Bůh sám je naše pomoc. (Žl 33,20) - Biblický citát na dnešní den

7. 5. 2008 , (Foto: IMA)

Vypořádání se s minulostí je možné, aneb: Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka

Vypořádání se s minulostí je možné, aneb: Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka

Kvalita vztahu s matkou ovlivňuje
všechny oblasti našeho života 

Většina lidí chce mít se svou matkou příjemný a vzájemně uspokojivý přátelský vztah. Skutečnost má však často k tomuto ideálu daleko. Kvalita našeho vztahu s matkou navíc neovlivňuje jen to, co se odehrává mezi ní a námi, ale také se výrazně dotýká všech ostatních oblastí našeho života.

Od matky se neučíme jen to, jak budeme chápat důvěrné vztahy, jak budeme přistupovat k druhým a jak budeme respektovat jejich svébytnost, ale také to, jak nakládat s neúspěchem, obtížnými emocemi, očekáváním a ideály, zármutkem a ztrátami a mnoha dalšími složkami, které tvoří naše "emocionální IQ" - tedy tu část naší osobnosti, která má rozhodující vliv na to, zda budeme úspěšní v lásce a v práci. Stručně řečeno, náš emocionální vývoj do značné míry určují tyto dvě skutečnosti: V jaké mateřské péči jsme vyrůstali. Jak jsme na tuto mateřskou péči reagovali.

Vzorce jednání s druhými lidmi přijímáme od své matky, což přináší jak plody dobré, tak samozřejmě i špatné a může to nakonec v naší dospělosti vyvolat i zkázu. Proto je nutné znát své kořeny, ale mnohdy nutné, vydat se cestou nápravy a změny. 

Za vše špatné v životě
nemůže jen naše matka

Mnozí lidé se ve svém trápení mylně domnívají, že jediným skutečným problémem je jejich matka. Mnohé moderní populární psychologické přístupy dokonce propagují obviňování rodičů ze všech klientových problémů a soustředění vydolování "bolesti z minulosti" a na snahu "dostat tu bolest ven", přičemž se vychází z předpokladu, že psychické uvolnění léčí…

Toto a mnohá jiná uvažování se zaměřují na matku minulosti, a nikoli na proces přítomnost. Zastánci těchto teorií se domnívají, že řešení vzejde z obviňování rodičů, snaží se svalit na ně zodpovědnost nebo neustále zpracovávají minulé události, čímž však jejich pozornosti uniká nezbytná změna charakteru, která vede ke skutečnému uzdravení.

Přestože se domníváme, že vyřešení vztahu s matkou je v procesu růstu velice důležité, nestačí to. Je třeba se zaměřit i přítomnost. 

Vypořádání se s minulostí
je možné

Když mluvíme o "vypořádání se s minulostí", nevyzýváme k "návratu do minulosti". Nemůžeme se přeci vrátit do roku 1950, 1960, 1970, ani do včerejšího dne, abychom si tam vyřešili vztah s matkou. Přesto si tento vztah vyřešit můžeme, protože ať se vám to líbí nebo ne, dennodenně s vámi žije dál.

Každý den jsou ve hře dva důležité faktory, které pramení z nevyřešených aspektů našeho vztahu s matkou. První souvisí s tím, co vůči své matce cítíme, s tím, čím nás kdy zranila, a s našimi potřebami, které nenaplnila. Ten druhý představuje hybné síly a vzorce našeho jednání, které jsme si osvojili ve svém vztahu s matkou. První faktor se zabývá tím, jak dnes vnímáme minulost, druhý faktor se týká toho, jak opakujeme vzorce z minulosti.

Pokud jsme byli vystaveni negativnímu mateřství, můžeme si utvořit vzorec nedůvěry k druhým lidem a setrvat v něm do konce života. Budeme skrývat své potřeby a slabá místa. Staneme se bojovnými a agresivními. Abychom ukázali, že nás nikdo nemůže ovládat, ovládáme druhé. A tento seznam může pokračovat. 

Na cestě uzdravení
vycházíme ze tří základních předpokladů: 

1) Prvním z nich je ten, že neexistuje nic takového jako "dobré dítě" a "špatná matka". 

V některých psychologických a poradenských směrech se podporuje "pranýřování rodičů"; za všechno negativní může jeden z rodičů či oba dva. Matky opravdu nejsou ve všem takové, jak by bylo třeba. Některé takové nejsou téměř v ničem, zatímco jiné odvádějí celkem dobrou práci a jen některé věci je třeba doplnit nebo napravit. I děti však mají své defenzivní a nevhodné reakce a v dospělosti v těchto nevhodných vzorcích často pokračují. Proto je třeba, aby dospělé děti převzaly značný díl zodpovědnosti. 

