www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.vira.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 392 121 Celosvětový den skautů - 24. duben https://www.vira.cz/texty/aktuality/celosvetovy-den-skautu-24-duben Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů. Mon, 22. Apr 2019 22:00:00 GMT Příroda se bez člověka obejde, člověk však bez ní nepřežije https://www.vira.cz/texty/clanky/priroda-se-bez-cloveka-obejde-lidstvo-vsak-bez-ni-neprezije <p>Člověk je nejnebezpečnější predátor na Zemi. 22. 4. se celosvětově připomíná Den Země.&nbsp;</p> Mon, 22. Apr 2019 10:23:00 GMT Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm https://www.vira.cz/texty/aktuality/velikonocni-pokoj-vam-neboli-salom <p>Výraz &quot;pokoj vám&quot;, v hebrejštině &quot;shalom&quot;, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. (Jan Pavel II.)</p> Mon, 22. Apr 2019 09:21:00 GMT Den Země - 22. dubna https://www.vira.cz/texty/aktuality/den-zeme-22-dubna 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země. Naopak, jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse obtištěné jeho Stvořitelem. Sat, 20. Apr 2019 22:00:00 GMT Aleluja https://www.vira.cz/texty/aktuality/aleluja <p>Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela</p> Sat, 20. Apr 2019 22:00:00 GMT Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž https://www.vira.cz/texty/clanky/kriz <p>Ježíš nás&nbsp;miluje až k smrti &hellip; na kříži.&nbsp; Na kříži se Ježíš spojuje s každým kdo trpí. Na kříži na sebe Ježíš&nbsp;bere naše problémy.&nbsp;Kříž nám dává jistotu věrné Boží lásky.</p> Wed, 17. Apr 2019 22:00:00 GMT Spouštíme novou službu – texty P. Richardse v češtině https://www.vira.cz/texty/clanky/spoustime-novou-sluzbu-retweety-americkeho-kneze-p-larryho-richardse-v-cestine <p>Americký kněz P. Larry Richards zveřejňuje každý den na Twitteru kratičký komentář k&nbsp;nějakému biblickému citátu. Na základě svolení budeme na našem <a href="https://twitter.com/wwwViraCz" target="_blank">twitterovém účtu</a>&nbsp;retweetovat některé jeho citáty a komentáře v&nbsp;českém překladu.&nbsp;</p> Wed, 17. Apr 2019 08:21:00 GMT Velký pátek https://www.vira.cz/texty/aktuality/velky-patek <p>Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.</p> Tue, 16. Apr 2019 22:00:00 GMT Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce? https://www.vira.cz/texty/aktuality/proc-nazev-velikonoce <p>Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?</p> Tue, 16. Apr 2019 22:00:00 GMT Zelený čtvrtek https://www.vira.cz/texty/aktuality/zeleny-ctvrtek <p>Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?</p> Tue, 16. Apr 2019 10:18:00 GMT Oheň v Paříži https://www.vira.cz/texty/clanky/ohen-pariz-notre-dame <p>Mnozí lidé si při záběrech hořící katedrály Notre Dame, symbolu Paříže, Francie, ale i dějin, víry, ochrany, snad trochu i Evropy, kladou&nbsp;otázku nejen proč, ale také co znamená toto strašlivé a bleskové dílo zkázy? Je to hloupá shoda okolností nebo je to začátek apokalypsy?</p> Mon, 15. Apr 2019 21:54:00 GMT Květná neděle https://www.vira.cz/texty/aktuality/kvetna-nedele <p><span style="font-size: 0.95em;">Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od...</span></p> Sun, 14. Apr 2019 05:52:00 GMT Velikonoce - pracovní listy pro děti https://www.vira.cz/texty/aktuality/velikonoce-nove-pracovni-listy-pro-deti <p>Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...</p> Fri, 12. Apr 2019 22:00:00 GMT Velikonoce - informace, význam https://www.vira.cz/texty/aktuality/velikonoce <p>Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept</p> Fri, 12. Apr 2019 22:00:00 GMT Co je to mazanec? https://www.vira.cz/texty/aktuality/co-je-to-mazanec <p>Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.