Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

8. 4. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Své srdce máme někdy uzavřené ... v hrobě

otevřená jeskyně, tma, světlo, sluneční paprsky, opar, kouř / foto Valentin Jorel Unsplash.com

Marie Magdalská přišla časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že kámen od hrobu je odstraněn. (Jan 20,1)

Ježíš vstal z mrtvých!
Jak moc i my někdy potřebujeme
opustit své vlastní různé hroby…

Možná máme své srdce zavalené
nějakým konkrétním těžkým kamenem,
který nám brání plně žít,
a toužíme po tom, aby Velikonoce přišly i pro nás.
Chceme, abychom i my vyšli z temnot svého hrobu
a konečně „byli vzkříšeni“,
aby nás opustilo naše trápení a bolest.
Můžeme mít ale pocit,
že velikonoční radost není určena pro nás…

Pokud je hrob našeho srdce
stále uzavřený, nezoufejme.
Znamená to totiž, že Ježíš je stále uvnitř
a jen čeká, až mu dáme prostor.
Nebojme se přijít k tomu velkému kameni.
Sami s ním nepohneme,
ale pro Ježíše není ani hora překážkou.
Není totiž kamene, kterým by On nepohnul.

Volejme ho, dejme nu prostor v našem srdci.
Probuďme naši víru.
Nechme si ze srdce odvalit vše, co ho tíží.
Odevzdejme ten těžký kámen Ježíši
a sledujme, jak se valí pryč z našich životů.
Možná to bude jinak a v jiném čase, 
než bychom si aktuálně představovali, ale je to možné!
Velikonoční Ježíšovo zmrtvýchvstání je toho začátkem.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání
Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání souhrnný pohled
Kristus skutečně vstal z mrtvých
Existuje nový začátek 
Moc Kristova vzkříšení je větší než veškeré zlo. 
Příroda nám nabízí jakýsi obraz vzkříšení
Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha 
Kristovo zmrtvýchvstání je klíčem k pochopení dějin
Vzkříšení není znovuoživení naší mrtvoly... 
Když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě 

Krize, utrpení:

  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. 
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku...
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

Láska v krizi 
Jak milovat nemilovatelné Co když se ocitneme v situaci, když prostě milovat nezvládáme?
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření Možná sníme „o ráji,…
Vyžadujeme-li od lásky přespříliš, je zklamání nevyhnutelné
Nejsem šťastný, a je to tvoje chyba! „Neposkytl mi to, co jsem od něj očekávala.“ 
Milovat je někdy těžké
Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení
Fantazírovat o idylické lásce je neužitečné Láska znamená: „konat dobro“.
Manželství = sny v troskách? Poznáte výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. 
Každý jsme v nějakém vězení. A i tam můžeme žít a ... milovat

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…