Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Benedikt Groeschel

Lék na žal a zklamání je milosrdná láska

Tam, kde není láska, zasévej lásku, a sklidíš lásku

z knihy Co dělat, když život ztrácí smysl , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Lék, který účinkuje vždycky

Z naší lidské zkušenosti víme, že existuje jen velmi málo léků, které vždycky zaberou. Prožíváme-li velké zklamání a žal, je jeden lék, který má spolehlivý účinek, pokud se podává opatrně a důsledně: Vyjít ze sebe a pomoci druhému. Kdysi dávno jsem se naučil nazpaměť tuto větu: "Zachraň něčí duši, a ona zachrání tvoji." Myslím, že princip sebezáchovy obsažený v tomto výroku se velmi dobře shoduje s výzvou našeho Pána: " Miluj svého bližního jako sebe." Skutky milosrdenství jsou jako časté dávky léků na nemocné srdce.

Když přijdeme o své drahé nebo když neúspěch pronásleduje naše úsilí, snadno se stáhneme do jeskyně sebelítosti, kde si lížeme rány. "Proč bychom mysleli na někoho druhého? Na nás nemyslí nikdo. Nikdo mě nemá rád, a tak se budu mít rád sám. Po ostatním mi nic není."

Takový postoj sice láká, když je člověk hluboce zraněn, ale vůbec nepomůže. Protiřečí příkladu i slovům Krista. Evangelní poselství říká, že Bůh nás miloval, ač my jsme ho nemilovali. Kristus položil za své přátele život, i když věděl, že ho opustí. Jeho proroctví o umučení a o jeho významu pro spásu světa- "A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě" - mluví o jeho bezvýhradném milosrdenství hořícím uprostřed stravující temnoty. Jeho modlitba na kříži za odpuštění - "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí" - je vrcholným vyjádřením toho, o čem mluvím: lék na žal a zklamání je milosrdná láska.

Můžete být přesvědčeni (a možná správně), že vaše rána ze ztráty milovaného člověka se nikdy nezacelí. Nebo se potýkáte s odpuštěním křivdy a víte, že ji nikdy nebudete schopni odpustit. Kristův příklad vás může vyvést ze sebe. Působivě zní nádherná rada svatého Jana od Kříže: "Tam, kde není láska, zasévej lásku, a sklidíš lásku."

Prvním krokem ve chvíli rozrušení má být návrat k vlastním povinnostem - péče o ty, které máte na starosti. Někdy to děláme se značnou neochotou. Deprese se nám lepí na paty, takže se doslova vlečeme. Jakýsi hlas uvnitř, hlas zraněného já, křičí: "Všichni mi dejte pokoj, nechte mi můj žal a vztek." Neposlouchejte ten hlas!

Další krok je vnímat potřeby těch, kdo jsou také nešťastní a smutní. Jde-li o smrt v rodině, je dobře, když se postaráme o ostatní, když zajistíme všechno potřebné. Přišel jsem na to, že když jsem sám prožíval velké osobní rozrušení, vždycky se našel někdo, kdo na tom byl ještě hůř než já, kdo byl osamělý, opuštěný, nemocný, umírající. Odolal jsem nutkání starat se sám o sebe a snažil jsem se být pro toho druhého. Asi jsem mu ani příliš nepomohl a udělal jsem víc pro sebe než pro něho, ale on byl vděčný, nebo aspoň moji ochotu přijal.

Štědrost, milosrdenství, laskavost, zájem o druhé, ba i trpělivost, to jsou způsoby, jak naplnit Ježíšovu radu milovat svého bližního jako sebe samého a být milosrdný stejně jako je milosrdný Bůh. V těžkých chvílích máme slabé nervy a musíme se někoho přidržet. Také bychom měli být ochotní se omluvit - je to velký skutek milosrdné lásky a zájmu o druhé, a my na něj tolik zapomínáme. Jak je ušlechtilé, když někdo sám obtížen ještě nese břemeno druhých! Nic neosloví víc než soucit a milosrdenství těch, kdo druhým odpouštějí, ač sami žádnou útěchu a milosrdenství nedostávají.

Překvapivý příklad

S koncem této knihy musím myslet na velký příklad svého přítele kardinála Terence Cookea, který téměř celé desetiletí tiše zápasil s rakovinou. Mám v paměti celý kaleidoskop scén jak stojí v dešti, aby se po mši pozdravil s lidmi, a je to jen týden, co se dozvěděl svou diagnózu (nám neznámou), jak projevuje trpělivý zájem o své kritiky, vnímám jeho milosrdné odpuštění nepřátelům, jeho oproštěnost od touhy se ospravedlnit, jeho neustálý zájem o blaho těch, kdo jsou v potížích. Jeho poslední období života mohlo být o polovinu delší a v posledních měsících se jeho stav mohl jen pozvolna zhoršovat, ale on bez ustání usiloval o dobro církve a všech, kdo žili v okruhu jeho vlivu.

