Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2022, luzu

Jan Žižka a husitské války

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Dobrý den,

jak to, že Jan Žižka zabíjel lidi, když v bibli je jasně uvedeno: nezabiješ a miluj bližního svého? 

Zabíjelo se pro "svatou věc"

Dobrý den
co se týká Jana Žižky a jeho zabíjení lidí, můžeme jeho život rozdělit na 2 etapy: před husitskými válkami a během nich. Co se týká období před husitskými válkami, zřejmě pro něj nebylo náboženství a tedy i texty bible nijak zvláště směrodatné, a proto se jím nijak zvlášť neřídil.

V době husitských válek vnímal své poslání jako svaté, chtěl konat pokání, a proto se stal "božím bojovníkem". Optikou tehdejší doby nebyla smrt to nejhorší, co mohlo člověka potkat, v jistém ohledu mohla být i očistná. A pokud se válčilo – zabíjelo pro "svatou věc" (a to na obou stranách), byly legální i prostředky, které jsou s cílem v přímém rozporu. Nicméně při dobývání měst se i Žižka snažil jednat v určitých ohledech eticky - ženy a děti byly vyvedeny mimo hradby, takže snaha o regulaci zabíjení zde byla.

Problematika přikázání nezabiješ ve válce se řeší dodnes (alespoň v rámci katolické církve). Rozlišuje se válka obranná a útočná, přičemž v rámci obranné války lze použít všech prostředků k obraně života blízkých. 

K tématu doporučuji zveřejněné odpovědi:

Je hřích zabít ve válce?

Husitské hnutí 
 

Literatura: Jan Žižka – život a doba husitského válečníka (Petr Čornej)
 

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích, Dějiny církve, výhrady k církvi

Související texty k tématu:

Desatero
Desatero přikázání Božích Člověk potřebuje v rozmanitých situacích oporu pro orientaci. 
Život je víc než Desatero Byli jste povoláni ke svobodě. 
Jsme povoláni k něčemu většímu a krásnějšímu Dodržovat slepě Desatero nestačí
Čím se řídit při rozhodování? Striktní dodržování pravidel, či okolnosti?
Boží přikázání nejsou dopravní předpisy 
Dodržovat předpisy a jízdní řády je žalostně málo 
Liberalismus, konzervatismus ... a víra? Liberalismus má dvě stránky. 
Co ne-dělá život křesťanským Pánbíček tě potrestá.
Kdo a kdy zavedl termín "Desatero?
Náboženství a desatero mě moc nezajímaly „Které přikázání je první ze všech?“ 
Na prvním místě miluj Boha. Proč?

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!