Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29) - Citát z Bible na každý den

29. 9. 2018, IMA (Foto: ima) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zažili jste někdy posměch druhých lidí?

Nálepka začátečník s textem: A vařit taky neumím. Auto.  / -ima-

Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek. Ale mzda, o kterou jste ošidili druhé, křičí a ten křik pronikl až k Božímu sluchu. (srov. Jak 5,1-6)

Natrefili jste někdy na arogantního člověka, kterého jste potřebovali?

Zažili jste už někdy posměch či pohrdání od druhých lidi? Nebo z vás někdo udělal „blbce“ v oboru, ve kterém se nevyznáte, ale on je v něm více zkušený než vy? Anebo to byl dokonce odborník a vy jste od něj očekávali profesionální službu, pomoc, či pochopení?!

Mohli jste se takto možná setkat s nějakým automechanikem, či lékařem, zdravotní sestrou, řemeslníkem, učitelkou, nadřízeným, kolegou, spolužákem, kamarádem, svým rodičem, manželkou, manželem, duchovním, policistou, úředníkem, politikem atd. atd.

A jak toto souvisí s výše uvedeným biblickým citátem „…vy boháči: plačte…“? Zcela zásadně!

Každý z nás je v něčem „bohatý“

Každý člověk je totiž něčím od Boha nadaný, obdarovaný a vybavený. Každý člověk má nějaké talenty a vlohy, kterými může být užitečný a prospěšný. Každý z nás je „bohatý“ - něčím jiným.

Někdo umí naslouchat a vcítit se do druhého, jiny umí povzbudit, další umí opravit počítač, jiny umí skvěle učit a vysvětlovat, další umí vařit, léčit, ošetřovat, vychovávat, někdo je dobrý ředitel, politik, někdo jiný zdědil velké peníze, anebo je umí vydělávat, někomu dalšímu se daří v podnikání…

Své talenty můžeme využít i zneužít

Rozhodující ale je, jak toto bohatství každý člověk používá. Každá vloha – talent – „bohatství“ lze totiž používat k prospěchu svému i druhých, anebo si ho nechat jen pro sebe, či ho dokonce namířit proti druhým.

Z Bible vyplývá, že Bůh stvořil lidi jako různé části těla, které se mají harmonicky doplňovat a solidárně si pomáhat. Nemají si konkurovat, navzájem se manipulovat, či proti sobě bojovat.

Kdo si ucpe ucho při chuďasově křiku, nedojde sluchu, až sám bude křičet

Bůh nás každého tedy vybavil něčím, čím můžeme být ostatním prospěšní a očekává to od nás. Každý z nás pak tomuto Bohu jednou staneme tváří v tvář. A staneme také tváří v tvář i všem těm lidem, kterým jsme svým bohatstvím byli prospěšní, či naopak jim pomoc odmítli, anebo dokonce jsme naše vlohy použili proti nim. Tehdy naše jednání bude k naší oslavě, či se obrátí proti nám…

Bůh sám se totiž navíc ztotožňuje se všemi potřebnými lidmi: „Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, mně jste učinili. A cokoliv jste neučinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, ani mně jste neučinili. (srov. Mt 25,31-46). Jinde v Písmu pak stojí: „Poklady nahromaděné křivým jazykem jsou léčkou smrti. Kdo si ucpe ucho při chuďasově křiku, nedojde sluchu, až sám bude křičet“ (srov. Přís 21,1-13). A „Neodpírej prokázat dobrodiní, když je v tvé moci. Nechystej proti bližnímu zlo…“ (srov. Přís 3,27 -29).

A co já s tím?

Každý z nás umí vypočítat mnoho věcí, které neumíme, které se nám nedaří, v čem jsou druzí lepší, úspěšnější, prospěšnější. Ale není nutné a ani dobré se navzájem srovnávat, porovnávat a závidět si, čím je kdo nadaný, co kdo obdržel „do vínku“. Je ale potřeba hledat a nacházet to dobré „bohatství“, které je vloženo právě do mě. A s tím pak být prospěšný svému okolí. I v maličkostech. A s láskou – která každému našemu jednání dává nikdy nekončící a věčný užitek.

Takové jednání je pak zdrojem radosti a pokoje.
Pro nás i pro naše okolí.
Radosti věčné.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Bohatství
Bože, nedávej mi ani bídu, ani bohatství 
Bohatství může být handicapem 
Chci vyhrát ve sportce, Bože!
Tvoje štěstí nespočívá v hromadění
Často nás vše nudí 
Nakukali nám, že se musíme zabezpečit
Peníze si do hrobu nevezmeme
Nejdůležitější věci koupit nelze
Mnozí si myslí, že věci nás učiní šťastnými
Cesta ke štěstí nevede skrze nadbytek
Drobné projevy laskavosti nás moc nestojí 
To nejdražší co mám
Láska Boží léčí naše náruživosti

Porovnávání se, srovnávání, poměřování
závist, poměřování se, dalekohledKdo jen napodobuje druhé, ve skutečnosti sám nežije
Od malička jsme vedeni k porovnávání se s druhými 
Srovnávat se s druhými znamená znehodnocovat sebe 
Nekaz si radost tím, že budeš někomu závidět
Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit 
Být vděčný sám za sebe
Neboj se být sám sebou

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

Láska:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…