V několika posledních týdnech života si rozdělil čas mezi dlouhé chvíle modlitby a psaní dopisů na závažná témata jako pokoj v životě a ve světě. Dokonce napsal utěšující list bostonské církvi k úmrtí kardinála Madeirose.Tento velmi vnímavý muž uměl zcela zapomínat na sebe. Jeho jemnost se neprojevovala v nářcích, ale ve schopnosti vnímat, jak se cítí druzí. Uměl předjímat jejich potřeby a snažil se vyhnout tomu, co by je mohlo urazit. Zřídka mluvil o svých zármutcích a křivdách, ale rychle a dovedně obracel pozornost k potřebám druhých.

Vzpomínám si na svoji poslední návštěvu u něho, když umíral ve své rezidenci. Bylo to velmi vřelé a radostné setkání. Lehce pustil z mysli své současné utrpení i křivdy z minulosti. Druhý den jsem šel do nemocnice na operaci srdce a on požádal svou sestru a blízkého přítele, kněze, aby mě určitě navštívili a přinesli mi dárek. V tu dobu byl už sám blízko smrti. Po celý život se snažil žít podle blahoslavenství, zvlášť podle blahoslavenství milosrdné lásky: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství."

Životní příklad Terence Cooka, stejně jako příklady mnoha dalších Božích služebníků, dosvědčuje fakt, že milosrdná láska je nejlepší lék. Je to lék duše. Milosrdná láska nejen všechno překoná, ale také všechno uzdraví. Kdo je ochoten si to vyzkoušet, byť s váháním a bez nadšení, ten zakusí její trvalé a blahodárné účinky.

Jiný velký biskup stál tváří v tvář smrti dvakrát: jednou ho srazil nepřátelský kamion, a on zůstal ležet u silnice, jindy byl zraněn kulkou atentátníka. Napsal o smyslu milosrdné lásky.

Papež Jan Pavel píše ve svém listu O Božím milosrdenství (Dives in misericordia): "Ježíš Kristus učil, že člověk nejen přijímá a zakouší milosrdenství od Boha, ale je povinen také sám prokazovat milosrdenství druhým... Jestliže všechna blahoslavenství z horského kázání ukazují cestu obrácení, změny života, blahoslavenství milosrdných je v tomto ohledu zvlášť výmluvné. Člověk má totiž přístup k milosrdné lásce Boha, k jeho milosrdenství, do té míry, do jaké se sám vnitřně proměňuje v duchu podobné lásky k bližnímu."

Ať se stane cokoli, věříme, že Bůh dá i ze zlého vzejít dobru

Neznamená to, že všechno dopadne, jak chceme, a že všechno půjde hladce. Důvěra v Boha neznamená, že Bůh v nás obnoví onen klamný pocit jistoty, který jsme měli předtím. Znamená to, že ať se stane cokoli, věříme, že Bůh je s námi a že pokud se ho budeme držet, i ze zlého dá vzejít dobru, ba i z toho zla, které dopustil. Musím se rozhodnout už teď, že i v nejtemnější hodině života budu věřit, že Bůh je se mnou. A já věřím, že bude s vámi a se všemi, kteří se k němu obracejí, i s těmi, kteří ho neznají natolik, aby se k němu obrátili. Tento život se vším dobrým i zlým rychle míjí, ale Bůh trvá navěky. Nakonec dobří i zlí přejdou přes uzoučký práh fyzické smrti. Projdou za závoj tělesné podoby a budou stát před Bohem, kde každý musí vydat počet ze svých skutků a spolehnout se na Boží milosrdenství.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:
(Související) texty k tématu:

Krize, utrpení:

  • Bůh působí i v naší temnotě I temná období života mohou být dobrými učiteli. Bůh totiž může působit  i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. I temnota nás může mnohému naučit, může nám otevřít oči pro věci,…
  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Život každého…
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému…
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Co dělat, když život ztrácí smysl Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo,…
  • K Bohu se obracejí jen zoufalci? Říká se, že v době vážných krizí se lidé obracejí k Bohu novým způsobem. Skeptici to připisují zoufalství. Bůh vypadá v tomto světle jako berlička. Zranitelnost je ale jeden za…
  • Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: ´Vítězství je jisté! Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme…
  • Bůh přichází do tohoto našeho reálného života Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním lidem v ideálních situacích. Naopak! Bůh je s námi v našem reálném světě, v našich bolestech i trápeních. 
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Láska:

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Svatý rok milosrdenství
Odkazy: 
Vatikánské stránky Svatého roku milosrdenství
Svatý rok milosrdenství (web ČBK)
Svaté brány v ČR 
Hymnus roku milosrdenství
Téma milosrdenství na webu víra.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu víra.cz
Téma milosrdenství na webu pastorace.cz
Téma Svatý rok milosrdenství na webu pastorace.cz

Vše napomáhá k dobrému... (aneb vše zlé může být k něčemu dobré)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…