Posílám vás jako ovce mezi vlky. (Mt 10,16) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Michal Němeček

Tipy, jak se soustředit a využít připravené rozjímání

z knihy Svatodušní novéna

Každý den našich zastavení zveme ke ztišení. Lze to učinit různým způsobem podle vlastních možností a zkušeností. Nabízíme několik kroků, které lze najít např. u svatého Ignáce z Loyoly v Duchovních cvičeních (čl. 73 a dále).

 

1) Místo na modlitbu:

a) Místo – může to být pokoj, ale i příroda, kostel... Obývací pokoj stejně jako dílna či pracovna; kancelář stejně jako pracovní místnost. Podmínkou je, abychom byli co nejméně rušeni okolím (rádio, hovor kolegů...) a mohli zůstat alespoň chvíli v klidu.

Dále je vhodné mít nějaký bod, na který soustředíme pohled (kříž, ikona, ale i obyčejný obrázek napomáhající koncentraci). Je šikovné mítpo ruce papírek a tužku na poznámky a zaznamenání starostí, které nás během modlitby napadnou a které by svojí palčivostí modlitbu rušily. Rozjímání se obtížně dělá v posteli před spaním, protože již nejsme dostatečně schopní soustředit se a usneme. Při delším rozjímání není nutné a často ani vhodné klečet. Bude důležitější najít polohu, v níž setrváme 15 až 20 minut v úplném klidu.

b) Čas – je důležité stanovit si dobu, kdy jsme ještě bdělí a schopní soustředit se. Modlitba je skutečná námaha a nikoli forma klidného odpočinku jako např. u televizoru.Vhodné bývá ráno, než vstane zbytek rodiny, nebo večer místo sledování televize. Pro někoho není těžké zůstat v práci dále či přijít na pracoviště o chvíli dříve a modlit se tam. Někdy stačí šikovně upravený čas polední přestávky.

Rozjímání by mělo trvat alespoň 15 minut, i když je asi vhodnější delší čas. Je dobré si položit před oči hodinky a čas dodržet (ani nepřetahovat, ani nezkracovat, i když se modlitba nedaří).

                     

2) Ztišení

Druhým krokem je uvedení své mysli do co největšího pokoje. To nebývá snadné.

Předně je třeba rozhodnutí, že nyní nemá nic jiného přednost před modlitbou (ani telefon, ani jídlo, ...), a zároveň rozhodnutí, že vše ostatní v této chvíli na 20 minut odkládám (zřeknout se výslovně potřeby něco řešit).

Pak chvíli mlčíme (zkusme nesnít; odevzdávejme věci, které nás napadají, Bohu) a následně zkusme uvažovat o tom, že přijde Pán. Opravdu zde bude se mnou.

 

3) Uvedení se do přítomnosti Boží

Následující kroky vedou do modlitby. Lze to přirovnat k dětskému světu fantazie, kde právě v této chvíli vystupujeme po schodech do horní místnosti hradu, kde se ukrývá poklad, tajemství, princezna... Zkrátka je třeba „jít vzhůru“ do nitra svého vlastního srdce.

a)      Do místnosti svého srdce vstupujeme skrze jakési pomyslné dveře, na které „zaklepeme“. Např. nějakým gestem: Pokřižujeme se (pomalu) – fakticky to znamená, že ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého vstupujeme do tohoto jednání. Nebo lze jen otevřít dlaně na znamení vlastní připravenosti.

b)      Chvilku (po dobu jednoho Otčenáše) si uvědomujeme: Teď se „Bůh na mne láskyplně dívá“.Jde o onen milý kontakt očí, kdy on ví o nás a my o něm. Vycházíme tak ze svého světa starostí a zajímáme se o „jeho svět“.

c)      Nyní je dobré učinit nějaké gesto úcty (úklonu, pokleknutí).

d)      Začínáme modlitbu s prosbou, aby Bůh naše touhy, vůli, paměť, rozum použil k dobru.

e)      A nyní prosíme o jeho Ducha: „Prosím, Bože, pomoz mi modlit se! Daruj mi svého Ducha svatého, aby mne v modlitbě vedl.“ (Můžeme prosit svaté, svého anděla strážného, aby se nyní modlili s námi.)

 

4) meditace

Nyní nastává vlastní meditace – rozjímání.

Nejprve čteme text v celku. Pak čteme znovu, ale velice pomalu. Slovo po slově. Důležité je ptát se stále: „Pane, co mi tímto slovem, touto větou říkáš?“ Bůh bude skrze tento úryvek skutečně promlouvat! Nejde jen o poučení, náš intelekt... Někdy v nás Bůh skrze text Písma „jen“ otevře vědomí své blízkosti nebo radost Ducha, ale také může povolat k nějaké službě či usvědčit z hříchu.

Můžeme meditovat o textu, ale také o konkrétní události z Ježíšova života či vnímat Boží jednání v nějakém historickém kontextu. Toto je naše „pracovní nasazení“. V této části modlitby je zapotřebí naší skutečné práce.

Po pečlivém projití úryvku se pokusme odpoutat od textu. Ve známé písni „Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem“ se trefně vyjadřuje důležitý krok modlitby. Odevzdejme nyní Bohu svůj den, své starosti, dovolme mu, aby byl více než naše práce, shánění či neúspěch... A následně na sebe nechme dopadat „pocit“, který v nás rozjímání zanechalo. Ptejme se Pána, co nám On říká, a zkusme chvíli nepředkládat žádné prosby, jen mlčet.

 

5) Zpytování

Celou modlitbu je vhodné ukončit poděkováním a krátce se ohlédnout, jak se nám v ní vedlo. Velice pomáhá, když si uděláme poznámku o tom, co jsme v modlitbě prožili, jak se nám dařila a co jsme objevili.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!
(7. 7. 2020) Tak konečně jsou tu prázdniny se vším všudy. Opravdové volno které si můžete užít nejen s přáteli, s rodinou, ale i s…

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz