Miloval jsem tě odvěkou láskou. (Jer 31,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Knihovna

Osvaldo Poli (Foto: IMa)

Matky se často snaží namáhat místo dětí

Matky jsou často – a zbytečně – tolik vyčerpané proto, že se snaží děti ze všech sil chránit

z knihy Maminky, které milují příliš , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Foto: IMa

Úhlavním nepřítelem každé matky je bolest dítěte. Matka dělá všechno pro to, aby se její dítě nikdy netrápilo. Na tom – řeklo by se – přece není nic špatného. Vždyť ani otce netěší, když jeho dítě má nějaké trápení. Otcové a matky se liší hlavně v tom, jakou pomoc dítěti v takovém případě nabízejí.

Ženy bývají přesvědčeny, že děti jsou křehké bytosti, které nic nevydrží a které je proto třeba za každou cenu chránit. Proto nasazují samy sebe místo dítěte i tam, kde jde o úplně obyčejnou námahu, kterou vyžaduje každodenní život.

Mateřský slovník obsahuje především slova jako odvrátit, urovnat, vyřešit vše, co by dětem mohlo působit nějaké trápení. Riziko mateřského přístupu spočívá v tom, že matky mají sklon namáhat se místo dětí, pomáhat jim až moc a chránit je přemrštěně.

Otcové se spíše snaží děti povzbuzovat a nepůsobí jim problémy nechat je, aby se s překážkami popraly samy. Otcům hrozí spíš to, že budou na děti příliš tvrdí a nároční.

Dobrou mámu tedy dělají muž a žena a správnému tátovi nemůže chybět mateřský cit. Aby matky neochraňovaly děti až moc, měly by si uvědomit dvě věci. Ne každá potíž je tak ničivá, aby ji bylo nutno odvrátit za každou cenu, a děti, pokud samy chtějí, jsou schopné se s potížemi docela dobře vyrovnat.

Děti nemají právo na dokonalý život a ostatně ani není možné jim takový život zaručit. Láska k dětem nevyžaduje chránit je před jakoukoliv špatnou zkušeností, tím spíš ne, když jí jdou děti samy naproti. Matky jsou často – a zbytečně – tolik vyčerpané právě proto, že se snaží děti ze všech sil chránit a nedokážou připustit, že za své chyby musejí také zaplatit.  (…)

Poznámky o tom, že manželé na celou situaci nahlížejí odlišně, slýchám dost často. Muži se totiž většinou nesnaží dítě za každou cenu před bolestí a neúspěchem chránit. Otec zraňuje. Otcové děti nechají, aby za své chyby zaplatily, aby si – jak se říká – natloukly a něco díky tomu pochopily. Tento jejich postoj manželky většinou více či méně zastřeně neschvalují a považují své muže za necitelné, tvrdé a neschopné pro dítě se obětovat. Obviňují je, že nemají děti dost rádi. Otcovské cítění totiž opravdu vede děti k tomu, aby viděly skutečnost takovou, jaká opravdu je, aby neměly strach z námahy a odříkání, které život někdy vyžaduje. To je jediná cesta k tomu, aby dítě bylo silné a schopné žít v reálném světě, a ne v klamném světě iluzí, kde mu každý vychází vstříc, snaží se vyplnit všechna jeho přání, namáhá se místo něj a nic za to od něho nežádá.

Matka, která miluje příliš, dítě neupozorňuje na to, kde dělá chyby, a odhlíží od spravedlnosti, jen aby je nezranila. Když to dělají i otcové, je to tím horší. Kdo chce být dobrým vychovatelem, nemůže dítě milovat víc než pravdu a spravedlnost.


 


Výpis všech kapitol z této knihy: Přemrštěnost mění přirozenou povahu věcí / Může mít matka vlastní potřeby? Nebo je správné všeho se pro dítě zřeknout? / Nezralý člověk se odmítá přizpůsobit / Milovat není nikdy snadné / Matky se často snaží namáhat místo dětí / Poslušnost je odpovědí na lásku / Dítě jako výkladní skříň matky?

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

Matka, mateřství, Den matek
´Já jsem jenom matka, nechodím do zaměstnání.´
Jak reagovat na "blbé" narážky a otázky? 
INZERÁT: Hledá se ideální matka! 
Mateřství vzbuzuje strach 
Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů 
Náročný projekt: žena a matka
Jak si zorganizovat věci a lidi. Praktické pojetí mateřství...
Když jsem byl v kómatu, maminka mě volala jménem 
Nebojím se rakoviny, ale bojím se o děti
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala
Matky se často snaží namáhat místo dětí
Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka
Dítě jako výkladní skříň matky?
Nikdy jsem nepochopil, proč mě matka opustila
Odpustila jsem i své matce ... a získala jsem svobodu 
Svátek matek
- Další texty: matka, mateřstvírodičovství, výchovavýchovaděti - rodiče
Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši 
- Milé děti, vyrobte mamince něco pěkného

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.