Zachovávej přikázání. (Mt 19,17) - Citát z Bible na každý den

10. 2. 2012 , Anselm Grün (Foto: IMA)

Bez časového řádu v nás narůstá stres a nespokojenost

Bez časového řádu v nás narůstá stres a nespokojenost

Technika přináší i řadu nových problémů

S rozvojem techniky jsme se odpoutali od přirozeného řádu přírody. S technickými vymoženostmi dokážeme utvářet život dokonce i přímo proti přírodním zákonitostem. Díky světlu umíme změnit noc v den… Novými přístroji dokážeme ovlivňovat řadu věcí. Technika nám umožňuje značnou nezávislost na přírodě a mnohé usnadňuje řadou příjemných vynálezů, ale tím přináší i řadu pokušení a nových problémů. Získali jsme naprosto novou svobodu a možnosti, které nám ovšem ne vždy slouží ku prospěchu.

Své bankovní transakce můžeme provádět sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně, stejně jako nakupovat po internetu. Noc, kterou naši předkové uměli využívat kvůli nedostatku světla jen ke spánku, prožíváme při nejrůznějších aktivitách – často až do ranních hodin. Neděle – v Bibli den určený k odpočinku – je dnes pouze další příležitostí k utišení žízně po prožitcích. Nebo ji využíváme k vyřízení nedodělané práce.

Často přehlížíme, že opouštěním přirozeného řádu se vytrácejí ze života podstatné zkušenosti, zejména přirozené fáze odpočinku a životní rytmy. Někdejší závislost na denních a ročních dobách – například čas k setbě nebo nutná zimní přestávka v zemědělských pracích a delší doba odpočinku, protože i noci byly delší, nutila lidi ještě nedávno žít v souladu s rytmem přírody.

Proč domorodci vyvázli ničivé vlně tsunami?

S nezávislostí na přírodě jsme zároveň ztratili schopnost přírodu pozorovat. Veškeré problémy se snažíme řešit s nasazením techniky. Připomeňme si příklad z nedávné minulosti: při katastrofě způsobené vlnou tsunami 26. prosince 2004 přišlo na jihu Asie o život minimálně 230 000 lidí. Mezi četnými domorodými skupinami obyvatelstva žijícími na tichomořských ostrovech přitom byly oběti na životech minimální. Domorodci si vyložili ústup moře před přílivovou vlnou, křik ptáků a další mimořádné jevy jako varování a včas utekli do výše položených oblastí. Civilizovaný svět, jenž se stále více vzdaluje od života ve shodě s přírodou, se naproti tomu pouze snaží předcházet podobným katastrofám vymýšlením drahých přístrojů na indikaci mimořádných přírodních jevů, které přece nabízí sama příroda.

Čím více přestáváme žít v souladu s řádem přírody, tím více si musíme vytvářet vlastní řády a určovat si denní a týdenní rytmus, jaký by nám dlouhodobě vyhovoval. Nová svoboda, jenž jsme si na přírodě vymohli prostřednictvím technicky podmíněné nezávislosti, vyžaduje nový řád. Bez strukturovaného dne a bez časového řádu narůstá stres a nespokojenost. Lidé mohou zakusit pomocí pevného denního řádu, určeného rytmu práce a odpočinku, jak se jim do života navrací klid a řád.

Co pomůže v průběhu dne k duševnímu zotavení?

Navenek, jak v práci, tak v soukromí, zakoušíme rostoucí pocit ztráty řádu a sílící bezbřehost jdoucí ruku v ruce se zvyšujícím se očekáváním, požadavky a povinnostmi, se sílícím tlakem času, se zkracováním doby rozvoje, přestávek a doby zrání. Vyrovnání této ztráty si musíme zařídit sami tím, že si stanovíme vlastní řád s rytmy, principy a hodnotami, chceme-li získat nazpátek nebo si udržet vnitřní stabilitu.

Vedle pevného denního rytmu pomohou v průběhu dne k duševnímu zotavení také prosté úkony. Z praktického hlediska to může být umytí nádobí – vědomě talíř po talíři – nebo práce na zahradě – jedno zarytí do hlíny po druhém. Další možnosti nám poskytne turistika, vodáctví nebo cyklistika, jedním slovem všechny pravidelně opakované pohyby a činnosti, při nichž nemáme nic zvláštního v úmyslu a jen si užíváme to, co právě děláme. Proč je dnes stále ještě v oblibě ruční pletení? Prostá opakovaná činnost působí blahodárně na naši psychiku. Dostáváme se tak do transu, do změněného stavu vědomí, v němž dochází k uzdravení.

Volný čas nabízí celou řadu možností: zpěv, tanec, turistiku či koníčky, aby člověk dokázal znovu objevit ozdravný účinek, jenž v sobě ukrývá prostá práce. Orientace na výsledky v profesním životě, jež je nepochybně nutná, se tak dostává do rovnováhy díky hodnotám prožitků, jaké nalézáme všude tam, kde můžeme spočinout a něco si vychutnat.

Praktické tipy: 

Nalézt vlastní řád

1. Určete si pevný denní řád a týdenní plán a snažte se jej dodržovat. Váš organismus si rychle zvykne na pevnou hodinu jídla, na práce v určitý čas, pravidelné přestávky. Zjistíte, jak vám řád dělá dobře.

2. Objevte pro sebe činnosti, do kterých se můžete pustit jen tak, bez sledování určitého cíle. Nemusí to být zrovna jen váš zamilovaný koníček, ale třeba i docela jednotvárná práce, kterou uděláte, protože je jednoduše zapotřebí občas utřít prach, zalít květiny nebo se protáhnout.

3. Pusťte se do toho naplno a pozorně. Prostě to dělejte a nedejte se vyrušit. Nesnažte se hodnotit svůj výkon. Tak vstoupíte do prostoru vnitřního pokoje, dobře se vyrovnáte s chaosem a stresem všedního dne.

Se svolením zpracováno podle knihy
Friedrich Assländer, Anselm Grün:
Time management jako duchovní úkol

Mediálně spolupracujeme

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Žánrově různorodou hudbu, semináře, workshopy a téma Srdeční záležitost nabídne letošní festival UNITED

Žánrově různorodou hudbu, semináře, workshopy a téma Srdeční záležitost nabídne letošní festival UNITED
(14. 8. 2019) Valašské město Vsetín bude od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. 2019 hostit devátý ročník multižánrového křesťanského...

Knižní tip: Milované princezně - Sheri Rose Shepherd

Knižní tip: Milované princezně - Sheri Rose Shepherd
(8. 8. 2019) Která žena by nechtěla dostat dopisy od svého Krále? Tato krásná barevná knížečka přináší svazek milostných dopisů od...

Krása: Videoseriál "Víra do kapsy"

Krása: Videoseriál "Víra do kapsy"
(7. 8. 2019) Co s sebou přináší pravá krása? Jak vypadá a proč je důležitá?Krásu ukrytou v umění poodhalí hudebnice Zuzana...

Knižní tip: Šumavská trilogie

Knižní tip: Šumavská trilogie
(31. 7. 2019) V novém vydání vychází stále žádané dílo autora, které zachycuje poválečné období, kdy byli z rodné Šumavy odsunuti...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...