</p> Thu, 11. Apr 2019 22:00:00 GMT Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery https://www.vira.cz/texty/aktuality/akce-k-13-dubna-1950-prepadli-komuniste-vsechny-muzske-klastery 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, ničit, škodit mu, ale nelze ho zničit... Thu, 11. Apr 2019 22:00:00 GMT Co se bude jednou vyprávět o mně? https://www.vira.cz/texty/clanky/co-se-bude-jednou-vypravet-o-mne <p>Přečetla jsem nedávno biografii tří velmi rozdílných žen.&nbsp; Po přečtení mě napadlo: Co se bude jednou vyprávět o mně? Jaký je můj životní příběh?&nbsp;</p> Wed, 10. Apr 2019 07:39:00 GMT Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna) https://www.vira.cz/texty/aktuality/pripominka-genocidy-ve-rwande-mezinarodni-den-7-dubna Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se kolem mě otevřel, pokračovalo moje úsilí o nalezení smyslu, pochopení a naději. A právě v tomto boji jsem dostala jednu ze svých nejdůležitějších lekcí – nikdy neber víru jako něco samozřejmého. (<a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Ilibagiza.html">Immaculée Ilibagiza</a>) Fri, 05. Apr 2019 22:00:00 GMT Mnozí lidé ztroskotávají na vlastní ctižádosti https://www.vira.cz/texty/clanky/byt-slepy-k-ostatnim-je-cestou-do-izolace <p>Mnoho lidí ztroskotává na vlastní ctižádosti. Aby se mohli slunit ve vlastní velikosti, ponižují ostatní. Nikdy nejsou spokojeni s tím, co mají. V takovéto nadutosti začnou být slepí k ostatním a vidí výhradně sebe. Tento postoj je ale často uvrhne do vnitřní izolace a bolestně zakusí svou křehkost.</p> Wed, 03. Apr 2019 09:46:00 GMT podobenství o marnotratném synu - na webu děti vira.cz https://www.vira.cz/texty/glosar/podobenstvi-o-marnotratnem-synu-na-webu-deti-viracz <p>Podobenství o marnotratném synu zpracované na&nbsp;webu děti vira.cz</p> Mon, 01. Apr 2019 09:30:00 GMT 2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II. https://www.vira.cz/texty/aktuality/242005-zemrel-papez-jan-pavel-ii Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly... Sat, 30. Mar 2019 23:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Návrat ztraceného syna https://www.vira.cz/texty/aktuality/doporucujeme-k-precteni-navrat-ztraceneho-syna <p>Knížka je strhujícím osobním příběhem Henriho&nbsp;Nouwena, který ve svém středním věku zažívá osobní krizi a hledá hlubší cestu k Bohu.</p> Fri, 29. Mar 2019 14:30:00 GMT Zneužívání: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.vira.cz/texty/aktuality/zneuzivani-videoserial-vira-do-kapsy <p>Neustále přibývající zprávy o případech sexuálního zneužívání i v církvi vyvolávají ve společnosti vlnu rozhořčení, hněv a ztrátu důvěry.</p> Thu, 28. Mar 2019 09:52:00 GMT Jarně velikonoční číslo IN! právě vychází https://www.vira.cz/texty/aktuality/jarne-velikonocni-cislo-in-prave-vychazi <p>To, jaké &bdquo;zázračné&ldquo; věci se dějí v lidských životech a duších, nás nepřestane fascinovat. Pojďte s námi žasnout, jaký je Bůh skvělý lovec talentů.</p> Thu, 28. Mar 2019 09:21:00 GMT Nesnažme se vypadat bezchybně https://www.vira.cz/texty/clanky/nesnazme-se-vypadat-bezchybne-ale-konejme-dobro <p>Nevěřící kolem nás mnohdy vůbec nic neví o podstatě víry v Krista a o křesťanské lásce. Nemá kvůli tomu smysl, snažit se vypadat jako bezchybní a čistí. Bude možná účinnější, jestliže přistoupíme k&nbsp;revizi své víry a budeme se snažit o dobrotu srdce.</p> Wed, 27. Mar 2019 15:19:00 GMT Srdeční záležitost – téma pro řečníky festivalu UNITED https://www.vira.cz/texty/aktuality/srdecni-zalezitost-tema-pro-recniky-festivalu-united <p>V&nbsp;roli řečníka se poprvé představí Bogdan Lach, Kamil Strak a Jan &bdquo;Chenza&ldquo; Šeda. Kateřinu&nbsp;Lachmanovou a Vítka Vursta&nbsp;&nbsp;mohou návštěvníci znát z předchozích let.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 25. Mar 2019 10:47:00 GMT Svátek Zvěstování Páně (25.3.