Kdo se Ježíše dotkli, byli uzdraveni. (Mk 6,56) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2022 - 31.12. 2022 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

13. 8. 2022, BF

voda, kámen / foto -MN-

Někdy nám chybí pevná půda pod nohama

„Bůh mě vytáhl z podzemní jámy, z bahnitého kalu, na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.“ Ž 40,3 | Přečíst celé

6. 8. 2022, Rh (Foto: IMA)

foto: pixabay.com

Víra = skok do neznáma

Víra je podstata toho, v co doufáme, přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. (srov. Žd, 11,1-2) | Přečíst celé

30. 7. 2022, IMA

pixabay.com

Kdybych měl všechny peníze světa

Ježíš lidem řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim pak toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se velmi dařilo v podnikání. Rozhodl se tedy, že své prostředky zhodnotí, nebude už pracovat a bude žít šťastný, spokojený a zajištěný život. Bůh mu však řekl: ‘Blázne, ještě této noci zemřeš, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem“ (srov. Lk 12,13-21). | Přečíst celé

23. 7. 2022, Rh

Píchlá pneumatika u auta / Foto: Christine Schmidt  Pixabay

Nesmíření a neodpuštění nám berou vnitřní klid

„Náš každodenní chléb nám den i dnes. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.“ (srov. Lk 11, 3-4) | Přečíst celé

16. 7. 2022, Pavel Semela

sedět, sezení, relax, čaj, výhled, rozhled / -ima-

Chudák Marta, tolik se snaží...

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (Lk 10, 38 – 42) | Přečíst celé

9. 7. 2022, BF

osamocená žena ve vodě / Foto: MŠ

Nepomohla jsem ženě, která ztratila vědomí

Jeden Samaritán uviděl u cesty zraněného přepadeného člověka a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. (srov. Lk 10,25-37) | Přečíst celé

2. 7. 2022, OVA

Nafukování balónku heliem / -ima-

Ježíš potřebuje doslova každou ruku

Pán poslal učedníky před sebou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte!“ (Srov. Lk 10,1-3) | Přečíst celé

25. 6. 2022, Rh (Foto: Michal Němeček)

Motocyklista v úzké uličce

Život je víc než Desatero

Byli jste povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“ (Gal 5,13) | Přečíst celé

18. 6. 2022, Pavel Semela

oblečení, obchod, trička, figuríny Paradidse shore, Forever together / foto: -ima-

Co znamená "obléknout se v Krista"?

Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3, 26 – 28) | Přečíst celé

11. 6. 2022, BF (Foto: IMA)

Někdy si připadneme, jako bychom měli zavázané oči

Někdy si připadneme, jako bychom měli zavázané oči

„Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ (Jan 16,12-13) | Přečíst celé

4. 6. 2022, OVA

pixabay.com

Nikdo není dokonalý. Bůh s námi přesto počítá.

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny“…. (srov. Jan 20,21-23) | Přečíst celé

28. 5. 2022, IMA

pixabay.com

Každé ublížení vytváří mezi lidmi bariéry a ostnaté dráty

Všichni se na Štěpána zuřivě vrhli a začali ho kamenovat. Ten klesl na kolena a hlasitě zvolal: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” A po těchto slovech skonal. (srv. Sk 7,55-59) | Přečíst celé

21. 5. 2022, Rh

Neděste se

Neděste se

Ježíš řekl svým učedníkům: „Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ (J 14, 26-27) | Přečíst celé

14. 5. 2022, BF

Otec, muž, dítě, moře / foto: pixabay.com

Je Bůh naivní slaboch a bezmocný hlupák?

Dobrotivý je Bůh ke všem a soucit má se všemi... Ž 145,9 | Přečíst celé

7. 5. 2022, Pavel Semela

ulice ve tmě / foto: pixabay.com

Nemusím se bát

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.“ (Jan 10, 27) | Přečíst celé

30. 4. 2022, OVA (Foto: IMA)

Málokdo se může chlubit svou minulostí

Málokdo se může chlubit svou minulostí

Tu noc učedníci nic nechytili. Když nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu. /.../ Vystoupili z lodi a viděli žhavé uhlí, na něm rybu, chléb. /.../  Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra:  „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“  Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“  (srov. Jan 21,3-4,9.16) | Přečíst celé

23. 4. 2022, Rh (Foto: Kelly Sikkema / unsplash.com)

Bůh je s námi za všech okolností

Bůh je s námi za všech okolností

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky." (Ž 118,1) | Přečíst celé

16. 4. 2022, BF

hrob, květiny / ima

Co tu po nás zůstane?

Až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. (Kol 3.4) | Přečíst celé

9. 4. 2022, Pavel Semela

ruce, pomoc, plot / Foto:  Ria Sopala Pixabay

Umět utěšovat a povzbuzovat druhé

Bůh mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného utěšovat. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. (srov. Iz 50, 4) | Přečíst celé

2. 4. 2022, OVA

foto: unsplash.com

Bůh může a chce vstupovat i tam, kde nevidíme východisko

Když se farizeové a učitelé Zákona vytratili, Ježíš zůstal sám a žena před ním. Zeptal se jí: „Nikdo tě neodsoudil?“  Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (srov. Jan 8,9-11) | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Týden manželství

(6. 2. 2023) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Světový den nemocných (11. 2.)

(5. 2. 2023) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt…

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Kdy je Valentýn?

(3. 2. 2023) Datum svátku sv. Valentýna

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…