Posilněte své srdce. (Jak 5,8) - Citát z Bible na každý den

13. 9. 2017 , Larry Richards (Foto: IMA)

Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Je jedno, jací jste drsňáci, ale potřebujete, aby vás někdo miloval

Nejhlubší niterná potřeba každého člověka je prostě být milovaný. Je jedno, jací jste drsňáci, zda jste se vypracovali vlastními silami, zda jste prezidenti, miliardáři či papežové, protože v každém případě potřebujete, aby vás někdo miloval – potřebuje to každý. Dokud není naplněná tato naše základní potřeba, snažíme se ji naplnit něčím jiným. Ale místo snahy něčím povrchně zaplnit tuto svou vnitřní prázdnotu můžeme přijmout skutečnost, že se Bůh Stvořitel celého vesmíru na vás dívá a říká: „Mám tě rád, ty jsi můj syn, má dcera!“ Dohledat to lze na mnoha místech v Bibli. Když například Bůh v Bibli praví: „Jsi zřítelnicí mého oka“ (viz Zach 2,12, Dt 32,10), vlastně tím říká: „Nemohu udělat nic, aniž bych tě měl na zřeteli. Neuplyne ani okamžik, kdy bych na tebe nemyslel. Ani okamžik!“ Bůh na nás vždycky myslí. Je stále s námi.

Aby Bůh byl Bohem opravdové lásky, je ale třeba, aby nám dal na vybranou: nemůže nás nutit milovat ho, nýbrž nás jen vybízí, ať ho buď milujeme a posloucháme, nebo si zvolíme, že budeme dělat věci po svém... Je to základní životní volba.

 

Čtyři druhy lásky

C.S.Lewis ve své knize Čtyři lásky vysvětluje, že staří Řekové měli k dispozici čtyři slova, když chtěli mluvit o lásce. Jsou to slova: storgé, filia, erós a agapé.

První, storgé, znamená „náklonnost“. Znamená instinktivní lásku, například lásku, kterou rodiče milují své děti. Je to druh lásky, jež je nám vlastní. Jsme zkrátka takoví. Lidé mají rádi své děti a přirozeně k nim cítí náklonnost.

Dalším řeckým slovem je filia, jež značí „přátelství“. Je obsaženo například v názvu amerického města Filadelfia, jehož překlad zní „bratrská láska“.  Filia je typ lásky, kterou mezi sebou cítí lidé, které spojuje nějaký společný zájem.

Třetím řeckým pojmem je éros. To je přirozená láska, kterou cítíme, když jsme zamilovaní. Je to zkušenost manžela a manželky, když spolu sdílejí intimitu, je to pohlavní láska.

Problém s těmito prvními třemi druhy lásky spočívá v tom, že každá je nějak vázaná na ego. Člověk někoho miluje, ale zároveň z toho něco má.

Čtvrté řecké slovo pro slovo pro lásku zní agapé a Bůh ji popisuje jako lásku nezištnou, milosrdnou. Agapé je zkrátka Boží láska. Cele se dává, a to bez ohledu na to, jak se na ni odpoví. Miluji tě, ať na to reaguješ, nebo ne. Láska agapé je samozřejmě láska nám darovaná Bohem.

K tomu, abychom měli pravou lásku agapé, potřebujeme Ducha Božího.

 

Připadá mi nemožné milovat toho člověka…

Ježíš, který je pro člověka viditelnou tváří Boží, nám ukazoval a dokazoval, že Bůh každého člověka (neohraničeně a nekonečně) miluje. V bezpečí této jeho bezpodmínečné lásky nám pak umožňuje milovat i druhé lidi kolem nás. A „vyhrotil“ to až tak daleko, že nás vybízí, abychom milovali dokonce i své nepřátele. „Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,44)

Sami to nedokážeme, ale jen v síle Ducha svatého!  Vzpomeňte si teď na lidi, kteří vás „neskutečně vytáčejí“. Mně osobně se například moc nedaří být milý na lidi, které nemám rád. Každý hned pozná, když se naštvu. Snadno se pozná, co si zrovna myslím, ale takového mne Bůh nechce. Chce, abych šel hlouběji a stále více odpouštěl. Chce, abych viděl lidi tak, jak je vidí on. Musel jsem se rozhodnout, že jsem povolán a poslán k tomu je milovat. Proto nám Ježíš dává Ducha svatého. Upozaďte se a nepřekážejte Duchu svatému v práci. Řekněte: „Bože, připadá mi nemožné milovat toho člověka. Ale ty jsi schopný ho milovat. Ty ho miluješ mým prostřednictvím.“ Musíme prosit o Boží srdce. Onoho člověka, kterého nemáme rádi, Bůh také miluje. Bůh toho člověka stvořil, zemřel za něj a miluje ho. Jsme povoláni mít Boží srdce a toho člověka také milovat.

Se svolením zpracováno podle knihy

Larry Richards, Buď mužem!
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno.

Láska (nejen v manželství) a Duch svatý 

„Duch, kterého vylévá Pán, dělá srdce novým a uschopňuje muže i ženu, aby se navzájem milovali. /.../ Manželství je cesta, na níž se svazek buduje den za dnem. Nic z toho není ale možné, jestliže manželé nevzývají Ducha Svatého, nevolají denně v prosbě o jeho milost, nehledají jeho nadpřirozenou sílu, neprosí toužebně o to, aby vyléval svůj oheň na naši lásku, a tak ji v každé nové situaci posiloval, řídil a proměňoval.“ (srov. Papež František,  Amoris laetitia čl 120, 164)

 

Související texty k tématu:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Boží láska k člověku, Bůh sám stačí
Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás 
Jsi stvořen, abys byl milován 
Kdo nalézá štěstí v Bohu, je svobodnější
Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti
Bůh nás uschopňuje milovat...
I kdyby se ti zavřely všechny dveře světa... 
Jsi prostě jen jedna osoba z milionů?! 
Narodil jsem se nedopatřením 
Neexistuješ náhodou 
Objevit, že jsme milováni 
Vyžadujeme-li od (lidské) lásky přespříliš, je zklamání nevyhnutelné 

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Duch svatý, letnice:
Duch svatý není nějaká energie- Jak nejlépe "realizovat sám sebe"?
- Kdo je Duch svatý, jak působí? (Angelo Scarano)
- Jakých je sedm darů Ducha svatého?
- Příběh svatodušních svátků (pro děti)
- Nevíme, jak se modlit... Roger Schutz
- Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde

Odpuštění, smíření:
Odpuštění - cesta ven z vnitřního vězeníChceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho 
Odpuštěním prospíváme i sobě 
Myšlenky na pomstu
Odpustit neznamená zapomenout 
Odpuštění tě vnitřně osvobodí z moci těch, kteří ti ublížili... 
Člověk může změnit svůj osud 
Jak mohu odpustit dozorci SS? 
Ke zdravým vztahům patří i omluva... 
Jak si nenechat ničit život starými křivdami? 
Věřím v ... odpuštění hříchů... 
Vězení s klíčem uvnitř

 

Boží láska nás uschopňuje milovat / instruktor - výuka - lyžování

 

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Vánoční dokreslovací knížka pro děti

(15. 12. 2019) Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního…

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...