Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

20. 5. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Krása a velikost věčného života

Foto by Trần Anh, Pixabay; paprsky, cesta, přátelé

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista… (Jan 17,1-10)

Druhého člověka můžeme poznat,
jen když nám to dovolí,
když před námi projeví, kým je.
Bůh se nám takto dává poznat v  Ježíši.

 

Věčný život spočívá v poznání jediného pravého Boha, který poslal Ježíše Krista, aby zjevil Jeho jméno lidem skrze slova, která od Něj přijal. Tak nějak by se dala shrnout Ježíšova slova z citované kapitoly Janova evangelia. Nicméně dost záleží na tom, jak moc pronikneme do hloubky těchto slov.

 „Poznat“ někoho má v biblickém kontextu velmi silný význam. Znamená to učinit s ním hlubokou, až intimní osobní zkušenost. Druhého člověka můžeme poznat, jen když nám to dovolí, projeví před námi, kým je. A takto se nám zjevuje Bůh, tedy dává se nám poznat skrze Ježíše Krista. Nejde o informace, ale o sdílení hloubky své osobnosti, svého nitra.

Také „jméno“ není jen označením, abychom věděli, o kom mluvíme. Jméno v bibli vyjadřuje identitu a poslání člověka, jeho místo v Božím plánu, jeho podstatu. Zkrátka kým nositel toho jména je. Znát něčí jméno znamená znát ho úplně. Navíc otevírá možnost se k němu osobním způsobem obracet a komunikovat s ním. Když tedy Ježíš zjevuje Boží jméno, sdílí s námi svou zkušenost s tím, jaký je jeho Otec, umožňuje nám vstupovat s ním v osobní kontakt a zakoušet jeho podstatu. Právě v tom, je krása a velikost věčného života.

A jak se toto poznání uskutečňuje?

Božím slovem.

To, co Otec vyslovuje ke svému Synu, on sdílí s námi. A podle První knihy Mojžíšovy, co Bůh řekne, to se stane skutečností. Proto přijímat slovo, které Bůh vyslovuje ke svému Synu, znamená skutečně ho poznávat a stávat se také Božím dítětem. Když v sobě necháme Boží slovo znít, poznáváme Otcovu podstatu, kterou je nekonečná a bezpodmínečná láska. Ta v nás utváří naši pravou podstatu milovaných Božích dětí.

Z toho je možné čerpat život věčně.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Boží láska k člověku, Bůh sám stačí

  • Jsi stvořen, abys byl milován  Většina ptáků byla stvořena, aby létala. Být jen na zemi je pro ptáka omezení. Pták se nevyznačuje ani tak tím, že umí chodit po zemi,  jako spíše tím že je schopen létat. A tak je to i s člověkem. Každý člověk byl stvořen, aby žil a byl milován. 
  • Bůh jako přítel, jako milenka... Obracejte se k Bohu jako k příteli,  k milence, k lásce, jakou jste nikdy neměli.  Odpoví vám.
  • Bůh miluje každého JINAK Každý z nás může říci: „Bůh mě miluje jako nikoho jiného na světě!“ Bůh totiž nemiluje dvě osoby stejným způsobem.
  • Další texty k tématu Boží láska, Bůh je láska

Bůh promlouvá, mluví; naslouchání

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…