Jak vychovat dceru?
Pár impulzů pro matky k výchově dcer od prvních let až k prahu dospělosti.

 

 • Připrav se na ten nejdůvěrnější a nejbouřlivější láskyplný vztah, jaký kdy zažiješ – s výjimkou vztahu, který jsi měla se svou matkou.
 • Sleduj, jak se baví se svými panenkami. Zjistíš tak, jak mluvíš ty s ní.
 • Nech ji, ať spadne. Nech ji, ať se zvedne. Nech ji, ať si vypěstuje odhodlání.

   
 • Pamatuj na to, že tě neustále sleduje – jak se staráš o rodinu, jak přistupuješ k Bohu, jak si umíš v životě poradit.
 • Pamatuj, že tajemství hlubokých, otevřených rozhovorů v době jejího dospívání spočívá v tom, že s ní budeš tímhle způsobem mluvit už během jejího dětství.
 • Uvědom si, že jedním z tvých nejdůležitějších úkolů je, abys jí vštípila vědomí vlastní hodnoty – abys jí pomohla definovat, kdo je. Jinak to za tebe udělá někdo jiný.

   
 • Pamatuj, že když bude vědět, že s ní maminka je v těžkých chvílích, bude se umět sama obhájit.
 • Dopřej jí trochu svobody. Umožni jí, aby se poučila z vlastních chyb, dokud o moc nejde.
 • Na druhém stupni už se dá poznat, jakým nadáním Bůh tvou dceru obdařil. A jestli ho skutečně využívá.

   
 • I ten nejzdravější vztah mezi matkou a dcerou bývá poznamenaný vzpourou. Obejmi ji, modli se za ni a čekej, až se vrátí.
 • Od malička si s ní povídej o svých očekáváních a morálních hodnotách. Pokud budeš čekat až do její puberty, bude příliš pozdě.
 • Pouč jí, že ženu odlišuje od dívky ochota přijmout zodpovědnost za vlastní život.

   
 • Poučovat dceru o Bohu je podobné, jako ji poučovat o sexu. Nemůžeš jí vysvětlit všechno najednou – učíš ji svým každodenním životem.
 • Povzbuzuj ji, aby se modlila za lidi, se kterými nevychází. Jednoho dne to můžeš být i ty.
 • Řekni jí, aby se nesnažila být lepší než muži. Ať je prostě lepší jako žena.

   
 • I když to může být sebetěžší, přijímej její omluvy. A to s láskou.
 • Uvědom si, že i když se často odtahuje, dohaduje a má své nálady, přijdou chvíle, kdy nebude chtít nic jiného, než si s tebou popovídat.
 • Říkej jí, kolik radosti ti přinesla do života.