Někdy se pokoušíme své přátele vlastnit a kontrolovat 

Přátelství je požehnáním pro život každého člověka. Pro věřící je to zároveň jeden ze způsobů, kterými Bůh dává najevo, že on sám je naším přítelem. Aby se však přátelství dařilo, nelze přátelství ani přítele vnímat jako objekt, jejž můžeme vlastnit. Jedním z nejlepších darů, které můžeme příteli dát, je svoboda.

Někdy se možná přistihneme při tom, jak se pokoušíme vlastnit a kontrolovat své přátele, manžela, manželku či členy rodiny, nebo jimi manipulovat. Kolikrát nás napadlo, proč naši přátelé nejsou lepšími přáteli? A kolikrát být lepším přítelem znamená plnit naše přání a uspokojovat naše potřeby? Kolikrát nás napadlo, proč nás přátelé a členové rodiny více nepodrží? Kolikrát nás napadlo, jestli jsme my dobrými přáteli? To vše jsou přirozené pocity. Většina z nás ví, jak nás zabolí u srdce, když přátelé odcházejí nebo se mění nebo na nás nemají dost času.

V přátelství je potřeba dát druhému člověku svobodu růst a měnit se. Touha po přátelství by neměla přítele zastínit.

Některé překážky zdravého přátelství

  • Na prvním místě v seznamu překážek zdravého přátelství je přivlastňování. Náš přítel nemusí umět opětovat intenzitu našich citů, protože jeho pozornost může být zaměřena jiným směrem, řekněme na tíživou situaci v rodině nebo na pracovišti. Jiný přítel se možná přestěhoval do jiného města nebo na nás má měně času, protože se oženil nebo se mu narodilo dítě. Takové věci dokážou probudit náš sklon přivlastňovat si lidi a oživit v nás touhu ostatní ovládat.
  • Mnohá přátelství ztroskotávají kvůli přílišné zaneprázdněnosti. Lidé na sebe kvůli mnoha aktivitám přestanou mít čas. Prostě ztrácíme spojení. Přisuzujeme-li práci tak dominantní postavení, že nejsme schopni udržovat přátelství, náš život se tím ochuzuje.
  • Nebezpečí opačného druhu představuje přehnaná citová angažovanost, kdy se soustředíme na přátelský vztah až příliš, jsme posedlí pocity, jež vyvolává, a analyzujeme každičký detail. Něco takové přátelství dusí a odpuzuje i nejvelkorysejší přátele. Zdravé přátelství je jako plamen, který svítí a zahřívá oba přátele. Můžeme ho uhasit naším nedostatečným, ale také přílišným zaujetím.
  • Dalším nebezpečím je soupeřivost. V kultuře, kde jsou lidé často posuzováni podle toho, co dělají nebo kolik vydělávají, může být pokušení soupeřit veliké. Je dobré položit si otázku, jestli přítelův úspěch ohrožuje náš pocit vlastní hodnoty. Je-li tomu tak, je asi čas zamyslet se nad našimi prioritami. Přílišná soutěživost může naše vztahy otrávit. Soutěživost, která vede k nepřejícnosti, je začátkem konce přátelství. Stejným jedem je i závist.

Kroky ke zdravému přátelství

  • Přátelství bez upřímnosti vadne a hyne. Je těžké být upřímný, ale když se stane něco bolestného, nebo jsme z nějakého důvodu naštvaní – a nedokážeme o tom mluvit, odcizení mezi přáteli se pořád zvětšuje. Je-li mezi námi něco, o čem nemluvíme, může se nám stát, že za chvíli se nebudeme bavit o ničem. Tak můžeme přítele velmi rychle ztratit.
  • Být otevřený vůči námitkám čekáme spíše od svých přátel. Ale dokážeme občas i od svých přátel přijmout námitku, že jsme se chovali sobecky a že bychom se měli omluvit?
  • Zdravé přátelství také podporuje, když si přátelé dávají jeden druhému možnost změnit se. Je důležité nenutit člověka, aby byl takový, jako kdysi dávno, když jsme ho poznali – vždyť to ani nejde. Tuto část svobody je nutné poskytnout našim přátelům. A měli by si ji dávat i manželé. Jeden ženatý kamarád mi nedávno řekl, že asi největším zabijákem manželství je nedostatek svobody růst a měnit se.
  • Přátelství je otevřené. Vítá druhé a není výhradní. Přílišná exkluzivita v přátelství může vést k izolaci a oddělování se od širšího společenství. Když se přátelství obrátí do sebe a vylučuje ostatní, už není tak zdravé. Taková přátelství mají někdy sklon zabývat se příliš sama sebou, vytvářet si nereálná očekávání a následovně působit na obou stranách zklamání. Pro odhalení nezdravé “exkluzivity“  si můžete položit pár otázek. Váháte otevřít svůj přátelský vztah druhým? Žárlíte, když váš přítel tráví víc času s jinými přáteli? Máte pocit, že vám má být přítel pořád k dispozici? Pokud jsou vaše odpovědi kladné, měli byste si uvědomit, že váš přítel není na světě jen pro vás.
  • Přátelství by mělo být okořeněno humorem. Jednou z nejdůležitějších složek přátelství je bavit se, zasmát se a užívat si jeden druhého. Dobří přátelé nám připomínají, abychom e nebrali příliš vážně.  Humor nám pomáhá splasknout naše nafouklé ego.
  • Přátelé si potřebují pomáhat. Přátelství nespočívá jen v debatování, ve sdílení a naslouchání. Někdy přítel potřebuje, abychom pro něj něco konkrétního (u)dělali. Pomoc druhému nevyžaduje sáhodlouhou přípravu ani akademické tituly.

Vděčnost - důležitá součást přátelství

Velmi důležitou součástí přátelství je žít ve vděčnosti za tento dar. Skutečná přátelství málokdy přicházejí samovolně, vyžadují úsilí a trpělivost. Pokud si za cenu veškerého a celoživotního úsilí najdeme třeba jen jednoho přítele, stálo to za to.