Hodně lidí si myslí, že umí dobře naslouchat

Hodně lidí si myslí, že umí dobře naslouchat, domnívají se, že umí dobře řídit auto anebo se považují za dobré křesťany. Ale ve srovnání s kým? Ve skutečnosti nemusejí být tak dobří, jak si namlouvají. Jedná se o zkreslení, v němž jedinci přeceňují své vlastní schopnosti a vlastnosti vzhledem k ostatním. Každý z nás se potřebuje stále znovu učit ... i naslouchat.

Naslouchat našim blízkým.
Naslouchat svému tělu.
Naslouchat svému svědomí a duši.
Naslouchat Bohu.

Několik tipů pro naslouchání

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit každý vztah, je začít lépe naslouchat. Je mnoho způsobů, jak to udělat. Podívejme se společně na pár osvědčených tipů.

 • Dívejte se
  na každého, kdo hovoří. Usmívejte se, udržujte vhodný oční kontakt. Pokud se na něj nedíváte, okamžitě tím vysíláte signál: „Nezajímá mě to“; „Nedávám pozor“; „Nudíte mě.“
 • Naslouchejte svým tělem.
  Řeč vašeho těla prozrazuje mnohé o tom, jak jste otevření či uzavření, jak jste zaujati či nezaujati tím, co někdo říká. Buďte si vědomi řeči svého těla a zaujměte pohodlnou, uvolněnou uvolněnou pozici, která vám usnadňuje naslouchání. Také si všímejte řeči těla druhé osoby. Její tělo vám může sdělovat věci, které vám slovy neříká.
 • Nepřerušujte.
  Neznám nikoho, komu by to nevadilo. Signalizuje to: „To, co chci říct, je mnohem důležitější než to, co jste říkal.“ Pokud nesouhlasíte, počkejte, až na vás dojde řada. Skákat do řeči je obecně považováno za neslušné.
 • Vyhýbejte se rozptýlení a roztržitosti.
  Věnujte se tomu, kdo právě teď stojí před vámi. Snažte se nemyslet na to, co hodláte říct, jinak vaše mysl začne bloumat a vy přestanete naslouchat tomu, kdo hovoří. Ztlumte si telefon nebo ho vypněte, je-li to možné. Pokud to není možné, alespoň to řekněte osobě, se kterou hovoříte: „Je mi líto, ale nemůžu během našeho rozhovoru vypnout telefon, protože očekávám velmi důležitý telefonát/důležitou zprávu a nevím, kdy se daný člověk ozve.“ I pokud telefonujete, většina lidí na druhém konci drátu pozná, zda současně s tím děláte něco jiného. I když vás nevidí, dokáže rozpoznat, jestli mu skutečně nasloucháte.
 • Ptejte se.
  Nic neprojeví váš zájem a zaujetí tak jako dobrá otázka. Je to jeden z principů aktivního naslouchání.
 • Ujistěte se, že rozumíte
  tomu, co druhý člověk říká. Pokud si nejste jisti nebo pokud se jen domníváte, že jste si jisti, je užitečné říct: „Chápu správně, že to, co říkáte, je…“ nebo „Naznačujete, že…“ Tohle je další účinný nástroj aktivního naslouchání, jímž vyjadřujete, že se opravdu snažíte porozumět tomu, co druhý říká.

Každý vztah se zlepší, když skutečně začneme naslouchat

Každý je rád, když mu někdo naslouchá. Na světě je velká spousta lidí, kteří mají pocit, že jim nikdo nikdy doopravdy nenaslouchal. Následně se pak domnívají, že jim nikdo doopravdy nerozumí. Nenacházejí pochopeni dokonce ani u těch nejbližších.

V knize Sirachovcově je jeden krásný verš, který říká: „V tichosti konej své práce a budou tě mít rádi víc než člověka, který rozdává dary“ (Sir 3,19 Neovulgata). Každý rád dostává dárky a tím víc máme rádi ty, kteří nám dávají dobré dary. A vztáhneme-li to k onomu verši z knihy Sirachovec, myslím, že můžeme říct: „Dobře naslouchej a budou tě mít rádi víc než člověka, který rozdává dary.“ Naslouchat dobře, aktivně a pozorně ale vyžaduje nasazení, trpělivost, vědomí sebe sama, absenci povýšenosti, pokoru...

Každý vztah se zlepší,
když skutečně začneme naslouchat,
a obzvlášť to platí
pro náš vztah s Bohem.