Dobrým i zlým lidem běží čas stejně

Dobrým i zlým lidem běží čas stejně.
Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra,
ti druzí budou zasévat zlo až do té míry,
že všechen čas bude zbytečný.

Každý okamžik vašeho života
je jako košík, který vám je svěřen,
abyste ho naplnili svou sklizní
a svým dobrým ovocem.
Tento okamžik je krátký,
rychle zmizí v minulosti
a už nikdy nepůjde vzít zpět.

Naplňujme každičký okamžik svého života

Setkávejte se s druhými, pomáhejte si,
navzájem si naslouchejte, zdravte se,
utěšujte jeden druhého dobrými a pevnými slovy,
překonejte sami sebe, abyste se vzájemně setkali,
v lásce Kristově neúnavně a bez omrzení pracujte na Pánově poli.           

Naplňujme čas, naplňujme láskou svůj život,
naplňujme každičký okamžik svého života.
Nedovolte světu, aby vám skryl ošatky vašeho života,
a aby tak zůstaly prázdné.
Bylo by to pak, jako byste hromadili haldy slámy,
které čas spálí a nic z nich nezůstane.

Otec lži a otec lhářů

Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem.
Rozmlouvejte jen s Bohem.

Když byl Ježíš Kristus ukřižován a vzkříšen,
ďábel padl a zbývá mu už jen vymezený čas.
Kdo se ale upne na ďábla, padne s ním.
Kdo kráčí po jeho cestě, vystavuje se nebezpečí pádu.

Nikdy se neupínejte na ďábla a nikdy se nepouštějte jeho cestami.
Veškerou jeho starostí je zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích,
zavést vás na scestí a odradit od konání dobra.
Falšuje, zkresluje a klame. Snaží se vás oklamat a odradit.
Démon je největší lhář, největší podvodník a pokrytec,
a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou lží a otec lži.“

(Sv. Šarbel † 1898)