Pane, ať vidím! (Lk 18,41) - Citát z Bible na každý den

9. 5. 2002 , Petr Kolář (Foto: IMA)

Mezinárodní den žen, nebo Den matek?

Mezinárodní den žen, nebo Den matek?

Už mezi nejstaršími legendami najdeme příběhy ženských snah o zrovnoprávnění s muži. Končí většinou špatně, takže je asi nevyprávěly ženy samotné. Mezitím se ale jejich život změnil k nepoznání. Technické vymoženosti postatně ulehčily břemeno, které je odedávna v domácnosti tížilo, stačí jen pomyslet na dnešní způsob praní prádla a srovnat jej s dřinou, kterou to na venkově znamenalo ještě pro naše maminky. Muž u pračky není dnes ničím neobyčejným, u necek s valchou ho ale uvidíme nanejvýš v satirických divadelních hrách a filmech.

Práce v domácnosti je dnes méně náročná na čas a energii, dnešní ženy ovšem aspirují na více, než jen na ulehčení tohoto druhu starostí. V západní společnosti sílí vědomí důstojnosti jednotlivce a z něj plynou snahy o nové uspořádání věcí veřejných. Je jen logické, že do nich chtějí zasahovat i ženy a nehodlají se spokojit pouze s rolí matky a hospodyňky. Také industrializace s hromadnou výrobou zboží tu sehrála svou úlohu. V ní dnes vzniká rozhodujícím způsobem bohatství a prestiž, zatímco venkov a domácnost se ocitají stále hlouběji ve jejím stínu. Žena, která zůstává sama doma s dětmi, zatímco manžel "chodí do práce", se tak může najednou cítit osamocena a mimo společenské dění, což není zrovna příjemný pocit.

Společenské změny v západním světě neplynou přímočaře z evangelia, ale přece jen s ním úzce souvisí a mají v něm své kořeny. Křesťanství je přece prodchnuto zvláštní úctou k ženě, snahy o její rovnoprávnost jsou součástí jeho programu dopředu a daly se tedy očekávat. Otázkou ovšem je, co všechno z z nich vyplyne. Co bude například s dětmi v rodinách, kde jsou muž i žena naplno zaměstnáni mimo domov? V západních zemích to už vedlo k prodloužení denního pobytu dětí ve škole až do večera, aby se nevracely domů příliš dlouho před návratem rodičů a jmenovitě matky. Mužové musí přebírat část domácích povinností a tím se proměňují od základu i vztahy mezi manžely.

Ženy mají v roce dva svátky: Květnový Den matek a Mezinárodní den žen v březnu. Prozatím mezi nimi vládne jisté napětí, vyspělá společnost ale už pochopila, že nemůže ženu vytlačit jen do úlohy matky a hospodyňky. Na druhé straně se zaměstnaná žena za normálních okolností stane jednou matkou (a muž se přitom stane otcem!) a musí řešit problém střetu dvou zájmů. Ženy-matky to nikdy neměly lehké, stačí se podívat na jejich pozici v chudých zemích třetího světa, abychom si uvědomili, oč hůře na tom jsou, než ženy na západě. Tam je ovšem zaměstnání odděluje od dětí, zatímco v tradiční společnosti mu zůstávají nablízku. A jestli je tomu opravdu tak, že svátek matek zavedli muži, zatímco mezinárodní den žen si prosadily ženy samotné, pak je na čase sladit je tak, jak se musí sladit činnost ženy v zaměstnání s její úlohou matky. Stejnou měrou se to dotkne také mužů, jejich rodinných povinností a ve hře je samozřejmě i život z víry všech členů rodiny.

 

Pro RaVat Petr Kolář SJ (5. 5. 1999)

Svátek MDŽ („Mezinárodní den žen“ 8.3.) byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí…

Související texty k tématu:

Žena
Ježíš vrátil ženám důstojnost 
Žena podle Božího záměru 
Bůh ženu nestvořil jen jako pomocnici v domácnosti 
Žena za volantem aneb: „Krávo!“
Co chtějí říci ženy ženám (soubor příběhů ze života)
Identita ženy ve světle stvoření (prof. dr. Miroslav Zedníček)
Marie Magdaléna 
Marta a Maria - povídka z Knihy apokryfů
Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek?
Žena v pojetí filosofické antropologie (Mons. ThDr. Karel Vrána) 
Bůh je stvořil jako muže a ženu legenda 
Bůh není ani muž, ani žena...
Jak jsem si vysnívala svou budoucnost
Jakého muže si pořídí vaše dcera 
Je pošmourné zimní lednové ráno. A já mám nějakou chřipku. 
Jsem úplně normální holka, snílek, která vždy toužila po dobrodružství…
Nebyla to prostitutka, ale plačící žena
Nikdo na smrtelné posteli nelitoval, že nebyl více v kanceláři
Princezna a král
Přátelství žen
MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.
Muži naříkají kvůli ženám
Nebeský Otec mi nahradil tátu... 
Neohýbat hřbet – řeholnice na tanku
Rád bych se svou ženou více mluvil, ale nevím, co bych měl říkat…

Žena a muž:
- I když se muž a žena obracejí k témuž Bohu, dělají to jinak... (Aleš Opatrný)
- Žena a muž - dva světy? (Rozhovor s psychologem P. Goldmanem)
- Akcenty mužské a ženské spirituality (P. Tomáš Holub)
- Hranice a váš manželský partner (Dr. Henry Cloud)
- Další texty pro ženy (ale i muže) zde

Matka, mateřství, Den matek
´Já jsem jenom matka, nechodím do zaměstnání.´
Jak reagovat na "blbé" narážky a otázky? 
INZERÁT: Hledá se ideální matka! 
Mateřství vzbuzuje strach 
Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů 
Náročný projekt: žena a matka
Jak si zorganizovat věci a lidi. Praktické pojetí mateřství...
Když jsem byl v kómatu, maminka mě volala jménem 
Nebojím se rakoviny, ale bojím se o děti
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala
Matky se často snaží namáhat místo dětí
Za vše špatné v našem životě nemůže jen naše matka
Dítě jako výkladní skříň matky?
Nikdy jsem nepochopil, proč mě matka opustila
Odpustila jsem i své matce ... a získala jsem svobodu 
Svátek matek
- Další texty: matka, mateřstvírodičovství, výchovavýchovaděti - rodiče
Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši 
- Milé děti, vyrobte mamince něco pěkného

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(16. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15. 11. 2019) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…