Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

16. 7. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Chudák Marta, tolik se snaží...

sedět, sezení, relax, čaj, výhled, rozhled / -ima-

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (Lk 10, 38 – 42)

Chudák Marta! Tolik se snaží, aby návštěvě nic nechybělo, má plno práce s obsluhováním a ještě ji nakonec Ježíš napomene. Marie sedí jak pecka, sestře nepomůže a je dána Martě za vzor. Copak by Marta taky radši neseděla a neposlouchala, co Ježíš vypráví? Copak si tu práci vymýšlí? Stará se, aby měli co jíst.

Ježíšova slova k Martě nejsou pokáráním, jsou plna soucitu a porozumění. Přesto chce Ježíš Martě otevřít oči a nasměrovat ji (a spolu s ní i nás) k jinému pohledu. Myslí to dobře, ale stará se o to nejdůležitější? Chce Ježíši udělat radost, ale ví, co by ho opravdu potěšilo? Nerealizuje jen svoji představu?

S čím si dělám starosti já?
Kvůli kterým věcem se trápím a proč?
Starám se o ty nejdůležitější záležitosti?

Zastavit se a naslouchat Ježíšovým slovům může být cesta i pro nás, abychom se netrápili zbytečnostmi a starali se o věci podstatné. A leckdy je dobré nejprve naslouchat svým blízkým, abychom pro ně dělali to, co opravdu potřebují a chtějí, a ne to, co jsme si pro ně vymysleli sami.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Organizace času a práce

 

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.  (Mt 11,28)

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…