Trpělivost je jako sloup

K úspěšnému životu a také k úspěšnému životu jednou ve stáří nám pomáhá množství dobrých návyků ("ctností"). Jedním z velmi důležitých návyků je trpělivost. Nespadne nám jen tak do klína, musíme o ni usilovat. Je darem a  i posláním zároveň.

„Trpělivost“ se řecky řekne „hypomone“. To vlastně znamená: zůstat vespod, něco nést, snést, vydržet, odolat. Trpělivost je tedy jako sloup, který podpírá život nejen v těžkých situacích. Latinský výraz pro trpělivost, „patientia“, souvisí se slovem „pati“, což znamená „trpět“.

Strpím druhého člověka i s jeho slabostmi

Trpělivost m.j. znamená, že snáším někoho druhého s jeho chybami a slabostmi. Je to často velmi těžké. A znamená to utrpení. Trpím kvůli někomu druhému, ale přesto stojím na jeho straně. Přijímám ho takového, jaký je. Trpělivost je především ctností soužití. Aby se společenství dařilo, je potřeba trpělivosti. Aby lidé spolu dokázali žít v souladu, harmonii, pokoji a míru, potřebují trpělivost.

A zvláště lidé ve vysokém věku už nejsou schopni nějak zásadně se měnit. Musí se navzájem přijímat takoví, jací jsou. Také od těch mladších v rodině to vyžaduje trpělivost. Třeba byl otec vždy příkladem disciplíny. Nyní najednou ve všem polevil. Jeho stolovací návyky jsou ty tam. Kritika ho však bude jen zraňovat. Trpělivost druhého podepírá. Cítí naši podporu a účast. Nemusí se stydět za své slabosti. Uprostřed své neschopnosti cítí oporu a bezpečí.

Trpělivost i sám se sebou

Trpělivost musí mít ale člověk především sám se sebou. Když se mu něco nepovede napoprvé, potřebuje trpělivost. Žádný člověk není trpělivý sám od sebe – existuje spousta lidí, kteří se vyznačují extrémní netrpělivostí. Mají dojem, že u lékaře nebo v obchodě musí přijít hned na řadu. Nejsou ochotni čekat. A zvláště pak starý člověk se musí rozloučit s iluzí, že všechno vyřídí tak rychle jako dřív. Musí dát sbohem své dřívější jistotě a spolehlivosti. Všechno trvá déle. Tělo zesláblo. Starý člověk se musí učit snášet sám sebe.

Podstatným aspektem trpělivosti je nechat věci být tak, jak jsou. Být trpělivý znamená souhlasit, že něco smí být takové, jaké to je. Trpělivý člověk snáší i sám sebe takového, jaký je. Dovoluje si mít nálady a chyby. 

Zpracováno podle (vyprodané) knihy: Umění stárnout, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Několik kapitol z této knihy naleznete zde

Trpělivost v biblickém pohledu

  • Láska je trpělivá... (1 Kor 13,4)
  • Trpělivostí zachráníte svou duši. (Lk 21, 19)
  • Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. (Řím 8,24n)
  • V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí... (Řím 12, 12)
  • Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, ... věrnost, ... sebeovládání. (Gal 5,25)
  • Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte. (Kol 3,12-17)
  • Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. (Žd 12,2)
  • Vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. ... Vezměte si za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.  (srov. Jak 5,7-10 )