Bůh v nás přebývá
už od okamžiku stvoření
a jeho přítomnost nás vábí,
abychom k němu přišli.

Jsme chrámy Ducha Božího:
jsme proto nekonečně bohatí.
Náš život se může změnit v nebe na zemi,
budeme-li na toto tajemství dbát.

Nenalézáme-li momentálně
ve svém životě žádný důvod k radosti,
zůstává nám možnost radovat se z radosti Boží a štěstí,
přítomného neustále v hloubi naší duše.

Víra nás učí, že Bůh je všudypřítomný.
Není tedy třeba pochybovat
o jeho přítomnosti v nás.
Nosíme v nitru toho, jenž je radostí a štěstím. 

Ať se stane cokoliv,
ať se cítíme jakkoliv, 
vždycky se můžeme
radovat z jeho štěstí.

Jestliže se naučíme
mít radost z Boha samého,
objevíme nevyčerpatelný zdroj radosti,
protože Boží radost je nekonečná.