Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Anna Melchiorová

Boží láska jako zdroj a vzor naší lásky k dětem

Poznání Boží lásky v nás vytváří schopnost milovat

z knihy Mateřství , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Týden po narození našeho prvního dítěte jsem utekla. Během toho prvního týdnu jsem spala pokaždé jen několik málo hodin a po zbytek času jsem měla miminko u prsu, s výjimkou jediné chvilky, kdy jsem s pocitem provinění nechala lehce spící dcerku na pět minut na naší posteli, abych se osprchovala, přičemž ona během těch pěti minut z postele sklouzla a křičela, načež jsem nahá běžela k ní, sevřela jsem ji v náručí, vzlykala a bála jsem se, že má poškozený mozek (ona, ne já). Bylo to ve čtvrtek. Manžel se vrátil domů z práce, já jsem mu podala miminko a odešla jsem. Ačkoli mi v hlavě šumělo, jako bych měla padnout únavou, mé tělo přímo dychtilo po tom jít ven a kráčet svěžím jarním vzduchem. Chodila jsem a chodila. Chodila jsem ulicemi a podél řeky a přes louku. Stěží jsem si všímala stromů a ptáků, ale byla jsem ráda, že jsem sama a že mohu rychle jít. Asi po dvou hodinách jsem se vrátila domů, vzala jsem naši plačící dcerku a nakrmila jsem ji. Můj muž ji celou tu dobu, co jsem byla pryč, choval, nemohl ji utišit a říkal si, jestli se vůbec vrátím.

/.../

Nejenže jsme s manželem nic nevěděli, ale také jsme byli sami. Ačkoli přišla na kontrolu ženská sestra a pak i zdravotnice, ačkoli se u mě stavila při návratu z Afriky moje sestra, aby nad tou změnou, co se se mnou udála, žasla, a ačkoli nás navštívili sousedé a obdivovali miminko, nikdo nezůstal a nepomáhal. U dveří nebyl zástup příbuzných a přátel přinášejících obědy, tázajících se, co potřebujeme nakoupit, a pomáhajících s úklidem; u manžela v práci nebyly podmínky na to, aby si mohl vzít nějaké volno; neměla jsem kolem sebe žádný okruh zkušených maminek, které by mě zachytily a podaly mi pomocnou ruku.

A tak jsme se s manželem museli sami poprat s velice složitou situací, poznávat naše potřeby a objevovat cesty, jak je naplňovat. Po tom prvním strašně těžkém týdnu to už bylo lepší. Ve své hrdosti a zbrklosti jsem učinila první krok: požádala jsem o pomoc. Zakoupili jsme kojeneckou lahev a manžel na chvíli převzal noční a víkendové krmení, aby mi umožnil se trochu vyspat. Na pár týdnů mi přijela na pomoc tchyně a pak se k nám na pár měsíců nastěhovala jedna španělská dívka, která hrála si s naší dcerkou, mazlila se s ní, trošku uklízela a myla nádobí a bylo jí strašně smutno po příteli v Malaze.

/.../

Bůh je láska

A Bůh, jak víme, stvořil člověka podle svého vlastního obrazu. To tedy musí nutně znamenat, že je člověk předurčen k lásce, že láska je cestou člověka i jeho cílem. „Člověk, který je jediným tvorem na zemi, jehož Bůh obdařil vlastní vůlí, nemůže plně najít sám sebe, pokud sám sebe upřímně neodevzdá “, dar sebeodevzdání a lásky k někomu dalšímu. Nic nás více nepřipodobňuje k Bohu, než to, když někoho milujeme. „Láska je ‘božská’, protože vychází od Boha a sjednocuje nás s Bohem.“ „[Člověk] se připodobňuje Bohu do té míry, nakolik se stává milující bytostí.“ A ze všech lásek se ona láska, která je pro mateřství nejdůležitější, bezpodmínečná láska – láska, která miluje, ať se děje cokoli – se nejvíce podobá Boží lásce k nám. Tím, že našemu „já“ umožníme, aby se v průběhu mateřství měnilo tak, aby bylo schopno bezpodmínečné lásky, a v bezpodmínečné lásce reagujeme na Boží volání k opravdovému sebenaplnění, odpovídáme na Boží volání ke svatosti. Když tak umřeme našemu starému „já“ a znovu vstaneme, abychom jako matky znovu promluvily, staneme se lidštějšími a tím, že se staneme lidštějšími, se trošku více připodobníme Bohu.


