Kolikrát mám odpustit? (Mt 18,21) - Citát z Bible na každý den

19. 3. 2022, IMA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině?

foto pixabay.com

Bůh řekl Mojžíšovi: „Viděl jsem bídu svého lidu, slyšel jsem jejich nářek; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země…“ Dále Bůh Mojžíšovi pravil: „Řekni lidu: ‘Hospodin, Bůh mě k vám posílá!’“ (Bible, Ex 3,13-15)

Zajímá Boha to, čím žijeme?

Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině?
Ví Bůh o mých osobních těžkostech?
Ví Bůh o těžkostech lidí v mém okolí?
Zajímá ho to? Dělá pro to něco?
Nebo jen přihlíží ze svých „vzdálených výšin“?

A pokud pro nás Bůh něco dělá, jak?

O Bohu toho samozřejmě příliš nevíme.
Ale věříme, že to, co potřebujeme vědět, nám sdělil.
Například to, že zná naše srdce, zná náš život,
ví o nás, soucítí s námi, chce pro nás dobro a chce nás vést…

Dokonce sám přišel v Ježíši na tento svět, 
žil s námi náš život na vlastní kůži
a prožil i lidskou krutost a smrt na kříži. 
A přesto hlásal, že dobro nakonec zvítězí, protože Bůh je dobrý.
Nabízí nám, abychom náš život žili s ním,
abychom se nechali proměňovat a vrůstali do dobra.

Ke každému člověku Bůh posílá ...
... jiného člověka

Víme také, že se Bůh dotýká srdcí lidí,
které posílá pomáhat druhým.
Posílá je i ke mně.
A dokonce i mě vysílá ke druhým lidem.

Ježíš se totiž ztotožňuje s každým člověkem,
když říká: „Cokoliv  jste udělali komukoliv
z nejposlednějších lidí, mně jste udělali..." (srov. Mt 25,40).
Lze tak říci, že Ježíš dnes umírá u ukrajinského Charkova,
je dítětem, které se narodilo v ostřelovaném Kyjevě,
nebo je dvacetiletým brancem vyslaným na frontu. 

A čeká na nás i v lidech v našem okolí.

Jak konkrétně můžeme být užiteční a prospěšní?

Naslouchejme proto Bohu jako Mojžíš.
Nechme proměňovat své srdce
a buďme připraveni být:

Božíma rukama, které chrání, brání, pomáhají i hladí,
Božíma ušima, které naslouchají druhým v jejich těžkostech,
Božíma očima, které pohledem dodávají odvahu, odhodlanost a sebedůvěru,
Božím srdcem, které druhé přijímá i s jejich nesnesitelnostmi,
Boží štědrou rukou, která hojně přispívá tam, kde je to potřeba,
Božíma nohama, které se vydávají za druhými do jejich temnot,
Božími vyslanci, kteří čerpají z Boha pokoj a šíří ho ve svém okolí,
Božími lidmi, kteří se za druhé modlí a žehnají…

Neboť cokoliv jsme udělali pro nejposlednějšího člověka,
udělali jsme pro tvůrce a vlastníka vesmíru,
který zaručuje, že dobro bude nakonec triumfovat.
A tak se opravdu můžeme jednou těšit
na setkání s Ním tváří v tvář Doma v „nebi“,
kde "Bůh bude přebývat mezi námi,
bude s námi, a setře nám každou slzu s očí.
A už nebude smrt, ani žal ani nářek ani bolest
- neboť co bylo dříve, to pominulo." 
(srov. Bible Zj 21,1-5.27)

Cokoli děláte, dělejte jako pro Boha 

Lámej svůj chléb hladovému,
popřej pohostinství bloudícím ubožákům;
když vidíš nahého, obleč ho,
neodmítej pomoc bližnímu! (srov. Iz 58, 7)

Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána.
Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný.
Služte Kristu Pánu! (srov. Bible Kol 3, 23-24)

 

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Válka na Ukrajině
Text modlitby za UkrajinuVálka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)

Politika
- Politika a křesťan. Podřídit se, anebo postavit na odpor? 
Jaký je křesťanův politický postoj?
Nepřenechávejme aktivitu jen zlým
- Pád mnoha ´mocných´
- Otrávenost (českou) politikou
- Komunismus barbarizoval naši společnost
- Adoptuj si svého politika
- Ježíš je Králem. Ale čeho?
- Žijeme ve zlých dobách
- Křesťan se má míchat do politiky

Drobné dobré skutky 
Drobné dobré skutky laskavosti nás nic nestojíI velké věci začínají maličkostmi 
Drobné projevy laskavosti nás nic nestojí 
Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není
Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé, ale i pro nás
Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než ty tvoje... 
Působil tam, kde smrt byla lepší než život
Naším úkolem není být druhou Matkou Terezou

Naděje
Naděje- V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu
- I v životních turbulencích je Bůh s námi
Tramvaj jako symbol pro křesťanskou naději 
- Naděje není laciným optimismem...
- Další texty k tématu naděje zde

Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání
Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání souhrnný pohled
Kristus skutečně vstal z mrtvých
Existuje nový začátek 
Moc Kristova vzkříšení je větší než veškeré zlo. 
Příroda nám nabízí jakýsi obraz vzkříšení
Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha 
Kristovo zmrtvýchvstání je klíčem k pochopení dějin
Vzkříšení není znovuoživení naší mrtvoly... 
Když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě 

 

Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není. Foto: -ima-

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…