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/svatek-zvestovani-pane-253 <p>Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. Když přišel anděl k Marii, nebyl u toho tisk, kameramani ani žurnalisté... (kardinál Joachim Meisner) /odkaz na pastorace.cz/</p> Sat, 23. Mar 2019 23:00:00 GMT Mnozí lidé plní své životy jen nekončícími zážitky https://www.vira.cz/texty/clanky/mnozi-lide-plni-sve-zivoty-jen-nekoncicimi-zazitky <p>Mnozí lidé jakoby jenom &bdquo;požírají&ldquo; všechno, co je obklopuje. Plní své životy nekončícími zážitky a&nbsp;vším možným, což ale nikdy nemůže nasytit jejich srdce.</p> Tue, 19. Mar 2019 14:35:00 GMT Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk https://www.vira.cz/texty/aktuality/miloslav-kardinal-vlk-fotografie V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie atd. Do této mozaiky přidáváme i několik dalších amatérských fotografií, které zachycují některé okamžiky z jeho plodného života (od roku 1992). Sun, 17. Mar 2019 23:00:00 GMT Jiří Grygar (* 17. 3. 1936) https://www.vira.cz/texty/aktuality/jiri-grygar <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Jiri-Grygar.html"><img alt="Jiří Grygar" src="/admin/files/2016/grygar_domo(1).jpg" style="width: 104px; height: 151px; margin: 5px 30px;" title="Jiří Grygar" /></a></p> Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO Sat, 16. Mar 2019 12:30:00 GMT Kdy jsou Velikonoce 2019? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-jsou-velikonoce <p>Datum Velikonoc</p> Fri, 15. Mar 2019 10:26:00 GMT Jak křesťansky řešit konflikty ve vztahu? https://www.vira.cz/texty/clanky/jak-resit-konflikty-ve-vztahu-krestansky <p>Řada lidí vyrůstá bez zkušenosti odpuštění. Odpuštění a smíření je ale úžasná věc. Přináší ohromné osvobození. V&nbsp;pokusu o odpuštění ale hrozí i jakýsi &bdquo;svatý&ldquo; podvod.</p> Tue, 12. Mar 2019 13:23:00 GMT Papež František - výročí volby (13. 3. 2013) https://www.vira.cz/texty/aktuality/papez-frantisek-vyroci-volby-13-3-2013 <p><img src="//www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="height: 90px; width: 160px; margin: 3px;" /><br /> Téma  <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/Frantisek-papez.html">papež František ve věcném rejstříku</a> a ve <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Frantisek-papez.html">jmenném rejstříku</a> webu vira.cz</p> Mon, 11. Mar 2019 14:57:00 GMT Vlajka pro Tibet https://www.vira.cz/texty/aktuality/vlajka-pro-tibet Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém zůstalo 80 000 mrtvých Tibeťanů. Fri, 08. Mar 2019 23:00:00 GMT Ježíš vrátil ženám důstojnost https://www.vira.cz/texty/clanky/jezis-vratil-zenam-dustojnost <p>Ježíšovo učení o ženě mění dějiny. Žena byla před Ježíšem něco jiného než po něm. Ježíš přidává ženě na důstojnosti a klade ji na roveň muži, protože doceňuje první slova Stvořitele, který praví, že oba dva jsou &bdquo;obrazem a podobou Boha&ldquo;. Oba dva, nikoli muž a&nbsp;potom - trošičku níže - žena.</p> Thu, 07. Mar 2019 15:33:00 GMT MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3. https://www.vira.cz/texty/aktuality/mdz-mezinarodni-den-zen-83 <p>Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek?&nbsp;Svátek MDŽ&nbsp;byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí&hellip;</p> Wed, 06. Mar 2019 23:00:00 GMT Papež František - informace a omalovánky pro děti https://www.vira.cz/texty/aktuality/papez-frantisek-informace-a-omalovanky-pro-deti Výročí zvolení 13. března 2013 Tue, 05. Mar 2019 23:00:00 GMT Bláhový člověk se upne k prachu, až se sám prachem stane https://www.vira.cz/texty/clanky/blahovy-clovek-se-upne-k-prachu-az-se-sam-prachem-stane <p>Člověk je stvořen z&nbsp;prachu a ze světla, kdo žije jen v&nbsp;prachu, ten se také do prachu vrátí a zemře v&nbsp;něm. Kdo ale žije ve světle, ten se vrátí ke světlu a bude v&nbsp;něm žít.