Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

13. 12. 2014, Bratr Roger Schutz | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nepoddávej se zármutku, Bůh tě chce vést k radosti

Nepoddávej se zármutku,  Bůh tě chce vést k radosti


Stále se radujte. ...
Bez přestání se modlete. ...
Nezhášejte oheň Ducha. ... (srov. 1 Tes 5,16-24)

Stále se radujte

Dlouho před příchodem Krista napsal jeden věřící toto pozvání:
„Nepoddávej se zármutku,  Bůh tě chce vést k radosti.“ (Sir 30,21-23)
Když cokoliv zahání Boží radost v nás, nezneklidňujme se! 
Bez ohledu na naše nejasnosti se nám znovu a znovu
jako proud života nabízí pokorná, zcela pokorná důvěra v Boha. 

A může v nás vytrysknout tato modlitba:
„Ježíši Kriste, světlo srdce mého! Ať ke mně již nemluví mé temnoty!“ 
Tato slova napsal ve čtvrtém století křesťan ze severní Afriky poté,
co smrt zkosila několik jeho blízkých. Byl to svatý Augustin.

Když k nám začnou promlouvat naše temnoty, mohou v nás vyvolat až závrať. 
Takřka z ničeho ale může vykvést pouštní květ, netušená radost.

Bez přestání se modlete

Modlitba nás nevzdaluje od zájmu o svět.
Naopak, není nic zodpovědnějšího než modlitba:
čím víc žijeme pokornou modlitbou,
tím více jsme vedeni k lásce a k tomu,
abychom ji vyjadřovali svým životem.

A je k modlitbě zapotřebí mnoho slov? Ne.
Víme, že i pár slov, často velmi neobratných,
stačí k tomu, abychom mohli Bohu všechno odevzdat,
své obavy i své naděje. 

Cesta, která vede z neklidu

Jestliže se odevzdáme Duchu božímu,
nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře.
Řekněme mu ve svém srdci:
„Duchu svatý, dej, abychom se v každé chvíli obraceli k tobě.
Tak často zapomínáme, že v nás přebýváš,
že se v nás modlíš,  že v nás miluješ.
Tvá přítomnost v nás je důvěra a nepřetržité odpouštění.“ 

Prostá krása společné modlitby

Modlitba je pokojná síla, která na člověka působí a nedá mu jen tak dřímat.
Z ní čerpáme nezbytnou sílu. 
Pro někoho ale může být modlitba o samotě velmi těžká.
Takovému člověku se nabízí i modlitba společná.
Krása společné zpívané modlitby, třeba jen ve dvou či ve třech,
je neocenitelnou oporou duchovního života.
Z prostých slov a dlouho opakovaných melodií může vyzařovat radost.
Při společně zpívané modlitbě člověk cítí, jak v něm sílí touha po Bohu,
a může prožívat kontemplativní očekávání.

Ano, ať se raduje naše srdce!
Prostá krása společné modlitby je místem,
kde se obnovuje duch chvály.
Nepatří snad zpívaná modlitba jakoby k prvním darů našeho vzkříšení?

Je úžasné, že v době, kdy jsme v mnoha zemích světa svědky ochabnutí víry,
se nám Duch svatý dává především skrze společnou modlitbu.

 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Bratr Roger z Taizé
NETUŠENÁ RADOST,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
Redakčně upraveno

 

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Duch svatý, letnice:
Duch svatý není nějaká energie- Jak nejlépe "realizovat sám sebe"?
- Kdo je Duch svatý, jak působí? (Angelo Scarano)
- Jakých je sedm darů Ducha svatého?
- Příběh svatodušních svátků (pro děti)
- Nevíme, jak se modlit... Roger Schutz
- Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde

Radost:


Taizé Praha

Evropské setkání mladých Praha
29. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 se v Praze konalo evropské setkání mladých křesťanů pořádané bratry z komunity Taizé, kterou založil bratr Roger.  Na setkání se účastnilo na 30.000 mladých lidí z 65 zemí.  Toto setkání - „pouť důvěry na zemi“ se koná každý rok v nějakém městě Evropy. Mladí lidé (ve věku 17–35 let) jsou během těchto setkání ubytováni především v rodinách. Přivážejí si své spacáky a karimatky, aby mohli spát na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí... Krátké ohlédnutí za setkáním mládeže Taizé Praha 2014 naleznete zde.

Více info o Taizé

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…