Já jsem chléb. (J 6,51) - Citát z Bible na každý den

17. 12. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Dvě jména, která shrnují mystérium Vánoc

visačka, jmenovka, průkaz / foto: Mohamed Hassan z Pixabay

Když Josef zjistil, že Maria je těhotná, rozhodl se s ní tajně rozejít. Než už to udělal, zjevil se mu ve snu anděl Boží a řekl: „Josefe, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (srov. Mt 1, 18 – 24)

Jméno není jen jakousi nálepkou, abychom někoho mohli odlišit od druhých. Znát někoho jménem totiž umožňuje obrátit se na něj velmi osobně a navázat s ním mnohem hlubší vztah. Když se někomu představíme jménem, už nejsme anonymní, známí od vidění nebo nositelé nějaké role, ale pouštíme ho do své blízkosti.

Podobnou roli hraje jméno v bibli. Když Bůh zjevuje Mojžíšovi svoje jméno, odhaluje, kým je, a umožňuje Mojžíšovi, aby s ním mohl mluvit přímo „jako přítel s přítelem“. Indiánská jména vyjadřují, jaký čin jeho nositel vykonal. A mnoho jmen v bibli ukazuje na poslání jeho nositele v Božích plánech, k čemu ho Bůh povolává a jak si ho chce použít.

Jádrem Matoušovy biblické zprávy o narození Ježíše Krista jsou dvě jeho jména – jedno oznámené andělem, druhé od proroka Izajáše:
„Ježíš“, hebrejsky Ješua, znamená „Bůh vysvobozuje / zachraňuje“.
„Emanuel“ pak znamená „Bůh s námi“.

Skrze dítě, které se Marii narodí,
je nám Bůh blízko, s námi.
Nejsme sami, opuštění, vzdálení od Boha.
On přichází jako jeden z nás,
abychom jeho blízkost a zájem o nás
mohli zakoušet lidským způsobem,
tak jak toho jsme schopni.

Skrze Ježíše nás Bůh vysvobozuje ze všeho,
co náš život poničilo,
ať už to bylo naše vlastní jednání,
či jednání druhých,
ať už to byly nebo naše vlastní hříchy,
či hříchy druhých.

Tato dvě jména shrnují tajemství Vánoc,
tajemství narození Božího Syna.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...