V současné situaci světové pandemie, kdy se nacházíme ve stavu ohrožení a kdy jsou zavedena přísná opatření, nás může nepříjemně doléhat strach a stres. Jak se s těmito vlivy úspěšně vypořádávat, aby naši situaci ještě nezhoršovaly? Nabízíme vám několik praktických postřehů od jedné zemité psychoterapeutky spolupracující s redakcí webu vira.cz

Jak zacházet se strachem

Strach je přirozenou reakcí na neznámé. V současné době celosvětové pandemie je to velmi aktuální. Situace se mění po několika hodinách a tak se člověku ztrácí jistoty, které před pár hodinami ještě měl. Je to zátěžový čas. 

Historicky přirozená reakce na strach je například ustrnutí - tedy zůstávám uzavřený v úzkosti a ta mě ochromuje a bere mi možnost akce. Další reakcí je únik - v tomto případě například bagatelizace, nepřipouštění si nebezpečí anebo útok  - chováme se s cílem vlastního zájmu hlava nehlava, bez ohledu na ostatní. 

Vypadá to, že strach nám nepřináší objektivně nic dobrého. Přesto člověka upozorňuje na blížící se nebezpečí, aby ho mohl nějak zpracovat a udělat rozhodnutí, jak s ním naloží. Pociťovat strach tedy není negativní, je ale potřeba, abychom si vytvořili strategii, která nám pomůže jej překonat a usměrnit. 

Nejlepší obranou proti strachu je akce - může to být akce nabízené pomoci sousedovi, můžeme si pohrát se svými dětmi, nebo si konečně přečíst nějaké knihy. Lze se také podílet na domácím (velikonočním) úklidu, pustit si na počítači přednášky, navázat znovu vztah s milujícím Bohem atd.

Komunikovat o obavách

V současné vypjaté situaci je dobré, abychom nebyli sami. Abychom své obavy mohli s někým sdílet. Mluvit o nich. Tím nad nimi získáváme nadhled a vládu. 

Nezapomínejme na seniory

Je potřeba být ve spojení se staršími lidmi, příbuznými. Je dobré, aby se také starší lidé sami učili ozvat se druhým, abychom jim tak mohli pomoci s jejich potřebami a tím aby měli možnost opory. Starejme se například i o to, aby měli dostatečný kredit na svých telefonech. Pro seniory je navíc zřízena non-stop krizová linka na čísle 739 477 609. Volat můžou nejen senioři, ale i lidé, kteří vědí o někom, kdo by pomoc potřeboval. Pro důchodce z celé republiky slouží Linka seniorů. Na číslo 800 200 007 je možné volat zdarma. 

Jak být doma spolu, 
zvlášť pokud nám to neklape…

Protože jsme v mimořádné situaci, tak je třeba se také mimořádně chovat. Mnozí lidé se oprávněně obávají, jak zvládnou, když budou spolu doma. Zejména ti, kterým to nějak neklape. Je potřeba si ale uvědomit, že ti nejbližší se ale v tak vypjatých časech stávají těmi, kteří nás mohou zachraňovat. Možná jsou jediní, o které se můžeme opřít. A tak je moudré pokusit se přestat se spory a v zájmu dobrého přežití obrátit pohled na to, kým si máme být a začít spolupracovat. 

Být spolu a na sobě závislí je pro některé opravdu zátěžová zkouška - současná situace ale není stejná, jako když si manželé zajedou po dlouhé době na dovolenou a zjistí, že spolu neumí být. V této situaci je potřeba vytvořit znovu jednotku v zájmu „přežití“, při kterém je potřeba, aby šly výhrady a zranění stranou. Může to být právě jakási výzva hledání cest opět k sobě pod vlivem vnějšího „ohrožení“. 

Abychom mohli lásku dávat, 
je třeba ji někde čerpat

Dobrému prožití může napomoci i všímavost ke svým možnostem a potřebám druhých. Je to čas, ve kterém bychom mohli oprášit lásku v nás, která je darem od Boha a dát ji k dispozici své rodině, svým blízkým, svému okolí. 

Je proto ale třeba být napojeni na pra-zdroj lásky, abychom měli odkud brát. Současná situace je tedy i výzvou a novou příležitostí obracet se k Bohu nejen se svým strachem, ale znovu přijmout to, že má každého z nás osobně rád, přivlastnit si ten VIP osobní vztah milovaného Božího dítěte a být u Něj ve vztahovém bezpečí. Kontakt s Ním je oázou, ve které můžeme nabírat síly. A tím vyvažovat nebezpečí vnější. Přes vědomí strachu tak lze  být dobré mysli. A z přijaté lásky jako odpověď na ni, volit takové reakce, které jsou láskou. K nám samým i k ostatním.

Změna je nepříjemná, 
ale „změna je život“

Někdy není snadné měnící se situaci zvládnout, protože máme své představy o tom, jak by měl náš život vypadat. Náhlé změny a naboření našich představ v nás vyvolává zklamání, otrávenost, únavu a nejistotu. 

Pokud ale těmito situacemi dobře a s užitkem projdeme, vybavují nás psychickou odolností a pružností k žití. Je potřeba na čas své zajeté představy odložit a být tady a teď a na nastalou situaci reagovat uvážlivě. 

Nebagatelizovat současnou situaci, ale být praktičtí a ohleduplní.  Takto náročné situace pak mohou být úrodným polem pro zázraky. Je dobré, abychom dodržovali nějaký vytyčený řád. Současná situace není dovolená ani prázdniny. Lelkování nepřispívá ničemu dobrému. Je dobré udržovat obvyklé rituály. Udržovat hygienu, vypadat hezky, dodržovat dobu spánku a bdění. Je dobré si utvořit plán na den. Na konci dne si říct, jak jsme ho naplnili a udělat plán na další. Staré osvědčené klášterní pravidlo zní „Dodržuj řád a on podrží tebe“. Je to strategie, jak se „nerozblemcnout“ jako sulc a následně nepropadnout depresi.

Krize jako výzva i dar, 
aneb všeho dočasu

Stejně jako každá jiná krize, může i tato posloužit jako výzva a dar - k něčemu lepšímu, kvalitnějšímu a většímu. Uvnitř nás i kolem nás. Je potřeba se na vše podívat z perspektivy života - V rámci života je to jen velmi krátký úsek našeho omezení a zatížení. Současná situace měla začátek, bude mít i konec. Je to otázka zřejmě několika měsíců. A to není tak dlouhá doba na to, abychom ji nemohli zvládnout. Je to vlastně jen velmi krátká, i když intenzivní doba, kterou vystřídá zas doba jiná. Vidina konečnosti této doby nám může pomoci se v ní neutopit, ale přelétnout ji a využít tento darovaný čas k něčemu novému a dobrému.