> Tue, 05. Jan 2021 13:51:00 GMT Tříkrálová sbírka online https://www.vira.cz/texty/aktuality/trikralova-sbirka-online <p>Vážení, i&nbsp;letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný &ndash; i&nbsp;letos chtějí spolu s vámi&nbsp;pomoci lidem v nouzi.&nbsp;</p> Tue, 05. Jan 2021 10:36:00 GMT Bránit se internetovým šmejdům https://www.vira.cz/texty/clanky/branit-se-internetovym-smejdum <p>Jako křesťané bychom se nejen měli vyhýbat &bdquo;informačním šmejdům&ldquo;, zejména když své nesmysly balí do zbožných obalů, ale také pomáhat bližním, aby nenaletěli působení &bdquo;internetových informačních šmejdů.&ldquo;</p> Mon, 04. Jan 2021 11:54:00 GMT Tři Králové, svátek Zjevení Páně, K+M+B+ https://www.vira.cz/texty/aktuality/tri-kralove-zjeveni-pane-kmb <p>6. 1. je svátek &quot;Tří Králů&quot;, na dveře se píší tři písmena K+M+B+. Co to znamená?</p> Sat, 02. Jan 2021 10:00:00 GMT Každý nový okamžik je novou příležitostí… https://www.vira.cz/texty/clanky/kazdy-novy-okamzik-je-novou-prilezitosti <p>Každý nový den, každý nový rok&hellip; jsou pro nás novou příležitostí a milostí. Vždy začínáme svou životní pouť jakoby nanovo. Rány a jizvy z&nbsp;minulosti sice mohou pořád bolet, ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový časový úsek, každé nové tady a teď...</p> Thu, 31. Dec 2020 15:38:00 GMT Modlete se za svou rodinu https://www.vira.cz/texty/clanky/modlete-se-za-svou-rodinu <p>Nikdy<br /> není<br /> pozdě<br /> začít.</p> Tue, 29. Dec 2020 09:40:00 GMT Jak ten čas běží! https://www.vira.cz/texty/aktuality/jak-ten-cas-bezi Ty rozhoduješ, co uděláš s časem, který ti byl dán / Další Nový rok před námi... Fri, 25. Dec 2020 00:00:00 GMT Neexistuje dokonalá rodina https://www.vira.cz/texty/aktuality/neexistuje-dokonala-rodina Vztahy rodičů jsou pro rozvoj dětí rozhodující... (Texty o rodině.) Thu, 24. Dec 2020 23:00:00 GMT Křehké světlo navždy rozptyluje veškerou temnotu https://www.vira.cz/texty/clanky/krehke-svetlo-navzdy-rozptyluje-veskerou-temnotu <p>Něco mi brání&nbsp;prožívat radost o Vánocích</p> Tue, 22. Dec 2020 15:16:00 GMT Každý z nás putuje – tmou a zimou. A společně to jde lépe... https://www.vira.cz/texty/clanky/kazdy-z-nas-putuje-tmou-a-zimou <p>Jedny Vánoce jsem se zúčastnil zajímavé akce - pěší pouti s betlémským světlem naším setmělým městem. V předvečer Štědrého dnu se nás pár desítek lidí nejrůznějšího věku vydalo na dvanáctikilometrovou cestu.&nbsp;</p> Tue, 22. Dec 2020 12:00:00 GMT Betlémské světlo https://www.vira.cz/texty/aktuality/betlemske-svetlo <p>Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do desítek zemí světa.</p> Thu, 17. Dec 2020 23:00:00 GMT Vánoce z různých úhlů https://www.vira.cz/texty/aktuality/vanoce <p>Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty</p> Wed, 16. Dec 2020 23:00:00 GMT Papež František - výročí narození (17. 12. 1936) https://www.vira.cz/texty/aktuality/papez-frantisek-vyroci-narozeni-17-12-1936 (* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013. Heslo: „Miserando atque eligendo“ („Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.“). Tue, 15. Dec 2020 23:00:00 GMT Václave Havle, díky! https://www.vira.cz/texty/aktuality/18122011-zemrel-vaclav-havel 18. 12. 2011 zemřel Václav Havel. Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Tue, 15. Dec 2020 23:00:00 GMT Koledy - Mp3, texty, noty, akordy https://www.vira.cz/texty/aktuality/koledy-mp3-texty-noty-akordy <p>Koledy nesou hluboké&nbsp;poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.</p> Tue, 15. Dec 2020 20:43:00 GMT Bůh nám moc nefandí, když ho škatulkujeme https://www.vira.cz/texty/clanky/buh-nam-moc-nefandi-kdyz-se-ho-snazime-zaskatulkovat <p>V&nbsp;okresní věznici Camp Paige jsem poznal patnáctiletého Riga, bývalého člena&nbsp;mládežnického gangu. Ptám se ho i na jeho otce...