Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

23. 4. 2022, Rh (Foto: Kelly Sikkema / unsplash.com) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh je s námi za všech okolností

Bůh je s námi za všech okolností

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky." (Ž 118,1)

První neděli po Velikonocích se slaví svátek Božího milosrdenství. Asi ne náhodou byl tento svátek stanoven hned po Velikonocích, svátcích, kdy se Boží milosrdenství a láska k nám projevila v největší možné míře.  

Co znamená být milosrdný?

Slovo milosrdenství – misericordia – se skládá ze dvou slov: bída (miseria) a srdce (cor). Milosrdenství je tedy láska, která vnímá nouzi druhého člověka, vkládá do jeho bídy své srdce, vstupuje do ní a snaží se ho té bídy zbavit. Není to ani cit či pocit, ale konkrétní jednání, které druhého v rámci možností zbavuje jeho těžkostí a snaží se učinit ho šťastným. K milosrdenství patří také odpuštění a velkorysost.

Dnes, možná víc než kdy jindy, se setkáváme zblízka s lidskou bídou. Přicházejí k nám opuštěné ženy hledající střechu nad hlavou pro sebe a své děti. Musí se učit žít bez svých mužů, kteří bojují nebo zahynuli v nesmyslné válce. Přijíždějí k nám s nadějí, že u nás najdou bezpečí. Naše skutky milosrdenství, v jakékoli formě, jim mohou jejich břemena pomoci snášet.


Milosrdenství je podstatou Božího jednání s námi. Máme tedy kde čerpat, u koho se skutkům milosrdenství učit. Můžeme čerpat z Ježíšova přístupu k nám a svými skutky zvěstovat druhým radostnou zprávu o tom, že Bůh je za všech okolností s námi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“