Hříchy jsou ti odpuštěny. (Lk 5,20) - Citát z Bible na každý den

8. 10. 2022, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Buďte vytrvalí

šnek - hlemýžď na chodníku ve městě / IMA

Když vytrváme, budeme s Kristem i kralovat. 2 Tim 2,12

Často si v poslední době povídám s lidmi podobného věku (mezi 30 a 40 lety) o prožívání našeho života. Možná trochu bilancujeme a přemýšlíme nad tím, jak žít dál. A často slýchávám při takových rozhovorech větu: „Víš, já teď musím myslet hlavně a jen na sebe…“

Myslet na sebe… Zdá se mi, že je to obrovské téma dnešní doby. Ano, na sebe je potřeba myslet! Je třeba mít své hranice, mít svůj prostor, rozvíjet se… Je třeba nebýt jen poskokem druhých. Je třeba být sám sebou, abychom se pak mohli setkávat s druhými.  Ale co mě zaráží je, že jsme neustále nabádáni, ať myslíme v první řadě jen a jen na svoje vlastní štěstí. A pokud nejsme aktuálně absolutně spokojení, je potřeba udělat vše pro to, abychom to ihned změnili. Ať to stojí, co to stojí. I na úkor druhých. Něco se nám už nelíbí? Vyhoďme to. Je už něco zastaralé? Nahraďme to novým… Někdo blízký se nám omrzel, „nic nám už nedává“, „není s ním k vydržení“? Nahraďme ho někým jiným. Život si přeci musíme pořádně užít…

Naše životy někdy opravdu nejsou jednoduché… Jsem ale přesvědčená o tom, že Bůh chce, abychom žili naplno. Zároveň věřím tomu, že není cestou si naše osobní štěstí vydobývat jen na úkor druhých. To se nám může po cestě za vlastním štěstím velmi snadno stát, aniž bychom si to uvědomili. Proč tak snadno zavrhujeme možnost, abychom zkusili vytrvat, být věrní? Ve vztahu, v péči o druhé, ve službě, ve víře… Proč vytrvalost nevnímáme jako hodnotu? Je to snad proto, že je to hodně práce? Je to náročnější cesta s nejistým výsledkem?

V křesťanské víře má ale věrnost a vytrvalost svou hodnotu. I Bůh je nám věrný a je ve své lásce vytrvalý, i když bychom ho možná už „omrzeli“. Nahoře uvedený biblický citát říká, že pokud vytrváme (v šíření dobra), budeme s Kristem jednoho dne kralovat. Nestojí to za to?

Žijme naplno a vytrvejme v šíření dobra kolem nás. Mějme rádi sebe stejně jako druhé. I když možná teď nejsme tak šťastní, jak bychom chtěli… Co my víme, už zítra se může ukázat, že naše vytrvalost přináší ovoce…

 

Co ještě Bible říká o vytrvalosti:

Moji milovaní, buďte vytrvalí a vězte, že v Pánu není vaše práce marná. (1 Korintským 15:58)

Potřebujete vytrvalost, abyste mohli obdržet to, co je zaslíbeno. (Židům 10: 36)

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Matouš 10:22)

Znám vaši lásku a víru a službu a trpělivou vytrvalost. (Zjevení 2:19)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…