Pokoj tomuto domu! (Lk 10,5) - Citát z Bible na každý den

30. 8. 2021, MaM

Přenos nedělní bohoslužby v době pandemie - spory v rodině

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Dobrý den, mám dotaz ohledně sledování přenosů nedělních bohoslužeb během doby pandemie. Moje rodina se kvůli omezením během pandemie nedostane na mši svatou do našeho kostela. Takže jako alternativu vidím sledování přenosů nedělních bohoslužeb. Trápí mne, že se na tento celý přenos odmítají dívat moje děti ve věku 13 a 15 let. Ani moje manželka není úplný zastánce těchto přenosů. Jaký postoj mám k tomu zaujmout, když bych chtěl, aby úplně o nedělní bohoslužbu členové moji rodiny nepřišli? Prosím tímto o radu.

Hledání variant, které by vyhovovaly

Vážený ...
alternativ „svěcení neděle“ je víc a velmi doporučuji využít tuto příležitost a o významu a způsobu nedělního slavení si s celou rodinou či jednotlivci postupně promluvit. Zkusit najít variantu, která by vyhovovala i ostatním, abyste mohli slavit společně (třeba nějakou formu domácí bohoslužby či modlitby, nebo najít v dosahu kostel, kam nechodí moc lidí), nebo jim nechat svobodu v rozhodnutí a slavit každý po svém.

Určitě by bylo vhodné začít u manželky a hledat nejvhodnější řešení s ní, abyste pak jednotně mohli věc přiblížit i synům. Jsou v důležitém a náročném věku, kdy se jejich víra a její projevy formují, vše je třeba jim předkládat citlivě a snažit se pochopit jejich názor a důvody odmítání. Možná vám tato situace paradoxně vyjevila s předstihem krizi dospívajících, kteří si musí najít vlastní vztah ke mši sv. a časem by začali odmítat i chození do kostela.
Není snadné vyjet z jednoduchosti a pasivity zajetých kolejí při běžné účasti na bohoslužbách, ale je to velká výzva k tomuto hledání a tím i prohloubení našeho vztahu k Bohu. Pokuste se nejprve si sám ujasnit upřímně své postoje a důvody k slavení neděle, posílám Vám k tomu malou nabídku z velkého množství existujících odkazů, skrze něž se můžete proklikat k dalším, a ještě názor jedné teoložky:

Mám se modlit sám anebo se dívat na mši v televizi?
Slavení neděle není pouze bohoslužba
Manuál pro domácí bohoslužbu

Z rozhovoru s profesorkou Marianne Schlosser, členkou Mezinárodní teologické komise a nositelkou Ratzingerovy ceny, o víře, svátostech a pandemii covidu:

Jak se díváte na streamované bohoslužby, které momentálně zažívají velký boom?
Vím, že mnoho věřících uvítalo možnost, účastnit se bohoslužeb alespoň skrze obrazovky a cením si toho, že mnoho kněží se to s velkým úsilím snažilo zprostředkovat. Přesto ale nesmíme zapomínat, že se jedná pouze o nouzové řešení. Jsme tělesní lidé a tělesná přítomnost není jednoduše nahraditelná. Bůh samozřejmě může působit milost i „mimo“ svátosti, ale specifická milost jednotlivých svátostí je spojena s přítomností udělovatele i příjemce, stejně jako s vnějším znamením (tělesným, materiálním elementem). Prakticky vzato musíme přiznat: pokud sleduji streamovanou bohoslužbu, tak potřebuji hodně vnitřní disciplíny, abych nebyl přítomen pouze jako divák, který si k tomu uvaří kávu. Stejně tak ve slavení eucharistie nemá být věřící v lavici pasivním přihlížitelem, ale má se nechat vtáhnout do modlitby Kristovy. Také bych dodala, že k duchovní účasti na bohoslužbě nezbytně nepotřebuji internet nebo televizi. Mohu si vzít texty mše sv., včetně eucharistické modlitby, a v klidu si je přečíst a promeditovat. A myslet přitom na to, že někde na zemi je právě sloužena mše svatá. Jako bohoslužba univerzální církve je eucharistie vždy také modlitbou za přítomné i nepřítomné. (celý rozhovor naleznete zde)

Kategorie otázky: Mše, eucharistie, liturgie, nedělní povinnost

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2022) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.