</p> Tue, 05. Mar 2019 14:48:00 GMT Postní doba - účel a náplň https://www.vira.cz/texty/aktuality/co-je-naplni-a-ucelem-postni-doby <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Postni-doba-pust.html"><img alt="Postní doba - proč a jak?" src="//www.vira.cz/admin/clanky/images/071648600132983363668.jpg" style="width: 160px; height: 80px; margin: 5px;" /></a></p> <p>Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.</p> Sun, 03. Mar 2019 23:00:00 GMT Boží slovo v našem životě: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.vira.cz/texty/aktuality/bozi-slovo-v-nasem-zivote-videoserial-vira-do-kapsy <p>Nový díl pořadu Víra do kapsy přibližuje téma jak a proč žít s Božím slovem.&nbsp;</p> Sat, 02. Mar 2019 10:26:00 GMT Masopust https://www.vira.cz/texty/aktuality/masopust <p>Masopust (karneval) je lidový svátek, který se slavil v období od svátku Tří Králů do Popeleční středy, kterou začíná předvelikonoční postní doba. Masopust vrcholí poslední tři dny před Popeleční středou.</p> Thu, 28. Feb 2019 23:00:00 GMT Vyšlo březnové vydání časopisu IN! https://www.vira.cz/texty/aktuality/vyslo-breznove-vydani-casopisu-in <p>Březen je měsíc prvního jarního dne, měsíc knihy&nbsp; a v katolickém světě i začátkem doby postní. V novém IN! se dočtete o všem a možná narazíte i na něco, co jste ani nečekali. :-)</p> Thu, 28. Feb 2019 10:38:00 GMT Popeleční středa, začátek postní doby https://www.vira.cz/texty/aktuality/popelecni-streda-zacatek-postni-doby <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Popelecni-streda-zakladni-informace.html"><img alt="Ash Wednesday / Aschermittwoch, Ascher / Popeleční středa, popelec / foto: -IMA-" src="//www.vira.cz/admin/clanky/images/098463400142426548941.jpg" style="width: 160px; height: 90px; margin: 3px 2px;" /></a></p> <p>Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního <a href="http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Postni-doba-pust.html">postního období</a>, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Termín popeleční doby se odvíjí od data Velikonoc. <a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pravidla-pro-postni-dobu.html" target="blank">Pravidla pro postní dobu</a>.</p> Tue, 26. Feb 2019 23:00:00 GMT Každý jsme v nějakém vězení. A i tam můžeme žít a ... milovat https://www.vira.cz/texty/clanky/kazdy-jsme-v-nejakem-vezeni-a-i-tam-muzeme-zit-a-milovat <p>V&nbsp;těch nejdramatičtějších okamžicích za ostnatým drátem, když jsem byl prakticky na konci svých sil, jsem se snažil milovat ty druhé tak, jak mne miluje Ježíš.</p> Tue, 26. Feb 2019 13:10:00 GMT Kdy je Popeleční středa? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-popelecni-streda <p>Datum popeleční středy</p> Mon, 25. Feb 2019 10:11:00 GMT Z éry komunismu je dobré se poučit https://www.vira.cz/texty/aktuality/komunismus-je-mrtvy Výročí komunistického puče 25.2.1948. <br />Další texty k tématu: <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/Komunismus-a-socialismus.html">Komunismus a socialismus</a>, <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/1948.html" title="1948">1948</a>... Sat, 23. Feb 2019 23:00:00 GMT Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody. https://www.vira.cz/texty/aktuality/temnoty-zivota-a-presto-skvele-hudebni-plody-georg-friedrich-handel Georg Friedrich Händel (* <b>23. února</b> 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj zhroucení a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od s nabídkou oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš... (odkaz na pastorace.cz) Thu, 21. Feb 2019 23:00:00 GMT Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení https://www.vira.cz/texty/aktuality/mladi-lide-proti-zvracenemu-politickemu-zrizeni 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové skupiny Die Weisse Rose (Bílá růže). Řadí se k zástupu mnoha těch, co se nasazovali proti politické zvůli (v jejich případě nacismu). Wed, 20. Feb 2019 23:00:00 GMT Život je drsný. A je třeba s tím počítat. https://www.vira.cz/texty/clanky/skoda-kazde-rany-ktera-padne-vedle <p>Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je.