Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

4. 5. 2024, MJ (Foto: Trousersr Kalhothiak) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Duchu svatý omlouvám se, ale moc ráda tě nemám...

cesta, kostel, louka, obzor / Foto se svolenim od: Trousersr Kalhothiak

Když přišel Petr do Césareje, pohan Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. (...) Pak se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali.  (srov. Sk 10,25.34.44)

Poslední dobou si v jedné skupině mladých lidí povídáme o tom, kdo je to vlastně Duch svatý. Vedle Ježíše, který chodil po této zemi a léčil nemocné, totiž Duch působí poněkud neuchopitelným dojmem. Klára dokonce nedávno řekla, že se mu tímto omlouvá, ale že ho ani moc ráda nemá, protože je to s ním celé takové abstraktní. Že by jí stačil Ježíš. A i někdo z dalších ve skupině souhlasně kýval hlavou.

Přál bych si, aby biblický příběh o Petrovi a Kornéliovi pomohl Kláře i ostatním najít k Duchu svatému vztah. Neříká se v něm sice, jak Duch svatý vypadá, avšak je vidět, co dokáže.

Kornélius byl pohan a Petr celý život považoval za těžký hřích stolovat s pohanem. Věci byly jasně nastavené, zeď mezi oběma postavami se zdála být nezničitelná.  A pak přišel na scénu Duch svatý. Petra vedl k tomu, aby udělal to, co celý život považoval za naprostý hřích, totiž vejít do domu Kornélia a stolovat s ním. Kornélius zase překopal od základu svůj život, uvěřil v Ježíšovo evangelium a byl naplněn stejným Duchem jako Petr.

A najednou už neexistuje zeď! Přestože nejde Ducha svatého jednoznačně uchopit, najednou je jasné, že je to zřejmě někdo, kdo dává odvahu dělat úplně nové věci, vyjít na nové cesty, zahodit strach z chyb a strach z hříchů, boří zdi a oddělení, dává život, spojuje lidi, buduje vztahy...

Duch svatý může totéž dělat i v životě Kláry, v mém životě i ve tvém.
I když to třeba hned nepůjde jasně uchopit.
Modlím se za to.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Duch svatý, letnice:

  • Jak nejlépe "realizovat sám sebe"? Jak nejlépe realizovat své životní poslání? Existuje universální návod?
  • Duch svatý není nějaká ´energie´ Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.
  • Kdo je Duch svatý, jak působí?  Duch svatý je darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. (Angelo Scarano)
  • Jakých je sedm darů Ducha svatého? Duch svatý neuděluje jen sedm darů, ale uděluje jich nespočet. Všichni jsme totiž Duchem Božím "vybavováni" k tomu, abychom "mohli být užiteční" (1 Kor 12,7). Jeho dary jsou tedy rozmanité tak, kolik existuje lidí a situací, ve kterých se lidé nacházejí. Pro základní pochopení a rozlišení se ale uvádí tzv. "sedm darů Ducha svatého" dle Iz 11,2.
  • Nevíme, jak se modlit... Existuje modlitba, která tě na první pohled přesahuje.  Bylo tomu tak od počátku církve. Apoštol Pavel napsal: "Nevíme, jak se modlit ..." A dodává: "... ale Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti a modlí se v nás." Tvoje srdce si to těžko dokáže představit, ale jeho Duch je v tvém nitru v neustávající činnosti. (Roger Schutz)
  • Duchu svatý omlouvám se, ale moc ráda tě nemám... 
  • Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.