Zadarmo jste dostali… (Mt 10,8) - Citát z Bible na každý den

31. 8. 2020, MN

Nedělní povinnost účastnit se mše pro děti

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Ráda bych se zeptala, jaká je stanovena věková hranice,  od které už to mají děti povinnou účast na nedělní bohoslužbě? Vždycky jsem si myslela, že je to spíš od té doby, kdy se dítě připravuje na prvná svaté přijímání, ale v širší rodině kvůli tomu máme spor. 

Jako rodina chodíme pravidelně i s dětmi, a to od miminek. Je to někdy dost náročné, ale naše farnost má pro děti výborné podmínky, takže to jde a ani to neruší. Nicměně výjimečně jsme našeho prvňáčka nechali doma,  nikdy ne bez důvodu (např. se necítil se dobře, byla velká zima...)  Může mít  prvňák v případě, že mši vynechá, hřích? Nebo ho mám já? 

Pro nás  není nedělní mše hlavně povinnost, spíš radost a příležitost se setkat s Bohem, naším knězem, ostatními věřícími a kamarády ze školy, spolča apod. Dětem při diskusích nebo odporu ke mši spíš zdůrazňujeme to, že jdeme pozdravit Pána Ježíše a slavit s ním eucharistii a to, že nás Bůh vykoupil atd.   Všechny děti chodí na náboženství, ministrují, mají pravidelné schůzky ministrantů. Sama si myslím, že mají dost bohatý duchovní program celý týden. 

Děkuji za názor.

Bude třeba se postupně učit odlišit rozvolněnost, lenost a milosrdenství. Je to ale jistě proces

Milá maminko,
pokusím se nastínit odpověď na Vaši otázku ohledně „nedělní povinnosti účasti na mši svaté“.

Předně Vám chci ze srdce poděkovat, jak vzorně usilujete o příkladný život z víry! To vůbec není snadné a stojí to mnoho sil. Přeji Vám hojnost Božího požehnání za toto úsilí.

Nicméně k Vaší otázce. O účasti na nedělní mši svaté pojednává Kodex kanonického práva - kánon 1247 – 1248 např. dohledatelné zde:  a z něj čerpá také Katechismus katolické církve ve článcích 2180-2183 viz např.  Ani jeden z dokumentů v této věci výslovně nemluví o dětech. Nicméně Kodex kanonického práva ve svém obecném úvodu v Kánonu 11 říká: „Zákony ryze církevní zavazují osoby pokřtěné v katolické církvi nebo do ní přijaté, které mají dostatečné užívání rozumu a které - pokud právo výslovně nestanoví jinak - dovršily sedmý rok svého věku.“ Od toho se tedy dá odvodit i povinnost účasti na nedělní mši svaté.

Tedy děti starší sedmi let by měly na mši svatou přicházet pravidelně. Je to stanoveno v souvislosti se školní docházkou a také právě obvyklým prvním přijímáním zhruba v tomto věku resp. s natolik zdatným užíváním rozumu, že je dítě již schopné rozpoznat základní skutečnosti víry.

Myslím, že je u dětí a jejich účasti na mši důležité spojit hledisko pedagogické, výchovné a hledisko víry. Naším úkolem je maximálně podpořit růst zatím nezralé víry v dítěti, docela srovnatelně jako u jiných skutečností, např. vztahu k dalším lidem, k dobru nebo k umění, přírodě,... Tedy určitě musíme respektovat zdravotní možnosti dítěte a mít v tom pochopení pro fyzické možnosti dětského věku.

Hřích je dobrovolné a vědomé porušení Božího zákona. U dítěte je jasné, že ještě se svými emocemi nemůže pracovat s dokonalostí a tak mluvit o těžkém hříchu je asi nesmysl. Děti však obecně hřích již odlišit umí. Pro rodiče to je opravdu někdy velmi těžké a máte můj velký obdiv, jak děti zvládáte a usilujete o jejich pravidelnou účast na bohoslužbách! Ježíš nás pozval k milosrdenství! A děti by se postupně měly naučit, co je povinnost a co znamená milosrdenství. Bude třeba se postupně učit odlišit rozvolněnost, lenost a milosrdenství. To je jistě proces, v němž se budou dít chyby, nicméně pro život je velmi důležitý.

Třeba Vám bude inspirací již trochu dokument z hradecké diecéze zde.

Ze srdce Vám přeji Boží pomoc a také radost z víry!

Kategorie otázky: Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2022) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2022) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…