Tři slova, která mnou hýbají
už šedesát sedm let.

Nejdůležitější princip všeho
spočívá pro nás křesťany
ve třech slovech z Bible:
„Bůh je láska.“

Tato tři slova mi provrtala srdce.
Protože jsem jim uvěřil.
Skutečně a definitivně.

Ta tři slova mě rozhýbala a poháněla.
A hýbají mnou už šedesát sedm let.
Bez nich bych už dávno všeho nechal.

Před spaním říkám:
„Bože, miluji tě.“

O síle té pociťované lásky rozjímám
a pod jejím vlivem se pokouším jednat každý den.
Je to mladost každého mého rána.
Je to pokoj mých večerů,
kdy před spaním říkám:
„Pane, miluji tě.“

Pro mě veškerá má víra v Boha
zahrnuje především lásku.
To nejsou zaslepené úvahy,
je to zjevná věc.
Ano, jsem uchvácen na celý život
těmito slovy: „Bůh je láska.“

Obracejte se k Bohu
jako k příteli, k milence…

Bůh je přítel, který je pořád s námi. Neuzavírá se.
Milovat ho, aniž bych ho viděl, to je mystérium.
Přítel, láska – můžete se ho dovolávat neustále.

Obracejte se k Pánu jako k příteli,
k milenci, k lásce, jakou jste asi nikdy neměli.
Odpoví vám.
Víru nemůžeme ztratit, ale je to právě v tom,
že je třeba dovolávat se Boha a říkat mu,
že ho milujeme.
Pak nás jeho odpověď oslní.

Bůh ti říká:
Miluj mě – takový, jaký jsi!

Znám tvou ubohost, tvé zápasy a duševní útrapy;
slabost a nedostatky tvého těla;
vím o tvé zbabělosti, hříších a selháních; stejně říkám:
„Dej mi své srdce – miluj mě takový, jaký jsi.“

I když zase upadneš do svých chyb,
nechci, abys mě nemiloval.
Ať jsi jakýkoli, miluj mě.
V každé chvíli a v každé situaci,
ve které se ocitneš.

Dítě moje, nech mě, abych tě miloval.
Mým úmyslem je tě utvářet v něco ještě krásnějšího,
ale vždy tě miluji takového, jaký jsi.

Stvořil jsem tě pro lásku.
Čekám jen, že naplníš tuto chvíli svou láskou.
Stojím u dveří tvého srdce jako žebrák,
já Pán Pánů, klepu a čekám, pospěš si, otevři mi.

Mysli na mě v každou denní i noční hodinu.
Když budeš muset trpět, dám ti sílu.
Ale pamatuj: „Miluj mě – takový, jaký jsi.“

Nečekej, až budeš dokonalý nebo svatý,
aby ses oddal Lásce,
tak bys pak nemiloval nikdy.