Vnitřní vyrovnanost, radost a pokoj
nenačerpáme ani od lidí, ani z toho, co nabízí reklama.
Pramení z Boha. Čím víc jsme ve spojení s Bohem,
tím víc nás naplní jeho pokoj.

V Bohu je totiž nejen obrovská energie, úžasný život, ale i hluboký pokoj.
A pokaždé, když se s Bohem opravdu setkáme,
něco z tohoto božského pokoje sestoupí i do našeho srdce.
Věrnost a vytrvalost modlitbě je proto pro nás velkou prioritou.

Vnitřní pokoj nenajdeme, trávíme-li hodiny surfováním po internetu
nebo v nekonečném klábosení s druhými lidmi…
Tyto věci v nás mnohdy zanechávají
ještě větší neklid a zmatek.

Avšak tváří v tvář Ježíši najdeme vždycky právě to minimum pokoje,
které potřebujeme. Stačí před Pánem spočinout jako člověk,
který ve všem spoléhá na Boží milosrdenství.
Stačí Bohu věnovat jen trochu času a naslouchat mu.

Platí to především o modlitbě s Biblí: 
V životě přijdou chvíle, kdy jedině Boží slovo má dost síly a autority,
aby nám pomohlo nalézt ztracený pokoj.
Naše lidské rozumování na to leckdy nestačí,
zatímco Boží slovo je účinné a mocné.