Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

9. 9. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Láska někdy znamená říci: „dost“

Photo by Etienne Boulanger, unsplash.com, rozhovor, hádka, manželé, pár, nedorozumění

Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Řím 13, 8

Slova o tom, že jsme si „dlužni jen vzájemnou lásku“, mi často vrtají hlavou. Občas se mi zdá, že je vlastně těžké pochopit, co to znamená milovat druhého. Vnímám, že život není jednoduchý a přináší nejrůznější situace, kdy nic není černobílé a míru naší skutečné lásky může nakonec posoudit jen Bůh. A zároveň vnímám, že máme sklon zaměňovat lásku jen za city, které jsou sice krásné, silné, oblažující, opojné, ale samy o sobě láskou nejsou.

Proto si myslím, že těžko pochopitelná biblická slova „Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku,“ mohou upozorňovat, že láska není jen věcí citů a emocí. Ale i věcí vůle, rozhodnutí a jakéhosi „naplnění dluhu“. Z toho pak plyne, že v lásce je někdy potřeba jednat dokonce i v rozporu s našimi city:

Může se nám zdát, že láska znamená být druhému co nejblíž,
ale ve skutečnosti to někdy může znamenat
i umění udržovat „osobní zónu“ a zdravý odstup.

Můžeme si myslet, že láska nám velí pevně držet,
ale ve skutečnosti to někdy může znamenat i pustit.

Může se zdát, že láska znamená nechat si vše líbit,
ale ve skutečnosti láska znamená
i umění vymezit hranice
a v něčem říci i dost…

Zkusme dnes zauvažovat nad tím, které situace v našich životech mohou být takto paradoxní. Promysleme, zda milujeme skutečně a doopravdy, nebo zda lásce spíše neubližujeme. A nebojme se přizvat do tohoto hledání Ježíše - krále lásky. 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

 

Abychom mohli říkat "ano", musíme umět říkat i "ne"... / manželé, manželství, partnerství, přátelství, svatba / foto -IMA-

 

Láska:

Láska v krizi 
Jak milovat nemilovatelné Co když se ocitneme v situaci, když prostě milovat nezvládáme?
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření Možná sníme „o ráji,…
Vyžadujeme-li od lásky přespříliš, je zklamání nevyhnutelné
Nejsem šťastný, a je to tvoje chyba! „Neposkytl mi to, co jsem od něj očekávala.“ 
Milovat je někdy těžké
Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení
Fantazírovat o idylické lásce je neužitečné Láska znamená: „konat dobro“.
Manželství = sny v troskách? Poznáte výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. 
Každý jsme v nějakém vězení. A i tam můžeme žít a ... milovat

Láska, vztahy, přátelství: 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.