Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

7. 5. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nemusím se bát

ulice ve tmě / foto: pixabay.com

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.“ (Jan 10, 27)

Ježíš nás zná. Ne jako celek, ale každého osobně a úplně. Jak se při vědomí, že mě někdo zná skrz naskrz cítím? Je to příjemné, nebo nepříjemné? V kontextu řeči o dobrém pastýři to má zcela pozitivní a povzbuzující význam. Ví, co prožíváme a co potřebujeme, a podle toho se o nás zcela osobně stará.

Chceme-li zakusit Ježíšovu pastýřskou lásku a péči, jsme zváni naslouchat jeho hlasu, jeho slovům. Ježíš se nám dává poznávat tím, že k nám mluví. Nejde o instrukce, pokyny či příkazy, ale o především o ujištění o jeho zájmu o mě osobně, že mi rozumí a že mu na mně záleží.

Zároveň se nasloucháním učíme rozpoznat jeho hlas mezi ostatními, abychom mohli jít za ním. S důvěrou, že mě vede po správných stezkách, k vodám, kde si mohu odpočinout, že se nemusím bát a lekat zla, i kdybych šel temnotou, že jeho pastýřská hůl zajišťuje bezpečí a je mi útěchou (srov. Žl 23).

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.