Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

4. 6. 2022, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nikdo není dokonalý. Bůh s námi přesto počítá.

pixabay.com

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny“…. (srov. Jan 20,21-23)

Vzkříšený Ježíš přichází mezi své učedníky v situaci, kdy jsou ze strachu zavření a neví, co dál. Přesto jim přináší zvláštní výzvu: aby šli do světa, a stali se prostředníky smíření. Napřed je však k tomu třeba, aby přijali Ducha svatého, jeho Pokoj. 
 
Jak vidíme, dar Ducha není výsadou vyvolených, darem pro ty, co se osvědčili svou věrností a vytrvalostí. Ba naopak. Dar Ducha přichází i v návaznosti na lidské selhání. Bůh pracuje s naší slabostí a každému nabízí svou blízkost v situaci, kde právě je a takovému, jaký právě je.

Nemusíme se tedy bát. Bůh nabízí Ducha svatého, Boží moc pokoje, i když jsme se neosvědčili, měli jsme daleko k dokonalosti a víme, že ani zítra to přes naši snahu nemusí být o moc lepší... Bůh nás každého oslovuje jako svého milovaného i v našich slabostech, pochybách, v bezradnosti a říká nám: „Pokoj Tobě“. Není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky.

 

Tento Boží pokoj, pokud se mu otevřeme, snímá pocit hanby a uzdravuje nás. Zároveň nám Duch připomíná, že vedle nás jsou lidé, kteří jeho pokoj a přijetí také potřebují. Přestože máme možná v srdci zatvrzelost a neochotu odpustit, přesto nás volá, abychom se i těmto lidem stali prostředníky pokoje.

Není snadné nést pokoj a smíření. Ale právě tehdy, když si uvědomujeme, že to není snadné, když nás přemáhá zlost nebo špatná nálada,  prosme o pomoc, o Boží pokoj, pro sebe i druhé kolem nás. Nic by nás nemělo odradit od vytrvalé prosby o dar Ducha, který dává pokoj.

Jak nás povzbuzuje papež František: „Učme se každý den říkat: Pane, dej mi svůj pokoj, dej mi Ducha svatého. Je to krásná modlitba. A prosme o něj také pro ty, co žijí okolo nás.“ 

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....