Bůh nás miluje

Jak moc nás miluje? Zemřel pro nás – stačí to? Ano, ale.. Jak máme vědět, že nás miluje teď? Teď, když se nám nic nedaří? Teď, když jsme rozzlobení, nebo dokonce agresivní? Teď, když máme obavy a jsme na pokraji zoufalství? Něco jiného je věřit v Boží lásku a něco jiného je se z ní radovat! Inu, nemůžeme se radovat z něčeho, co neznáme, a než něco poznáme, tak to chvíli trvá a něco nás to stojí. Poznávat Boží lásku pro nás znamená uplatňovat naši víru. Vyžaduje to, abychom si několikrát denně, když konáme svou práci, vnímáme své pocity a když se nám v hlavě honí myšlenky, připomínali Boží slovo, Boží vůli a Boží moudrost. V tomto hledání nám mají pomáhat modlitby, jak tradiční, tak i naše vlastní, čtení, zvláště pak díla mnoha světců – najděme si toho pravého, který k nám bude promlouvat – a svaté přijímání a svátost smíření. Pomáhají nám, abychom si uvědomili naši slabost a svěřili ji Bohu. A tím, že svěříme naši slabost Bohu, se přibližujeme Boží lásce.

Úsilí o poznání Boží lásky k nám se rozhodně vyplatí. Bůh nás miluje jako své děti. Bezpodmínečně. Nemiluje nás proto, že jsme dobří a silní. Miluje nás proto, že jsme Jeho děti. A Jeho láska nás činí dobrými a silnými. Boží láska je pro nás „účinnou a činnou láskou. Je to láska, která – ačkoli v nás rozhodně předem nepředpokládá schopnost milovat, v nás tuto schopnost milovat vytváří“. Poznání Boží lásky k nám nás uschopňuje k lásce. Náš vztah k Bohu, láska v našem duchovním nitru, utváří a udržuje naše já. Náš vztah k Bohu nás tudíž připravuje na mateřství, protože do mateřství musíme vložit naše já. Pokud se neustále obracíme k Bohu, můžeme se neustále obracet k našim dětem a milovat je, aby byly zdravé, šťastné a svaté.

/.../

Láska proměňuje utrpení

Bolesti patřící naší minulosti, rozpory mezi námi a našimi vlastními matkami, řetěz táhnoucí se zpět snad přes mnoho generací více či méně nesprávného mateřství – jsme předurčeny k tomu, abychom to všechno předávaly dále? Můžeme dát více, než bylo dáno nám? Ne, ale dostaly jsme toho více, než si možná uvědomujeme. Nemusíme se stát takovými, jaké byly naše matky a babičky, nemusíme mluvit jako ony, nemusíme trpět jako ony. Nemusíme milovat chladnou, hodnotící, panovačnou nebo nevyzpytatelnou láskou, a to i pokud jsme my samy tak byly milovány, protože nyní máme jiný způsob lásky. Můžeme překonat vzory minulosti, protože nyní víme, že jsme milovány dokonalou láskou. Zakoušíme-li Boží lásku k nám, můžeme odložit naši lásku. Nemusíme se v hněvu ohlížet zpět nebo se v obavách dívat kupředu; můžeme se s láskou dívat kolem dokola. S jistotou Boží tvořivé lásky můžeme tuto lásku předávat prostřednictvím lásky ke svým dětem.

Pán nám říká, že se člověk může stát pramenem a že proudy živé vody poplynou z jeho nitra (srov. Jan 7,37 - 38). Abychom se takovým pramenem stali, musíme neustále znovu a znovu pít z původního pramene, kterým je Ježíš Kristus, z jehož probodeného srdce tryská láska k Bohu (srov. Jan 19,34).

Zakusíme-li Boží lásku k nám, umožní nám to překonat svou minulost i sebe sama, abychom dokázali milovat druhé podobně mocnou, proměňující láskou.

Co tedy k této úžasné, proměňující lásce patří? Tím chci říci: máme tady něco dělat? Jak se bezpodmínečná láska sděluje?
Boží láska k nám není jenom základem a zdrojem naší lásky k dětem, je to rovněž vzor lásky, kterou potřebujeme v mateřství. A tím nejlepším způsobem, jak Bůh vyjadřuje svou lásku k nám, je jeho přítomnost. Bůh nás zná, Bůh nám naslouchá, Bůh nám odpovídá. Bůh nám v každý okamžik věnuje svou plnou pozornost. To je zajisté těžké napodobit. Naštěstí nemusíme dosáhnout jeho pozornosti. Ale musíme tu být pro naše děti, musíme jim být k dispozici, musíme jim věnovat pozornost a musíme stále odpovídat na jejich podněty. A to zejména po narození našich dětí a na začátku jejich života.

/.../


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…