Pán se o mě stará. (Ž 40,18) - Citát z Bible na každý den

23. 7. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nesmíření a neodpuštění nám berou vnitřní klid

Píchlá pneumatika u auta / Foto: Christine Schmidt  Pixabay

„Náš každodenní chléb nám den i dnes. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.“ (srov. Lk 11, 3-4)

Když učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit, nabídl jim modlitbu Otče náš. Druhá část této modlitby se zabývá tím, co je důležité pro lidský život: chléb a odpuštění. Proč právě odpuštění je pro život tak důležité?

Nesmíření a neodpuštění nám berou klid, jsou jako těžká koule na noze. Neodpuštění poznamenává náš život do takové míry, že někdy je nutná až odborná pomoc. Odpouštět neznamená druhého omlouvat. Můžeme hledat rozumové důvody, proč takto člověk jedná, ale to není odpuštění. Stejně tak odpuštění není na věc zapomenout. Existují věci, na které zapomenout nelze, které v nás zanechaly nesmazatelné stopy. Odpuštění není ani vykonání spravedlnosti. Existují situace, kdy je třeba zločiny odsoudit a potrestat. Ani to však není odpuštění. Odpuštění není ani to, když s jakousí nadřazeností druhému řekneme: „Dobře, ale už si dej příště pozor, ať už se to neopakuje.“

Odpuštění se děje tehdy, kdy už nemáme zapotřebí připomínat druhému jeho provinění, kdy máme v srdci pokoj. Už nejsme břemenem neodpuštění svazováni, jsme svobodní. A dalším krokem pak je, když tomu, kdo nám ublížil, dokážeme žehnat a přát mu dobro.

Příkladem takového odpuštění je například modlitba, která byla údajně nalezena mezi věcmi patřícími jednomu Židovi, který zahynul v koncentračním táboře: „Až, Pane, přijdeš ve své slávě, pamatuj nejen na lidi dobré vůle, ale též na ty, kdo měli vůli zlou. A v den soudu si nepřipomínej jen krutosti a násilí, jež tito způsobili druhým: pamatuj též na užitek, který jsme z jejich jednání dokázali vytěžit. Pamatuj na trpělivost, odvahu, vědomí společenství, pokoru, velkomyslnost a věrnost, které v nás naši katani vzbudili. Kéž, Pane, tyto plody, které se v nás zrodily, poslouží také k jejich spáse.“

Odpouštět není jednoduché.
Můžeme ale o pomoc prosit
našeho, neustále nám odpouštějícího Pána:
„Pane, pomoz mi, prosím, odpustit
a naplňuj  mě svým pokojem…“

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…