Svá obdarování a charismata můžeme objevovat i díky svým hříchům

Každý z nás má originální povahu, která má v sobě mnoho pozitivního a dobrého, ale i mnohá úskalí. Někdy jsme sami se sebou spokojeni, jindy ne. Leccos bychom možná rádi změnili. Mnohdy by nás chtěli měnit i lidé z našeho okolí… Bůh ale náš charakter měnit nechce. Chce jen proměnit negativní sklony naší povahy v pozitivní. Chce sobecké, špatné a hříšné postoje proměnit tak, aby mohly být dobré a užitečné, aby mohly sloužit ostatním.

Bůh dokonce často proměňuje právě naše hříchy v dary, charismata. Proto můžeme svá obdarování a charismata objevovat právě i díky svým hříchům. Často se totiž stává, že oblast, ve které jednáme zle a hřešíme,  je spojena s naším určitým talentem a obdarováním. Kdybyste za mnou přišli a řekli byste mi: “Já nevím, jaké jsou mé dary, obdarování, charismata”, pověděl bych vám: “Pověz mi, v čem jednáš nevíce zle, jaké jsou tvé hříchy, a já ti pak povím, jaké máš obdarování, talenty a charismata.”

Bůh je totiž dobrý, bere do úvahy i zlo, které má moc zároveň proměňovat v dobro. Může a chce proměňovat naše některé záporné sklony v kladné. Záleží jen na nás, zda s ním chceme spolupracovat.

Tvrdohlavost může být proměněná ve vytrvalost

Mohli bychom tak vyjmenovat mnoho oblastí, kde jednáme zle a které se mohou proměnit v charisma. Nyní ale zmíníme tvrdohlavost. Je velkou výhodou být tvrdohlavým, či mít ve svém okolí tvrdohlavé lidi. Tvrdohlavost totiž může být proměněna ve velmi pěkné charisma, a tím je vytrvalost.

Když se vaše tvrdohlavost změní na vytrvalost, jste šťastní lidé. Když se totiž setkáte s nějakými životními těžkostmi, jdete dál. Můžete trpět, ale jen tak nic vás neznechutí. Dokážete bojovat až do konce. Častokrát potkáváme lidi, kteří před každou nepříjemností, před každou těžkostí padají. Jsou i takoví, kteří začnou tisíc rozmanitých činností, ale potom všeho nechají, nic nedokončí. Nemají sílu dotahovat věci do konce. Tvrdohlavý člověk se nebojí překážek, on jde dopředu. Pokud ale tvrdohlavost zůstane tvrdohlavostí, není to dobré. Ale pokud se promění v dar vytrvalosti, stává se velmi důležitou vlastností v životě skupiny i jednotlivce.

Je pravda, že se s tvrdohlavými lidmi nežije nejlépe, protože umí velmi silně obhajovat své argumenty. Ale když tito lidé Pánu dovolí, aby je měnil, stávají se z nich velmi vzácní, stálí, vytrvalí a důslední lidé.

 

Bůh totiž dokáže všechno obrátit v dobré.
A i naše hříchy mění v charismata.
Není v nás nic, co by u něho bylo navždy ztraceno.
Pán nás miluje i v naších hříších,
miluje i tebe v tvém hříchu, ať je jakýkoli.
Ježíš tě jen žádá, abys mu svůj hřích odevzdával.