Já jsem přemohl svět. (Jan 16,33) - Biblický citát na dnešní den

16.12.2014, Henry Cloud, John Townsend (Foto: IMA)

Projevovat lásku za každou cenu?

Projevovat lásku za každou cenu?

Abychom mohli říci "ano",
musíme umět říkat "ne"

Larry miloval sport - všeho druhu. Jeho manželka Jean milovala Larryho, ale sport ráda neměla. K velkým střetům u nich docházelo, když po ní chtěl, aby s ním šla na hokej. „Ale no tak, bude to legrace!“ naléhal Larry. „A budeme spolu.“ I když k hokeji neměla žádný pozitivní vztah, říkala si: "mám svému muži projevovat lásku. A nechci, aby se na mě Larry zlobil". Se sebezapřením pak na hokej s Larrym šla. Ale aniž si to uvědomovala, vždy se postarala o to, aby Larry pocítil její nelibost. Dělala to takto:  otálela s odchodem, takže pak šli pozdě,  neprojevovala o zápas žádný zájem,  celou dobu měla špatnou náladu,  emocionálně se od Larryho izolovala,  celé dny mu připomínala, jak špatně se měla.

Nakonec Larryho unavilo brát svou znuděnou manželku na hokej s sebou. „Budu raději, když nikam nepůjdeš, než abys tam šla a ve skutečnosti tam nebyla,“ řekl jí. Jean cítila jako křivdu, že Larry neocenil, jak se pro něho obětovala. Nechápala, že její motivy, proč Larrymu vyhovovala, nebyly zdravé a že kvůli tomu ani jeden z nich nedostal, co potřebovali. 

K tomu, abychom mohli z celého srdce říci „ano“, musíme mít svobodu říci „ne“. Nikdo nemůže doopravdy milovat druhého člověka, pokud necítí, že má možnost nemilovat ho. Když svému manželskému partnerovi věnujete čas, lásku nebo otevřenost, je třeba, aby to bylo z vašeho vlastního rozhodnutí, založeného na vašich hodnotách, a nikoli vedeného strachem.

Bojím se
nevyhovět…

Když člověk musí něco dělat, znamená to, že se bojí. Různé druhy strachu brání manželům stanovit hranice v manželství: strach ze ztráty lásky,  strach z partnerova hněvu,  strach z osamělosti,  strach z působení špatným dojmem,  strach z pocitů viny,  strach z neopětování lásky, kterou nám někdo dal (a tudíž ze zranění jeho citů), strach ze ztráty uznání druhých,  strach z ublížení partnerovi, protože se příliš ztotožňujeme s jeho bolestí.

Strach ale vždy působí proti lásce. „Muset“ jde proti „zvolit si“. Naproti tomu láska zahání strach (1 J 4,18). Když se svobodně rozhodneme milovat, už nejsme hnáni výše uvedenými obavami. Vede nás náklonnost. Pokud bojujete s některými z těchto obav, snažte se skrze ně dozrát, aby vás již neovládaly a neokrádaly vás o vaše hranice. Například pokud se bojíte, že přijdete o lásku, najděte si spolehlivé lidi, kteří budou stát při vás, a riskujte ve vztahu s nimi, například tak, že vůči nim budete upřímní. Díky tomu, že vás neopustí, se pak už nebudete tolik bát, že ztratíte lásku.

Jean se bála dvojího: že nebude vnímána jako milující manželka a že přijde o Larryho lásku. Její strach negoval její svobodu v rozhodování. Měla pocit, že na hokej jít „musí“, skoro jako by na ni Larry mířil puškou. V důsledku toho pak cítila vzdor, hněv a izolaci od svého manžela. Jean ve svém nitru obviňovala Larryho, že ji zbavil možnosti rozhodovat se.

Nikdo by nechtěl žít v s někým,
kdo by jeho přáním vyhovoval jen ze strachu

Mnohdy v zájmu svého partnera činíme i nepohodlná a bolestná rozhodnutí. Tato rozhodnutí však musí být motivována láskou a zodpovědností, a nikoli strachem ze ztráty. Nakolik máte svobodu říkat „ne“, natolik máte svobodu říci „ano“, když od vás váš partner něco chce. Proto je pro růst manželství někdy dobré naučit se říkat: „Na tohle nemůžu říct upřímně ,ano‘, takže teď budu muset říct ,ne‘.“ Získáte tím čas a prostor promyslet si, jaké rozhodnutí bude opravdu nejlepší. A vašeho manžela či manželku to uchrání před podrážděným a do sebe uzavřeným partnerem. Ve skutečnosti žádný partner by normálně nechtěl žít v manželství s někým, kdo by jeho přáním vyhovoval ze strachu. Ze strany takového člověka by neprožíval lásku, otevřenost ani svobodu. 

Se svolením zpracováno podle knihy 
Dr.Henry Cloud, Dr.John Towsend Hranice v manželství
vydalo nakladatelství Návrat domů
Redakčně upraveno.

 

Katolická charismatická konference Brno 5.-9.7.2017

Mediálně spolupracujeme

Letnice, Svatodušní svátky...

(29.5.2017) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze

Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze
(27.5.2017) Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního...

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(23.5.2017) Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017

Svatodušní novéna

(22.5.2017) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

(22.5.2017) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.

 

Motto

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Viz Taizé kánon
"Nada te turbe" (Ničím se neznepokojuj)

 

Citát webu vira.cz

Člověk, který doufá v Boha
a spoléhá se na něj,
je jako strom, 
který zapustil své kořeny
u vody. (Jer 17)

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže

Rend Collective Praha 2.6.2017

Mediálně spolupracujeme

Mediálně spolupracujeme