Když začnete vnímat a chápat chybějící prvky v mateřství, jehož se vám dostalo, vaším úkolem je oplakat je a matce odpustit, abyste tak mohli být uzdraveni z toho, co vaše matka neudělala správně. Když pak uvidíte a převezmete zodpovědnost za svůj díl problému, budete moci přijmout, co jste nedostali, získat vládu nad oblastmi svého života, kde se vám dosud nedařilo, a změnit je. V tomto dvojím procesu odpuštění a převzetí zodpovědnosti najdete zdroje neomezeného růstu.

2) Naším druhým výchozím předpokladem je to, že existují určité předem dané úkoly mateřské péče a předvídatelné reakce na ni.

3) Naším třetím výchozím předpokladem je to, že při každém kroku v životě potřebujete lásku a meze. Potřebovali jste, aby vás vaše matka milovala, abyste se mohli naučit vytvářet vztahy s druhými, a aby vám stanovila určité meze, abyste se mohli naučit přebírat zodpovědnost sami za sebe. Pokud vám vaše matka lásku a meze neposkytovala nebo pokud vám dávala jen jedno, a nikoli druhé, bude třeba, abyste si našli způsob, jak si to, co vám chybí, doplnit.

Více zde

(Zpracováno podle knihy Dr. Henry Clouda a Dr. John Townsenda
"Prosím tě, mami…", kterou vydalo nakladatelství Návrat

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

(Vnitřní) uzdravení:
Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím 
Staré zážitky mohou ovlivnit to, co prožíváme nyní 
Nenávist k rodičům se může promítat i do ostatních vztahů
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala 
Vypořádání se s minulostí je možné
Jak se vyrovnat s vnitřními zraněními? 
Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí 
Ježíš uzdravuje tvé srdce 
Ježíš nepřišel uzdravit jen "duši", ale celého člověka
Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti 
Odpuštění má uzdravující účinky 
- viz téma: zraněníminulost

Odpuštění, smíření:
Odpuštění - cesta ven z vnitřního vězeníChceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho 
Odpuštěním prospíváme i sobě 
Myšlenky na pomstu
Odpustit neznamená zapomenout 
Odpuštění tě vnitřně osvobodí z moci těch, kteří ti ublížili... 
Člověk může změnit svůj osud 
Jak mohu odpustit dozorci SS? 
Ke zdravým vztahům patří i omluva... 
Jak si nenechat ničit život starými křivdami? 
Věřím v ... odpuštění hříchů... 
Vězení s klíčem uvnitř

Minulost
Minulost stále nosíme v sobě 
Staré zážitky mohou ovlivnit to, co prožíváme nyní
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala
Dědictví lze spravedlivě vypořádat jen málokdy...
Nenávist k rodičům se může promítat i do ostatních vztahů
Myšlenky na pomstu dovedou člověka opanovat
Odpustit znamená vzdát se naděje na lepší minulost... 
Vypořádání se s minulostí je možné

Matka, mateřství, Den matek
´Já jsem jenom matka, nechodím do zaměstnání.´
Jak reagovat na "blbé" narážky a otázky? 
INZERÁT: Hledá se ideální matka! 
Mateřství vzbuzuje strach 
Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů 
Náročný projekt: žena a matka
Jak si zorganizovat věci a lidi. Praktické pojetí mateřství...
Když jsem byl v kómatu, maminka mě volala jménem 
Nebojím se rakoviny, ale bojím se o děti
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala
Matky se často snaží namáhat místo dětí
Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka
Dítě jako výkladní skříň matky?
Nikdy jsem nepochopil, proč mě matka opustila
Odpustila jsem i své matce ... a získala jsem svobodu 
Svátek matek
- Další texty: matka, mateřstvírodičovství, výchovavýchovaděti - rodiče
Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši 
- Milé děti, vyrobte mamince něco pěkného

Španělský mim Carlos Martínez vystoupí ve Vsetíně a povede přednášky na konferenci ARTKO

Španělský mim Carlos Martínez vystoupí ve Vsetíně a povede přednášky na konferenci ARTKO
(14. 10. 2018) 27. října 2018 od 19:00 se ve Vsetíně uskuteční pantomimické představení, které bude...

Evangelizace pro každého - již potřetí v Olomouci

Evangelizace pro každého - již potřetí v Olomouci
(11. 10. 2018) Toužíš, aby tvoje farnost ožila? Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím...

Jak překonávat strach - rekolekce s P. Józefem Augustynem 23. - 24. listopadu 2018

(9. 10. 2018) Již tradiční rekolekce pořádá Pastorační středisko v Praze. Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před...

Setkání „osamělých vlků“ aneb víkend pro rozvedené muže, 23. – 25. listopadu 2018

Setkání „osamělých vlků“ aneb víkend pro rozvedené muže, 23. – 25. listopadu 2018
(8. 10. 2018) *společenství při mši svaté a modlitbě *prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho *společnou práci v lese, ale i...

Trendy ve vzdělání a výchově - Rodinný život 4/2018

Trendy ve vzdělání a výchově - Rodinný život 4/2018
(5. 10. 2018) Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z mnoha pedagogických směrů a přístupů je ten pravý? To jsou otázky, které si...