Vládcové lidí, ctěte moudrost! (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

23. 4. 2022, Rh (Foto: Kelly Sikkema / unsplash.com) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh je s námi za všech okolností

Bůh je s námi za všech okolností

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky." (Ž 118,1)

První neděli po Velikonocích se slaví svátek Božího milosrdenství. Asi ne náhodou byl tento svátek stanoven hned po Velikonocích, svátcích, kdy se Boží milosrdenství a láska k nám projevila v největší možné míře.  

Co znamená být milosrdný?

Slovo milosrdenství – misericordia – se skládá ze dvou slov: bída (miseria) a srdce (cor). Milosrdenství je tedy láska, která vnímá nouzi druhého člověka, vkládá do jeho bídy své srdce, vstupuje do ní a snaží se ho té bídy zbavit. Není to ani cit či pocit, ale konkrétní jednání, které druhého v rámci možností zbavuje jeho těžkostí a snaží se učinit ho šťastným. K milosrdenství patří také odpuštění a velkorysost.

Dnes, možná víc než kdy jindy, se setkáváme zblízka s lidskou bídou. Přicházejí k nám opuštěné ženy hledající střechu nad hlavou pro sebe a své děti. Musí se učit žít bez svých mužů, kteří bojují nebo zahynuli v nesmyslné válce. Přijíždějí k nám s nadějí, že u nás najdou bezpečí. Naše skutky milosrdenství, v jakékoli formě, jim mohou jejich břemena pomoci snášet.


Milosrdenství je podstatou Božího jednání s námi. Máme tedy kde čerpat, u koho se skutkům milosrdenství učit. Můžeme čerpat z Ježíšova přístupu k nám a svými skutky zvěstovat druhým radostnou zprávu o tom, že Bůh je za všech okolností s námi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1