Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě,
která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek,
sobectví, namyšlenost, hrubost,
nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota,
naděje, empatie, štědrost, věrnost,
soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel
a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl:
Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...