Odpouštějte. (Mk 11,25) - Citát z Bible na každý den

8. 4. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Své srdce máme někdy uzavřené ... v hrobě

otevřená jeskyně, tma, světlo, sluneční paprsky, opar, kouř / foto Valentin Jorel Unsplash.com

Marie Magdalská přišla časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že kámen od hrobu je odstraněn. (Jan 20,1)

Ježíš vstal z mrtvých!
Jak moc i my někdy potřebujeme
opustit své vlastní různé hroby…

Možná máme své srdce zavalené
nějakým konkrétním těžkým kamenem,
který nám brání plně žít,
a toužíme po tom, aby Velikonoce přišly i pro nás.
Chceme, abychom i my vyšli z temnot svého hrobu
a konečně „byli vzkříšeni“,
aby nás opustilo naše trápení a bolest.
Můžeme mít ale pocit,
že velikonoční radost není určena pro nás…

Pokud je hrob našeho srdce
stále uzavřený, nezoufejme.
Znamená to totiž, že Ježíš je stále uvnitř
a jen čeká, až mu dáme prostor.
Nebojme se přijít k tomu velkému kameni.
Sami s ním nepohneme,
ale pro Ježíše není ani hora překážkou.
Není totiž kamene, kterým by On nepohnul.

Volejme ho, dejme nu prostor v našem srdci.
Probuďme naši víru.
Nechme si ze srdce odvalit vše, co ho tíží.
Odevzdejme ten těžký kámen Ježíši
a sledujme, jak se valí pryč z našich životů.
Možná to bude jinak a v jiném čase, 
než bychom si aktuálně představovali, ale je to možné!
Velikonoční Ježíšovo zmrtvýchvstání je toho začátkem.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání
Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání souhrnný pohled
Kristus skutečně vstal z mrtvých
Existuje nový začátek 
Moc Kristova vzkříšení je větší než veškeré zlo. 
Příroda nám nabízí jakýsi obraz vzkříšení
Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha 
Kristovo zmrtvýchvstání je klíčem k pochopení dějin
Vzkříšení není znovuoživení naší mrtvoly... 
Když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě 

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Láska v krizi 
Jak milovat nemilovatelné Co když se ocitneme v situaci, když prostě milovat nezvládáme?
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření Možná sníme „o ráji,…
Vyžadujeme-li od lásky přespříliš, je zklamání nevyhnutelné
Nejsem šťastný, a je to tvoje chyba! „Neposkytl mi to, co jsem od něj očekávala.“ 
Milovat je někdy těžké
Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení
Fantazírovat o idylické lásce je neužitečné Láska znamená: „konat dobro“.
Manželství = sny v troskách? Poznáte výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. 
Každý jsme v nějakém vězení. A i tam můžeme žít a ... milovat

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...