Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

2. 7. 2022, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ježíš potřebuje doslova každou ruku

Nafukování balónku heliem / -ima-

Pán poslal učedníky před sebou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte!“ (Srov. Lk 10,1-3)

Ježíš každému z nás svěřuje něco důležitého.
Jeho slova: „Jděte, posílám vás“ platí i pro nás.
Potřebuje doslova každou ruku,
která bude ve světě rozsévat naději, lásku, radost...
Dnes, zítra... ať jsi kdekoli.

Lidem, se kterými žiješ, pracuješ, které potkáváš,
můžeš přinášet drobná semena lásky, naděje, smíření...
Ježíš nám přináší naději,
která ale nesmí zůstat uzamčená v našem srdci.

Možná nás ochromuje množství bolesti a bídy v našem světě:
„Existuje tolik zla, že já sám nic nezměním!“
Ježíš o tom všem ví.
Proto nás posílá a povzbuzuje k modlitbě: „Proste Pána žně!“
Sám sebe nazývá Pánem žně.
To abychom měli jistotu,
že vše nezávisí jen na nás samotných,
že je to hlavně jeho dílo, které vede svým Duchem a chrání.

Nenechme se odradit. Nejsme sami. Nejsme bezmocní. 
Přijměme s radostí naše povolání učedníků a misionářů.
Obraťme se k Bohu s modlitbou
a dělejme pak něco zcela drobného, ale konkrétního.

Navzdory všem těžkostem
a i svým nedostatkům
můžeme vycházet a zasévat semena
Božího království - neboť Pán je s námi.

Pane, je to Tvé dílo,
důvěřuji v Tvou pomoc,
učiň mě dnes
znamením blízkosti Božího království.

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!