&nbsp;Dva roky rozmazlování mi vynesly stromy, které čekají, že je někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli zavane studený vítr, začnou se třást a drkotat větvemi. Padavky.&nbsp;</p> Wed, 20. Feb 2019 10:46:00 GMT Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“ https://www.vira.cz/texty/aktuality/rodinny-zivot-1-2019-s-tematem-technorodina <p>Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od reálného světa a skutečného života ve společenství s&nbsp;Bohem a&nbsp;našimi bližními? Spolu s&nbsp;našimi stálými přispěvateli a zajímavými hosty hledáme odpovědi na tyto a další otázky v&nbsp;prvním letošním čísle&nbsp;Rodinného života&nbsp;s&nbsp;tématem&nbsp;&bdquo;Technorodina&ldquo;.</p> Mon, 18. Feb 2019 12:58:00 GMT Stolec svatého Petra - svátek https://www.vira.cz/texty/aktuality/stolec-svateho-petra-svatek <p>Co se připomíná o svátku Stolce svatého Petra?</p> Sun, 17. Feb 2019 16:30:00 GMT Nepřiznaná krize v manželství https://www.vira.cz/texty/clanky/nepriznana-krize-v-manzelstvi <p>Nepřiznaná krize v&nbsp;manželství je nakloněná rovina.&nbsp;Člověk problémy popírá, zakrývá je, relativizuje jejich důležitost, doufá, že odejdou. To ale jen oddaluje řešení a&nbsp;spotřebovává mnoho energie ve zbytečném zakrývání, které věci ještě víc komplikuje.</p> Mon, 11. Feb 2019 23:03:00 GMT Kdy je Valentýn? https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-valentyn <p>Datum svátku sv. Valentýna</p> Thu, 07. Feb 2019 10:32:00 GMT Mnozí nezažili, že jsou milováníhodni https://www.vira.cz/texty/clanky/pretvarovat-se-stoji-hodne-sil <p>Mnozí lidé žijí v&nbsp;neustálém strachu, že nebudou dostatečně milováni. Tento strach určitě vychází z&nbsp;toho, že se člověku nedostávalo lásky v&nbsp;dětství. Z&nbsp;toho pramení nejistota, jestli mě někdo může mít rád. Často se tedy přetvařujeme, jen abychom se přizpůsobili očekáváním druhých.</p> Tue, 05. Feb 2019 23:03:00 GMT Vyšlo únorové vydání časopisu IN! https://www.vira.cz/texty/aktuality/vyslo-unorove-vydani-casopisu-in <p>Několik let jsme se snažili valentýnské téma moc nezmiňovat, ale tento rok jsme se rozhodli, že únorové IN! bude plné lásky, přátelství a zajímavostí. Tak doufáme, že se vám bude dobře číst.</p> Tue, 05. Feb 2019 14:05:00 GMT Světový den nemocných (11. 2.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/svetovy-den-nemocnych 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. <em>"Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." </em>(Benedikt XVI.)<br /> - <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/nemoc.html">Téma nemoc v rejstříku webu vira.cz</font></a><br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Nemoc.html">Téma nemoc v rejstříku webu pastorace.cz</font></a> <br /> Mon, 04. Feb 2019 23:00:00 GMT Týden manželství https://www.vira.cz/texty/aktuality/tyden-manzelstvi Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost. Sun, 03. Feb 2019 23:00:00 GMT O mužích a otcovství: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.vira.cz/texty/aktuality/o-muzich-a-otcovstvi-videoserial-vira-do-kapsy <p>Jak zvládnout roli otce, aby se ze syna jednou stal zralý muž a z dcery žena? V dubnovém vydání pořadu Víra do kapsy spolu nahlédneme do tajemství mužské spirituality.</p> Sun, 03. Feb 2019 15:53:00 GMT Hromnice (2. 2.) https://www.vira.cz/texty/aktuality/hromnice-aneb-svatek-uvedeni-pane-do-chramu Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života... Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.