Kdo se Ježíše dotkli, byli uzdraveni. (Mk 6,56) - Citát z Bible na každý den

2. 7. 2022, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ježíš potřebuje doslova každou ruku

Nafukování balónku heliem / -ima-

Pán poslal učedníky před sebou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte!“ (Srov. Lk 10,1-3)

Ježíš každému z nás svěřuje něco důležitého.
Jeho slova: „Jděte, posílám vás“ platí i pro nás.
Potřebuje doslova každou ruku,
která bude ve světě rozsévat naději, lásku, radost...
Dnes, zítra... ať jsi kdekoli.

Lidem, se kterými žiješ, pracuješ, které potkáváš,
můžeš přinášet drobná semena lásky, naděje, smíření...
Ježíš nám přináší naději,
která ale nesmí zůstat uzamčená v našem srdci.

Možná nás ochromuje množství bolesti a bídy v našem světě:
„Existuje tolik zla, že já sám nic nezměním!“
Ježíš o tom všem ví.
Proto nás posílá a povzbuzuje k modlitbě: „Proste Pána žně!“
Sám sebe nazývá Pánem žně.
To abychom měli jistotu,
že vše nezávisí jen na nás samotných,
že je to hlavně jeho dílo, které vede svým Duchem a chrání.

Nenechme se odradit. Nejsme sami. Nejsme bezmocní. 
Přijměme s radostí naše povolání učedníků a misionářů.
Obraťme se k Bohu s modlitbou
a dělejme pak něco zcela drobného, ale konkrétního.

Navzdory všem těžkostem
a i svým nedostatkům
můžeme vycházet a zasévat semena
Božího království - neboť Pán je s námi.

Pane, je to Tvé dílo,
důvěřuji v Tvou pomoc,
učiň mě dnes
znamením blízkosti Božího království.

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Týden manželství

(6. 2. 2023) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Světový den nemocných (11. 2.)

(5. 2. 2023) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt…

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Kdy je Valentýn?

(3. 2. 2023) Datum svátku sv. Valentýna

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…