Oživ plamen Božího daru, který ti byl dán. (2 Tim 1,6) - Citát z Bible na každý den

4. 6. 2022, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nikdo není dokonalý. Bůh s námi přesto počítá.

pixabay.com

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny“…. (srov. Jan 20,21-23)

Vzkříšený Ježíš přichází mezi své učedníky v situaci, kdy jsou ze strachu zavření a neví, co dál. Přesto jim přináší zvláštní výzvu: aby šli do světa, a stali se prostředníky smíření. Napřed je však k tomu třeba, aby přijali Ducha svatého, jeho Pokoj. 
 
Jak vidíme, dar Ducha není výsadou vyvolených, darem pro ty, co se osvědčili svou věrností a vytrvalostí. Ba naopak. Dar Ducha přichází i v návaznosti na lidské selhání. Bůh pracuje s naší slabostí a každému nabízí svou blízkost v situaci, kde právě je a takovému, jaký právě je.

Nemusíme se tedy bát. Bůh nabízí Ducha svatého, Boží moc pokoje, i když jsme se neosvědčili, měli jsme daleko k dokonalosti a víme, že ani zítra to přes naši snahu nemusí být o moc lepší... Bůh nás každého oslovuje jako svého milovaného i v našich slabostech, pochybách, v bezradnosti a říká nám: „Pokoj Tobě“. Není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky.

 

Tento Boží pokoj, pokud se mu otevřeme, snímá pocit hanby a uzdravuje nás. Zároveň nám Duch připomíná, že vedle nás jsou lidé, kteří jeho pokoj a přijetí také potřebují. Přestože máme možná v srdci zatvrzelost a neochotu odpustit, přesto nás volá, abychom se i těmto lidem stali prostředníky pokoje.

Není snadné nést pokoj a smíření. Ale právě tehdy, když si uvědomujeme, že to není snadné, když nás přemáhá zlost nebo špatná nálada,  prosme o pomoc, o Boží pokoj, pro sebe i druhé kolem nás. Nic by nás nemělo odradit od vytrvalé prosby o dar Ducha, který dává pokoj.

Jak nás povzbuzuje papež František: „Učme se každý den říkat: Pane, dej mi svůj pokoj, dej mi Ducha svatého. Je to krásná modlitba. A prosme o něj také pro ty, co žijí okolo nás.“ 

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2022) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?
(29. 9. 2022) (pastorace.cz) Prožíváme zvláštní dobu. Máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak vysoký, jako dosud nikdy. Máme ale…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...