<br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Hromnice.html">Hromnice</a> (pastorace.cz)<br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Hromnice-svatek-Uvedeni-Pane-do-chramu.html">Hromnice</a> v rejstříku webu pastorace.cz</a><br /> - <a href="http://deti.vira.cz/kalendar/hromnice/">Hromnice - texty a materiály pro děti</a><br /> - <a href="http://deti.vira.cz/kalendar/hromnice/Hromnicky/">Výroba svící "hromniček"</a><br /> Wed, 30. Jan 2019 23:00:00 GMT Kdy je masopust https://www.vira.cz/texty/aktuality/kdy-je-masopust <p>Masopust - datum</p> Wed, 30. Jan 2019 10:43:00 GMT Bůh nám jde naproti tam, kde právě teď jsme https://www.vira.cz/texty/clanky/buh-nam-jde-naproti-tam-kde-prave-ted-jsme <p>V&nbsp;každé situaci říká Bůh lidem: &bdquo;Chci se s&nbsp;tebou setkat, záleží jen na tobě, zda se ty chceš setkat se mnou.&ldquo; Není tedy třeba čekat, až &hellip; až&hellip;&nbsp; Na nic nemusíme čekat. Protože Bůh je připravený na setkání právě tady a teď.</p> Wed, 30. Jan 2019 09:47:00 GMT Den památky obětí holocaustu 27.1. https://www.vira.cz/texty/aktuality/den-pamatky-obeti-holocaustu-271 Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných (etnických, náboženskyých a politických) skupin (např. genocida ve Rwandě 1994). Fri, 25. Jan 2019 23:00:00 GMT “Co je cíl?” je téma letošního ABSOLVENTSKÉHO VELEHRADU (17. – 19. května) https://www.vira.cz/texty/aktuality/co-je-cil-je-tema-letosniho-absolventskeho-velehradu-17-19-kvetna <p>Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy,&nbsp;&nbsp;společné slavení eucharistie,&nbsp;ale i&nbsp;&nbsp;na...</p> Fri, 25. Jan 2019 13:21:00 GMT Potkal jsem lidi, kteří pomáhají. To mě ovlivnilo https://www.vira.cz/texty/clanky/efekt-motylich-kridel <p>Nikdy nevím, kam až dosáhne mé dobré jednání a co všechno může způsobit. Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra, která se přenáší z člověka na člověka a dotýká se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů, darů, k dělení se o věci, včetně těch duchovních.</p> Tue, 22. Jan 2019 20:15:00 GMT Karel Fořt († 21.1.2014) https://www.vira.cz/texty/aktuality/2112014-zemrel-karel-fort Karel Fořt – známý jako "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa, skaut, kněz, vlastenec. Sun, 20. Jan 2019 23:00:00 GMT 21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie https://www.vira.cz/texty/aktuality/2111953-me-zatkla-komunisticka-tajna-sluzba „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mě strčil do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak, Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. … (Václav Dvořák) Sun, 20. Jan 2019 23:00:00 GMT "Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019 https://www.vira.cz/texty/aktuality/srdecni-zalezitost-koncem-srpna-na-festivalu-united-2019 <p>Mezi hudební interprety patří rapper Envej, slovenská chválicí skupina ESPÉ, formace Lévi a pop-rocková sestava ONMY. Mezi řečníky nově uslyšíte Bogdana Lacha, Kamila Straka a Jana &bdquo;Chenzu&ldquo; Šeda a jako&nbsp;tradičně Kateřinu Lachmanovou a Vítka Vursta.&nbsp;Nově chystané téma zní &bdquo;Srdeční záležitost&ldquo;.</p> Fri, 18. Jan 2019 10:31:00 GMT Vytvořme společně "dárkovník" https://www.vira.cz/texty/aktuality/vytvorme-spolecne-darkovnik <p>Sdílejte s dalšími čtenáři, co za dárek Vás potěšilo (nejen) pod stromečkem&nbsp;</p> Thu, 17. Jan 2019 10:11:00 GMT Čoklové mi ukázali něco důležitého https://www.vira.cz/texty/clanky/coklove-mi-ukazali-neco-duleziteho <p>Slovo &bdquo;pes&ldquo; je v&nbsp;mnoha kulturách nadávka. Existují psi, které jsem neměla ráda. Psi mě několikrát vyděsili, pokousali a obtěžovali. Psi mají blechy a nepříjemné návyky. To všechno chápu. Ale naši psi mi ukázali i něco velmi důležitého.</p> Tue, 15. Jan 2019 15:09:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.vira.cz/texty/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). (odkaz na web pastorace.cz) Mon, 14. Jan 2019 23:00:00 GMT