Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Citát z Bible na každý den

17. 12. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Dvě jména, která shrnují mystérium Vánoc

visačka, jmenovka, průkaz / foto: Mohamed Hassan z Pixabay

Když Josef zjistil, že Maria je těhotná, rozhodl se s ní tajně rozejít. Než už to udělal, zjevil se mu ve snu anděl Boží a řekl: „Josefe, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (srov. Mt 1, 18 – 24)

Jméno není jen jakousi nálepkou, abychom někoho mohli odlišit od druhých. Znát někoho jménem totiž umožňuje obrátit se na něj velmi osobně a navázat s ním mnohem hlubší vztah. Když se někomu představíme jménem, už nejsme anonymní, známí od vidění nebo nositelé nějaké role, ale pouštíme ho do své blízkosti.

Podobnou roli hraje jméno v bibli. Když Bůh zjevuje Mojžíšovi svoje jméno, odhaluje, kým je, a umožňuje Mojžíšovi, aby s ním mohl mluvit přímo „jako přítel s přítelem“. Indiánská jména vyjadřují, jaký čin jeho nositel vykonal. A mnoho jmen v bibli ukazuje na poslání jeho nositele v Božích plánech, k čemu ho Bůh povolává a jak si ho chce použít.

Jádrem Matoušovy biblické zprávy o narození Ježíše Krista jsou dvě jeho jména – jedno oznámené andělem, druhé od proroka Izajáše:
„Ježíš“, hebrejsky Ješua, znamená „Bůh vysvobozuje / zachraňuje“.
„Emanuel“ pak znamená „Bůh s námi“.

Skrze dítě, které se Marii narodí,
je nám Bůh blízko, s námi.
Nejsme sami, opuštění, vzdálení od Boha.
On přichází jako jeden z nás,
abychom jeho blízkost a zájem o nás
mohli zakoušet lidským způsobem,
tak jak toho jsme schopni.

Skrze Ježíše nás Bůh vysvobozuje ze všeho,
co náš život poničilo,
ať už to bylo naše vlastní jednání,
či jednání druhých,
ať už to byly nebo naše vlastní hříchy,
či hříchy druhých.

Tato dvě jména shrnují tajemství Vánoc,
tajemství narození Božího Syna.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)