</p> Tue, 15. Dec 2020 15:32:00 GMT Vánoční dokreslovací knížka pro děti https://www.vira.cz/texty/aktuality/vanocni-dokreslovaci-knizka-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/kalendar/vanoce/vanocni-dokreslovaci-knizka/"><img alt="" src="//www.vira.cz/admin/files/2015/Vanocni-knizka-0.gif" style="width: 165px; height: 234px; margin: 3px;" /></a></p> Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního příběhu. Mon, 14. Dec 2020 23:00:00 GMT Premiéra Godzone filmu! https://www.vira.cz/texty/aktuality/premiera-godzone-filmu-uz-tento-vikend <p>Dlouho očekávaný koncertní film &bdquo;TO, na čem záleží&ldquo; bude odvysílaný už tento víkend! Večer plný povzbuzení a filmového zážitku je za dveřmi, premiéra je avizována již tento pátek a&nbsp;sobotu 11.&nbsp;a&nbsp;12.&nbsp;prosince ve 20:00 hodin</p> Thu, 10. Dec 2020 12:21:00 GMT Doporučené knihy (nejen k Vánocům) https://www.vira.cz/texty/aktuality/doporucene-knihy-nejen-k-vanocum <p>Obrátilo se na nás několik našich čtenářů s&nbsp;prosbou o doporučení nějakých dobrých knih &ndash; hlavně nyní před Vánoci.&nbsp;Dobrých knih vychází opravdu mnoho a je tak někdy opravdu těžké vybrat. Vybereme z&nbsp;titulů, se kterými jsme měli možnost nějak pracovat&hellip;</p> Tue, 08. Dec 2020 13:47:00 GMT Doporučené knihy (nejen k Vánocům) https://www.vira.cz/texty/clanky/doporucene-knihy-nejen-k-vanocum <p>Obrátilo se na nás několik našich čtenářů s&nbsp;prosbou o doporučení nějakých dobrých knih &ndash; hlavně nyní před Vánoci.&nbsp;Dobrých (i méně dobrých)&nbsp;knih vychází opravdu mnoho a je proto těžké vybrat. Vybereme z&nbsp;titulů, se kterými jsme měli možnost nějak pracovat&hellip;</p> Tue, 08. Dec 2020 11:37:00 GMT Svatý Mikuláš (6. 12.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/svaty-mikulas <p>Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené <a href="http://vira.cz/mikulas">Mikulášovy</a> osoby v pestrý celkový obraz.</p> Wed, 02. Dec 2020 23:00:00 GMT Naše touhy někdy ukazují k realitě https://www.vira.cz/texty/clanky/nase-touhy-nekdy-ukazuji-k-realite <p>V&nbsp;našich bolavých srdcích přetrvává vědomí, jak by měl vypadat pravý domov.</p> Wed, 02. Dec 2020 14:28:00 GMT Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online https://www.vira.cz/texty/aktuality/oblibene-vanocni-predstaveni-ke-shlednuti-online <p><span style="font-size: 0.95em;">Posaďte se doma společně k vánočnímu představení (nejen) pro děti...</span></p> Tue, 01. Dec 2020 10:52:00 GMT Co je to Giving Tuesday? Dárcovské úterý je drobná pomoc potřebným https://www.vira.cz/texty/aktuality/giving-tuesday <p>Charitativní akce s názvem Giving Tuesday (Dárcovské úterý), které se dnes koná po celém Česku, představuje reakci na nákupní Black Friday (Černý pátek), který se pojí se slevami a utrácením.</p> Mon, 30. Nov 2020 23:14:00 GMT Kdy začíná advent? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-zacina-advent-2018 <p>Datum 1. adventní neděle</p> Sat, 28. Nov 2020 15:45:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.vira.cz/texty/aktuality/co-jsou-to-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Sat, 28. Nov 2020 10:54:00 GMT Prosincové číslo časopisu IN! https://www.vira.cz/texty/aktuality/prosincove-cislo-casopisu-in <p>Doba adventní je doba očekávání. Můžeme očekávat spoustu věcí, lepší situaci, lepší zdraví, lepší životní podmínky, ale to, co je v tuto dobu opravdu důležité, je očekávat, že se vyplní Boží zaslíbení. Boží láska přijde mezi nás. Slovo se stane tělem. Že Ježíš přijde do mého života i srdce. Prosincový IN! chce být jedním z průvodců k tomuto cíli. Poznat, pozvat a zakusit Ježíšovu přítomnost.</p> Thu, 26. Nov 2020 14:30:00 GMT Advent https://www.vira.cz/texty/aktuality/advent <p>Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...</p> Thu, 26. Nov 2020 12:00:00 GMT Adventní dokreslovací knížka pro děti https://www.vira.cz/texty/aktuality/adventni-vlastnorucni-knizka-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/aktivity/Skladam-si-knizku/adventni-knizka/"><img alt="" src="/admin/files/2015/adv-knizka-ilu.jpg" style="width: 165px; height: 234px; margin: 3px;" /></a></p> Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete vytvořit svoji vlastní knížku! Tue, 24. Nov 2020 23:00:00 GMT Zkaženost v nás může být uzdravována evangeliem https://www.vira.cz/texty/clanky/zkazenost-v-nas-muze-uzdravovat-evangelium <p>Evangelium je hlasem Slovem Božím, které se stalo člověkem, abychom se s ním mohli setkat my.&nbsp;</p> Tue, 24. Nov 2020 13:56:00 GMT