Je čas hledat Boha. (Oz 10,12) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Osvaldo Poli (Foto: IMa) (Foto: IMa)

Matky se často snaží namáhat místo dětí

Matky se často snaží namáhat místo dětí
Matky jsou často – a zbytečně – tolik vyčerpané proto, že se snaží děti ze všech sil chránit

z knihy Maminky, které milují příliš , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Úhlavním nepřítelem každé matky je bolest dítěte. Matka dělá všechno pro to, aby se její dítě nikdy netrápilo. Na tom – řeklo by se – přece není nic špatného. Vždyť ani otce netěší, když jeho dítě má nějaké trápení. Otcové a matky se liší hlavně v tom, jakou pomoc dítěti v takovém případě nabízejí.

Ženy bývají přesvědčeny, že děti jsou křehké bytosti, které nic nevydrží a které je proto třeba za každou cenu chránit. Proto nasazují samy sebe místo dítěte i tam, kde jde o úplně obyčejnou námahu, kterou vyžaduje každodenní život.

Mateřský slovník obsahuje především slova jako odvrátit, urovnat, vyřešit vše, co by dětem mohlo působit nějaké trápení. Riziko mateřského přístupu spočívá v tom, že matky mají sklon namáhat se místo dětí, pomáhat jim až moc a chránit je přemrštěně.

Otcové se spíše snaží děti povzbuzovat a nepůsobí jim problémy nechat je, aby se s překážkami popraly samy. Otcům hrozí spíš to, že budou na děti příliš tvrdí a nároční.

Dobrou mámu tedy dělají muž a žena a správnému tátovi nemůže chybět mateřský cit. Aby matky neochraňovaly děti až moc, měly by si uvědomit dvě věci. Ne každá potíž je tak ničivá, aby ji bylo nutno odvrátit za každou cenu, a děti, pokud samy chtějí, jsou schopné se s potížemi docela dobře vyrovnat.

Děti nemají právo na dokonalý život a ostatně ani není možné jim takový život zaručit. Láska k dětem nevyžaduje chránit je před jakoukoliv špatnou zkušeností, tím spíš ne, když jí jdou děti samy naproti. Matky jsou často – a zbytečně – tolik vyčerpané právě proto, že se snaží děti ze všech sil chránit a nedokážou připustit, že za své chyby musejí také zaplatit.  (…)

Poznámky o tom, že manželé na celou situaci nahlížejí odlišně, slýchám dost často. Muži se totiž většinou nesnaží dítě za každou cenu před bolestí a neúspěchem chránit. Otec zraňuje. Otcové děti nechají, aby za své chyby zaplatily, aby si – jak se říká – natloukly a něco díky tomu pochopily. Tento jejich postoj manželky většinou více či méně zastřeně neschvalují a považují své muže za necitelné, tvrdé a neschopné pro dítě se obětovat. Obviňují je, že nemají děti dost rádi. Otcovské cítění totiž opravdu vede děti k tomu, aby viděly skutečnost takovou, jaká opravdu je, aby neměly strach z námahy a odříkání, které život někdy vyžaduje. To je jediná cesta k tomu, aby dítě bylo silné a schopné žít v reálném světě, a ne v klamném světě iluzí, kde mu každý vychází vstříc, snaží se vyplnit všechna jeho přání, namáhá se místo něj a nic za to od něho nežádá.

Matka, která miluje příliš, dítě neupozorňuje na to, kde dělá chyby, a odhlíží od spravedlnosti, jen aby je nezranila. Když to dělají i otcové, je to tím horší. Kdo chce být dobrým vychovatelem, nemůže dítě milovat víc než pravdu a spravedlnost.


 


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

Matka, mateřství, Den matek
´Já jsem jenom matka, nechodím do zaměstnání.´
Jak reagovat na "blbé" narážky a otázky? 
INZERÁT: Hledá se ideální matka! 
Mateřství vzbuzuje strach 
Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů 
Náročný projekt: žena a matka
Jak si zorganizovat věci a lidi. Praktické pojetí mateřství...
Když jsem byl v kómatu, maminka mě volala jménem 
Nebojím se rakoviny, ale bojím se o děti
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala
Matky se často snaží namáhat místo dětí
Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka
Dítě jako výkladní skříň matky?
Nikdy jsem nepochopil, proč mě matka opustila
Odpustila jsem i své matce ... a získala jsem svobodu 
Svátek matek
- Další texty: matka, mateřstvírodičovství, výchovavýchovaděti - rodiče
Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši 
- Milé děti, vyrobte mamince něco pěkného

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!
(7. 7. 2020) Tak konečně jsou tu prázdniny se vším všudy. Opravdové volno které si můžete užít nejen s přáteli, s rodinou, ale i s…

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz